Vi lever inte på 1500-talet

Piratpartiets loggaNär jag läser Richard Swartz krönika i DN ”Frihet är inte anarki” så kan jag inte undra att förundras över att det fortfarande finns människor som tror vi lever på medeltiden.

På medeltiden gav kungen bort områden eller verksamheter till personer eller föreningar som i motprestation betalade skatt till kungen. Kungen gav bort ett monopol mot att kungen fick pengar i ersättning.

Detta system har för det mesta rensas bort i dagens samhälle men fortfarande finns det kvar på några få områden. Främst inom immaterialrätten där utgivandet av monopol fortfarande används för att skapa artificiella brist som driver upp priset på varor.

Genom att ge bort monopol på vår kultur så skapar man en artificiell brist som då kan utnyttjas för att tjäna pengar. På detta sätt säljer man vår kultur för pengar.

Idag är kostnaden för kopiering och spridning av verk i praktiken noll kronor genom att de kan delas på Internet. För varor där kostnaden att tillverka en till vara går mot noll kronor så går normalt kostnaden att köpa en vara mot den sista tillverkade exemplaret av varan dvs noll kronor.

Men för artificiella monopol så kan monopolisterna sätta sina egna priser och maximera sin vinst. Dock i dagens digitala samhälle så finns det inget brist på att kunna kopiera verk. Det finns ingen brist i att kunna dela med sig av kultur. Denna är helt och hållet en laglig skapad artificiella konstruktion som inte hör hemma i ett modernt digitalt samhälle.

Verk slutar ofta att sälja fort efter att de spridits för att för det mesta aldrig mera säljas. En stor majoritet av alla verk har litet till inget värde rätt kort efter de introducerats på en marknad – säg ett år eller två. Trots det är de med artificiella lagar oftast instängda i runt 150 år innan de släppas fria och kan spridas av allmänheten.

Idag har särintressen lyckas öka skyddstiden så långt att vanliga svensson ser upphovsrättslagen som ett skämt. Något som leder till att ingen tar lagen på allvar. För vem kan tycka att det är rätt att Kungliga Biblioteket inte törs publicera mindre än 150 år gamla tidskrifter pga rädsla för upphovsrättsintrång ?

Så låt oss skapa en upphovsrätt som stimulerar kreativa människor utan att stänga in kulturen bakom lås och bom så den glöms bort. Vi i piratpartiet vill skapa en vettig upphovsrätt där kommersiell spridning av verk kan skyddas med en vettig skyddstid på högst 20 år.

Låt oss gå in i 2000-talet och faktisk ha en lagstiftning på upphovsrättens område som faktisk är vettig och inte kvar i medeltiden.


Skall en kopia vinna melodifestivalen ?

För oss äldre så är det Elvis som förknippas med låten Heartbreeak Hotel – men i dagens melodifestival så är det någon glamrockare callad Yohio som sjunger låten. YOHIO – Heartbreak Hotel: Hela låten – Melodifestivalen | SVT.se.

Frågan är vad man säger om det faktum att man stjäl en av elvis gamla paradlåtars titel och gör en egen låt av det hela ?

Vad skulle Jan Guilluo säga om någon skrev en bok kallad Hamilton om en svensk spion ? Vad skulle JK Rawling säga om någon skrev en bok om en trollkarl med namn Harry Potter som går i magikerskola ? Jo hon skulle stämma dem direkt.

Så frågan är om inte Heartbreak hotel borde byta namn. Vem minns inte hur en tidigare vinnare fick byta namn för att man där i titeln använt andras varumärken. Här har man direkt stuligt ett varumärke rakt av från andra låter – jag är tveksam till att det är tillåtet enligt svensk upphovsrätt.

Skälet till att de än så länge klarat sig är förmodligen för att inte arvtagarna till Elvis har hört talas om låten ännu.


Upphovsrätten utökas med 20 år till för musik

Idag kom regeringen med sin lagrådsremiss som går ut på att öka skyddstiden för musik från 50 till 70 år.

