FP-ledaren: Skolan har lämnats över till amatörer

– Det är amatörer som nu leder skolan och det fungerar inte, sade Jan Björklund.

viaFP-ledaren: Skolan har lämnats över till amatörer – Nyheter | SVT.se.

Jag måste hålla med Jan Björklund för han har helt rätt. Under de senaste 8 åren har skolan försämras. Skolan leds av en stor amatör.

Skolminister Jan Björklund har haft högsta ansvaret för skolan de senaste 8 åren.


”Katastrofal brist på lärare i NO-ämnen och matematik” – DN.SE

Regeringens framtidskommission skrev att det hade gått att förutsäga behoven av lärare. Den här situationen hade alltså inte behövt uppstå. Den skriver också: ”Att möta de framtida behoven av kompetens… är en stor framtida utmaning”. Den utmaningen är nu ännu större och den måste snarast antas. Den stora bristen på både utbildade lärare och sökande till utbildningarna blir dessutom uppenbar samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar. SKL och fackförbunden räknar med att den totala lärarbristen kommer att röra sig om flera tiotusental lärare inom tio år. Men situationen är olika i olika ämnen. Bland NO-lärare på grundskolan går nu ungefär 350 i pension varje år samtidigt som det utbildas färre än 30.

via”Katastrofal brist på lärare i NO-ämnen och matematik” – DN.SE.

Problemet med sverige dålia resultat i PISA undersökningen beror på att man inte utbildar nya lärare i de viktiga ämnen som matematik och NO.

Detta är något som man redan 1999 varnade för enligt debattartikelförfattarna men i stället har Folkpartiets skolminister Björklund lekt lekstuga i skolan och satsat på annat än att se till det viktigaste. Att det utbildas tillräckligt med lärare inom de områden som behövs för skolan.

Tillgång och efterfrågan på lärare måste motsvara de behovs som finns. Detta borde vara A och O – men uppenbarligen så vet man inte vad man gör inom offentliga sektorn och politiken – men har lekstuga i stället för att gå på det verkliga problemen.


Det svenska kunskapsraset

skola Piratpartiet vill bygga kunskapssamhället. Men skolor som inte klarar av att lära ut kunskap visar på att framtiden börjar se dyster ut för sverige.

– Vi konstaterar att svenska 15-åringar har lärt sig mindre än för tre, sex, nio och 12 år sedan, säger Anna Ekström, som samtidigt understryker att Skolverket litar på Pisa. Hon pekar på att resultaten är i linje med andra undersökningar av kunskapsutvecklingen hos de svenska eleverna.

viaSvenska elevers skolresultat rasar – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio.

Folkpartiet – som jag nyligen utsåg till Piratpartiets huvudmotståndare i EU valet – är idag de som får ta ansvaret för skolan. Folkpartiets partiledare Jan Björklund har styrt skolan sedan 2006 och resultatet visar på hur resultatet är i mars 2012. Redan i 2009 års resultat så sjönk det svenska skolresultatet som en sten. Sedan dess har raset fortsätt.

Folkpartiledaren förslag till hur man går vidare. Han skall lyssna på experterna på nya förslag till reformer. Då undrar jag – borde han inte ha gjort det innan han genomförde de reformener han gjort under sin tid som skolminister ? Och hur har det gått ? Inte speciellt bra…

Jan Björklund får betyg underkänt i att sköta skolan från mig. I Norge används sverige som ett skräckexempel i den norska skoldebatten. Socialdemokraternas partiledare hävdar att det är Reinfeldts fel då han givit Björklund skolansvaret och kräver ordning och redan i skolsystemet. Miljöpartiet hoppas att detta då blir Folkpartiets Jan Björklunds slutbetyg – en referens till att det är riksdagsval 2014 och att regeringen förmodligen kommer förlora det valet.

För den som vill så kommer folkpartiets Jan Björklund chatta med folk på SVT site kl 21.30 ikväll.


Läxor i finska skolan bakom bra betyg

Nu visar en nordisk rapport att svenska lärare arbetar med läxor på fel sätt. I Finland diskuteras läxan nästan alltid i klassrummet, medan uppföljningar oftast saknas i Sverige.

via Läxor i svenska skolan döms ut | Inrikes | SvD.

Det är intressant och se skillnaderna mellan sverige och finland och hur finland genom en effektivt sätt att jobba med läxor springer ifrån oss i sverige.

På Piratpartiets pågående medlemsmöte finns en motion om att avskaffa läxor. Detta visar på att problemet är inte att läxor är effektiva – problemet är att man i skolan använt läxor på fel sätt vilket orsakat att de inte är produktiva.

Bättre läxor ger bättre studieresultat.


Hur många universitet behöver sverige ?

skolaDet låter kanske konstigt – men i framtiden så behöver vi i sverige förmodligen bara ett universitet som sysslar med högre utbildning – kanske två eller tre för att få olika alternativ – men jag tror inte på att vi kommer ha så många högre utbildningar som vi har idag.

