Tieto-krachen: Hade funkat i Linux

Nu börjar det komma fram uppgifter som talar om varför det blev problem i Tietos moln. Det visar sig att de använde backuper som inte fungerade i operativsystemet. Så när diskarna kraschade och de skulle återställa från backup så fick Tieto – blåskärmar och kraschade band – IDG.se.

Backup-programvaran var inte kompatibel och fungerade i den version av Windows 2008 de körde på. De fick då blåskärmar när de försökte återställa. Det är ett problem som kunnat åtgärdas om man från början inte installerat datorprogram som inte var kompatibla med varandra.

Hade de kört Ubuntu Linux så hade den beroendehantering som finns för programvara varnat om att backup-programmet inte var kompatibelt med det installerade programbiblioteken och försökt lösa problemet. Hade det inte gått så hade programmet inte installerats. Då hade man fått en mycket tidig och klar varning om att det hela inte fungerande tekniskt.

Nu är det inte på något sätt klarlagt vem som fattade besluten om att uppgradera och varför de installerade inkompatibla datorprogram/system. Men någon har sjabblat på något sätt då detta kunnat hända. Med Linux hade de ansvarig för Tieto inte kunnat skjuta problemet under mattan och ignorera det för då hade IT-systemet klagat direkt. Nu verkar man ha installera back-up programvara i ett operativsystem det inte fungerade med.

Noterar även att många hade stora skadestånd som blev aktuella om upptiden för Tietos system var under 95.9% – för den som kan räkna så innebär det att systemet kan vara nere 2 veckor innan då detta skadestånd var aktuellt på årsbasis. Nu är dock denna siffra på kvartalsbasis så skadeståndet verkar betalas ut.