Men döljer dock detta i sitt pressmeddelande och skriver bara

” I lagrådsremissen lämnas dessutom förslag som syftar till att genomföra ett EU-direktiv om förlängd skyddstid för musik”

En får gissa att det beror på att man vill mörka detta för medierna så de sätter rätt rubrik på sina tidningsnyheter och man inte får mer debatt om upphovsrätten.

I beskrivningen av lagrådsremissen står dock sanningen:

”Det lämnas dessutom förslag som syftar till att genomföra ett EU-direktiv om förlängd skyddstid för musik. Utövande konstnärers och framställares rättigheter till utgivna eller offentliggjorda ljudupptagningar ska förlängas från 50 till 70 år.”

Men hur många tidningar läser den versionen ? Så frågan är vilken version som media tar upp ? Dessutom släpps nyheten på en fredag – en typisk dag att släppa nyheter på om man inte vill media skall uppmärksamma dem för då kommer journalisterna vara lediga i två dagar innan de kan ta tag i nyheten och då är den ofta gammal för annat har hänt.

Piratpartiet säger självklart nej till denna ökning av skyddstiden. Förutom förslaget så ingår då även uppdateringen av avtalslicenser för upphovsrätt vilket är ett dåligt sätt att försöka göra något år problemet med föräldralösa verk. Verk som är så gamla att ingen vet vem som har rättigheterna till dem. En bättre lösning är att korta upphovsrättstiden för verken så att de alla faktisk blir fria i stället – för om ingen orkar skydda ett verk eller ge ut det längre så borde man förlora sin upphovsrätt till verket som jag ser det. Piratpartiet lösning är att ge alla verk 5 år och om man vill ha längre upphovsrätt så måste man registrera det vart 5de år för max 20 års skyddstid – då vet man att verk som inte är skyddade är fria så länge som de är minst 5 år gamla.

Kommer uppdatera denna bloggpost med länkar till media när nyhetsartiklarna dyker upp.

Uppdatering dagen efter: Har inte sett att någon tidning skrivit om det hela – så mycket lyckosamt dump av lagrådsremissen från regeringen.


Upphovsrätten och funktionsnedsatta

skolaDet har kommit en utredning om ändrade regler om tillstånd och medling (SOU 2013:4) gällande vissa upphovsrätts- och bolagsrättsärenden. Det hela handlar om de undantag i upphovsrätten som handlar om handikappade t.ex. blinda som då inte kan läsa normala böcker utan är hänvisade till talböcker. Idag är det tillåtet – för de som har tillstånd – att läsa in en bok utan att behöva betala till upphovsrättsinnehavare om målet är att handikappade skall kunna ta del av boken. Det finns två intressanta förändringar i reglerna:

Kravet på tillstånd från regeringen för att få använda upphovsrättsligt skyddade verk till förmån för personer med funktionsnedsättning tas bort och ersätts med en anmälningsskyldighet till Patent- och registreringsverket. Upphovsmännens möjligheter till information och kontroll förbättras samtidigt genom att regler om underrättelse med mera sanktioneras.

För vissa arkiv och bibliotek, främst sådana som inte drivs av det allmänna, krävs i dag tillstånd från regeringen för att de ska få kopiera upphovsrättsligt skyddat material för bland annat bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål. Utredningen föreslår att sådana institutioner bara ska ha rätt att kopiera för bevarandeändamål och att tillståndskravet avskaffas.

Bibliotek behöver inte ansöka om undantag utan kan bara skicka in en anmälan att de har rätt till undantaget men i gengäld så inkommer då sanktionskrav på de som gör intrång.

Dessutom så kommer inte längre privata bibliotek få rätt att göra sådant längre utan detta kommer vara enbart tillgängligt för offentliga bibliotek.

Trots att då alliansen säger sig verka för privata alternativ så har man här då gått i motsatt riktning och stoppar privata alternativ i biblioteksvärlden. Dessa kommer då inte kunna få undantag för att kopiera och sprida öht. Det finns en risk att detta betyder att endast de rätta böckerna då blir talböcker och att då kontroversiella böcker aldrig kan ’läsas’ av blinda genom att endast talböcker som offentliga bibliotek anser värda att översätta kan spridas.

Ändringarna kan bli lag 1 juli 2014.


Länkar är grunden till webben

Anna Troberg tar upp kampen mot de som kräver betalt för att andra skall länka till dem. Allt det här kommer från en dålig tanke om att tidningarna på något sätt skapar stora värden som gör att de som länkar till tidningarna skulle tjäna pengar på länkarna.

Idag är det så att många webbplatser säljer sig via reklam där de får in pengar om läsaren besöker sidan och klickar sig vidare till annonserna. På vilket sätt tjänar en webbplats pengar på att länka till och skicka läsaren till en annan webbplats ?

Inte alls är svaret. Så varför tidningsägarna får för sig att börja sig tänka ta betalt för inlänkarna är rätt konstigt. Det finns företag som sysslar enbart med inlänksoptimering för att då se till att så många som möjligt besöker deras webbplats. Att länka ut – det kostar bara.

Den tidning som inte vill bli länkad av en sökmotor kan enkelt ta bort sig genom att använda en robots.txt fil där man deklarerar vilka sidor som får och inte får sökas igenom av sökmotorerna. De som tror att om man lägger till websidan ”rel=’nofollow'” så slipper man bli länkad – har helt fel – då slipper man att länken blir rankad (men webbplatsen är fortfarande länkad).

Länkar är själva grunden i den hypertextmiljö som webben är där meningen är att man via länkar skall kunna nå runt till andra och peka på andra intressanta texter på webben och koppla ihop dem till i ett stort nät där all kunskap är sammanfogad. Att kräva betalat av folk för att de länkar till ens webbsida är en inskränkning av allas vår yttrandefrihet.


Euro: Skattkistan börjar bli tom !

Det intressanta med krisen i euron är att krisländerna stödjer i praktiken sig själva. En krona av tre i stabiliseringsfonden kommer från krisande länder.

En stabiliseringsfond på 440 miljarder euro skulle rädda euron. Så därför bildades stabiliseringsfonder EFSF ( European Financial Stability Facility ) Från början var det bara 440 miljarder i fonden men redan hösten 2011 blev de tvingade att i praktiken dubbla summan för att klara av alla stöd de redan gett grekland, irland och portugal. Fonden har idag garantier på 790 miljarder euro.

Varifrån kommer EFSF kapital ?

För garantierna till EFSF står Tyskland för största delen med 27.0% och Frankrike är näst störst med 20.3%. Men det verkligen intressanta är att de länder som har ekonomiska problem är med och står för garantierna t.ex. Grekland 2.8%, Irland 1.5%, Portugal 2.5%, Italien 17.9% och Spanien 11.9%. Totalt står de mest kända krisländerna för lite över 35% av stödet till fonden.

En krona av tre i stabiliseringsfonden kommer från krisande länder. Därför är idag EFSF egentligen 726 miljarder då de länder som fått stöd inte utvidgade betalansvar räknas med då de inte kommer kunna betala om det verkligen krisar. Dock räknar man med garantierna från potentiella kommande krisländer som Italien och spanien – garantier som om de krisar förmodligen inte är mycket värda.

EFSF har inte fått alla pengarna direkt insatta på ett konto. Utan det hela är bara garantier från euro-länderna. Själva pengarna kommer via lån på obligationsmarknaden mot de garantier som euroländerna givit EFSF. Så frågan är vad som händer om både Spanien och Italien får problem och inte kan klara av sina garantier ? Det är ett korthus och kan bli väldigt farligt om det skulle bli verklighet om någon av de understa korten i korthuset faller – överlever då korthuset ?

Som tur var så verkar Portugal vara på rätt väg. Så det finns ljusglimtar i mörkret. Stöden är alltså inte direkt utbetalda de heller utan är avsatta som stödgarantier som betalas ut i takt med att landets ekonomi förbättras. Så allting som lovats bort har inte behövts lånats upp på finansmarknaden ännu. I stället är de gjorde så att lånen från EFSF ersätter de gamla obligationslån de stödländerna haft. Stödländerna har så dålig ekonomi att ingen vill ge dem nya lån utan att de får mycket höga räntor för besväret. I praktiken ett lånestopp då länderna inte klarar av att betala så höga räntor.

EFSFs lån med låg ränta är egentligen samma sak som att ge bort pengar motsvarade mellanskillnaden mellan den ränta man ger dem och den ränta man kunnat få om man tvingat länderna till att låna på öppna marknaden. Så det är egentligen detsamma som ett bidrag ( eller transferering ) från de rika länderna till stödländerna.

Hur mycket finns kvar efter alla utryckningar ?

Irland fick stöd på 85 miljarder euro varav EFSF andel är 18 miljarder euro. För Portugal är stödet på 85 miljarder euro med 26 miljarder från EFSF. Andra stödomgången till Grekland gjorde att EFSF andel ökade till 164 miljarder. Till det kom första lånet till spanien på 100 miljarder. Totalt har idag alltså 18 + 26 + 164 + 100 = 308 miljarder av krisfonden avsatta till krisländerna. Även Malta fick stöd men det var inte mycket. Kvar borde det finnas ungefär halva fonden eller någonstans omkring 400 miljarder euro.

Mer stöd behövs

Just nu sitter de 3 vise männen – representanter från IMF, EFSF och ECB och samtalar med Grekland om ett tredje lån till landet. Det viskas om att man skall skriva ner lånen till Grekland med 30% för att Grekland skall ha chans att ta sig ur krisen.

Nu kommer Spanien och det talas om att landet behöver 300 miljarder till. Många av spaniens regioner behöver stöd och landet får förmodligen mycket svårt att klara av det själv.

Euroland befinner oss i en situation där mer än hela EFSF fondens hela kapital snart kanske är garanterat till krisande länder. En tredjedel av dessa garantier från länder som i sig själva behöver lånen. Vi får hoppas att garantierna räcker för i slutändan så kommer euroland få svårt att kunna betala ut alla summorna om det skulle behövas. Detta är det stora problemet med att om det börjar krisa så kan följdverkningarn bli så stora att hela systemet kollapsar.

Eurons stabiliseringsfond är kanske snart är tömd och det enda som återstår i skattkistan är dammet i hörnorna. Men förhoppningen från europolitikerna är att detta inte sker innan årsskiftet. För 2013 kommer nya stabiliseringsmekanismen ESM att börja gälla och då kan man få kapital därifrån för att hålla länderna på fötterna för att bryta den onda cirkeln.

Kommer Grekland kastas ut för att tvinga andra länderna att sköta sig ?

Samtidigt har vi att många ledande tyska politiker uttalar sitt starka stöd för att grekland skall tvingas lämna euron. Återverkningarna när grekland lämnar euron på bl.a. tyska och italienska banker kommer vara problematiskt för de länderna. Men förhoppningsvis klarar de sig. Men för Italien så kan det vara knuffen som leder till att även Italien måste begära stöd från EFSF.

Det är därför inte alls konstigt att majoriteten av tyskar idag tycker att tyskland skall lämna euron för landet klarar sig bättre utan euron. Ett alternativ kan faktiskt bli att Tyskland lämnar euron. Euron blir en skvalpvaluta för södra europa som kraftigt sjunker i värde när Finland, Nederländerna och Frankrike etc i snabb takt därefter lämnar euron de med.
̈́
Vad händer med euron ?

Men än så länge så är vi inte där – resultatet av förhandlingarna med Grekland bli väldigt avgörande för eurons framtida öde. Men även om de får framgång där så lurar Spanien (och kanske även Italien ) i häcken med behov av stora framtida stöd. Räkna med att EU kommer få leva med efterdyningarna av krisen minst hela detta årtionde och kanske stor del av nästa med.

PS För övrigt vill jag påpeka att Piratpartiets patent och upphovsrätt samt satsning på fri och öppen programvara skulle öka tillväxten i hela euro-området och kan hjälpa till att stoppa euro-krisen. En kraftigt högre tillväxt är enda räddningen för euron.


Fildelning av musik på nätet dör ut!

Försäljning av musik på nätet upp ca 10% 2011 och fildelning på internet gick ner 29% förra året. Idag är det endast 15% av de som skaffar sig tillgång till musik som gör det via fildelning på Internet. 32 % köper sin musik på Internet och 27% gör det via privatkopering.

Fakta kommer från USAs lobbyorganisation för musikbranchen RIAA:

RIAA: Online Music Piracy Pales In Comparison to Offline Swapping | TorrentFreak.

Vi i Piratpartiet har länge hävdat att enda skälet till att det sker stor piratkopering på nätet är för att det inte finns några lagliga tjänster på Internet. Det faktum att dessa tjänsterna nu tar fart och samtidigt leder till kraftig nergång i fildelningen på Internet visar på att vi har haft helt rätt hela tiden.

Problemet för artisterna att de inte fått betalt för sin musik är för att musikbranchen har förhindrat det gneom att kräva orimliga villkor av den nya musikbranchen på Internet. Nu när den gamla musikbranchen delvis gått och blivit ägare av den nya musikbranchen på Internet – de är t.ex. delägare i Spotify – och har börjat ge bättre avtal för att kunna sälja musik på Internet. Nu har äntligen artisterna kunnat börja få betalat för musik på Internet.

Det är musikbranchen som skadat musikerna aldra mest genom sin vägran att tillåta nya försäljningställen att sälja musik på Internet på ett sätt som fungerat bra för Internetanvändarna.

Fildelning på Internet av musik verkar bli en väldigt liten fringe-sätt att få tag på musik och om denna trend fortsätter så kommer den i teorin att vara död ut inom 2-3 år och endast hard core internet-fildelare kommer att finnas kvar. Förmodligen samma personer som aldrig skulle tänka sig att betala för musik i alla fall.

Fildelningen på Internet är döende. Länge leve fildelningen – utan den så hade det tagit ännu längre innan musikbranchen äntligen sett problemet med sitt beteende och ändrat sig så musikerna kan få betalt för sin musik.


Android vann på alla punkter

Nu har domaren i upphovsrätts/patenttvisten mellan Oracle och Google gällande Android och Java kommit med sitt domslut gällande APIer och det är ett rungande nej till Oracles lösa påstående att APIer skulle vara möjliga att upphovsrättskydda. Även de påstådda 9 raderna kopierad kod tar han upp:

”Oracle has made much of nine lines of code that crept into both Android
and Java.This circumstance is so innocuous and overblown by Oracle that the
actual facts, as foundherein by the judge, will be set forth below for the
benefit of the court of appeals.”

Domslutet är klart och tydligt för Google och i praktiken så har Oracle efter detta inget att hämta. Kul att se att inte hela mjukvaruindustrin dog genom att Oracle hävdade att APIer skulle gå att upphovsrättskydda. Nu har iofs redan man i europa förklarat att så inte är fallet. Men detta kunde ha förstört hela mjukvaruindustrin i USA.

Det är skönt att se att alla olyckkorpar som påstod att Oracle skulle vinna haft helt fel.

Har läst domslutet och finner den mycket välskriven och visar på att domaren faktiskt har en bakgrund inom programmering. Hans förklaringar och beskrivningar av problematiken är mycket bra. Det är uppenbart att den är skriven för att minimera risken för att domen överklagas och ändras.


Piratenpriset till Leif GW Persson

Piratenpriset till Leif GW Persson .

Nu har Piratenpriset inget med Piratpartiet att göra utan är ett pris efter författaren Fritiof Nilsson Piraten. Men grattis Leif för att ditt författarskap erkänns även om du mest skriver ”fula” deckare och inte riktiga romaner som riktiga författare.

Vill även då påpeka att Piratförlaget har inget med piratpartiet att göra utan är ett fristående bokförlag ägt av Jan Guillou, Liza Marklund och en person till.