I USA har Georgia Tech valt att erbjuda alla som vill det en Masters i Computer Science för endast $6000 per person. Det är enastående lågt pris för en sådan betydelsefull utbildning och kommer sig av att de har valt att hålla hela kursen på nätet.

Genom att hålla kursen på nätet får de enorma stordriftsfördelar. Kurser som Hardvardx och MITx har ofta 10-tusentals studenter. Men då dessa hålls på nätet så skalar de bra – de skulle likaval ha 100-tusentals eller fler miljoner som går samma kurs. Den stora skillnaden är bandbredden och det finns det gott om på Internet.

Tänk dig att en universitet har många miljontals studenter på sina kursprogram. Då behöver det inte så många universitet i världen. I Sverige skulle man då egentligen kunna ha samma kurs till alla som läser samma utbildning på nätet. Antalet utbildare kan då kraftigt minska och endast de aldra bästa föreläsaren behöver hålla ett föredrag om kursmaterialet som då spelas in och kan återanvändas för nästa årskull studenter.

Detta innebär en mycket kraftig minskning i antalet universitet i världen och i sverige. Endast ett univeristet behövs för varje språkområde. Det skulle då teoretisk räcka med att vi i sverige har ett enda universitet.

Nu är det ofta så att en del kurser innehåller praktiska moment. Dessa är svårare att göra online på nätet men skulle kunna ordnas genom att man då får åka till universitetet och göra dem då man har tid.

I en sådan situation så behvöer vi inte så många högre utbildningsorter som vi har idag. För de flesta kommer bara vara där typ max en månad per år,

Nu finns det iofs en del utbildningar som innehåller väldigt mycket praktiskt arbete. Typ teaterhögskolan, musikhögskolor och läkarutbildningar. Så de måste finnas kvar. Men all teoretisk utbildning skulle kunna ske på distans.

Det skulle göra att mer pengar kan satsas på forksning vid universiteten och mindre på direkt utbildning. Det friar även upp de anställda till mindre tid att utbilda nya studenter och mer tid till att forska.


Familjebakgrunden viktigast för skolresultatet

blackboard_with_standlettersDet har under senare tid klagats på svenska skolan. Det har lett till att resultatet rasat. Enligt PISA så låg svenska elever bland eliten år 2000 men år 2009 så ligger vi på medel. Det är främst i matematiken där vi tappat. Nu kommer nya studier som visar på att det finns en bortglömd faktor som har stor betydelse på skolresultatetet. Viktigast för skolresultat: Familjebakgrunden – DN.SE.

Barn från föräldrar som är högutbildade gör bättre ifrån sig i skolan. Barn från föräldrar som motiverar sina barn att studera gör bättre ifrån sig i skolan. Studieresultatet är beroende av hur viktigt som eleverna sätter skolan i relation till andra kunskaper och aktiviteter.

Eller som man så vill det – barnen pluggar för lite pga sociala faktorer. Det leder till att de inte får höga betyg och därmed inte heller kommer få bra jobb i framtiden. Det leder även till att näringslivet inte hittar den kvalificerade arbetskraften den söker och därmed så drabbas hela sverige.

Det som verkar behövas är att skolan på ett bättre sätt för föräldrarna får dem att engagera sig i sina barns framtid och får dem att heja på dem att studera och lära sig för framtiden. Utan någon som pressar på dem från hemmiljön så studerar barnen mindre. Det krävs att föräldrarna lär barnen att studier är källan till ett bra jobb och därmed ett bra jobb. Utan framtidstro så kommer barnen inte studera.


Friskolor ger överbetyg

skolaEn kartläggning där man jämför elevernas slutbetyg med de resultat de visar i nationella proven visar klart på att friskolor ger högre betyg än kommunala skolor. Att det tidigare funnits indikationer på att friskolor rättar nationella proven generösare än kommunala skolor och att de nu visar sig att gärna ge högre betyg än vad elevernas resultat i nationella egentligen visar på tyder på att friskolor konkurrerar med överbetyg – DN.SE.

I stället för att ge bättre villkor eller bättre lärare så ger man helt enkelt bättre betyg. Detta är något som borde motarbetas och man bör införa nya sätt att se på hur man sätter betyg i friskolor.

Jag ser då följande förslag till åtgärder man bör införa:

– rättandet av nationella prova skall inte göras av elevernas ordinarie lärare utan av lärare från andra skolor. (detta är redan piratpartiets officiella ståndpunkt i frågan)

– skolor skall förbjudas att ge mycket högre betyg än vad som motiveras av de nationella proven.

– kommunerna behöver föra statistik över resultat i nationella proven och slutbetygen och helt enkelt straffa de skolor som systematiskt ger för höga betyg till sina elever.

Friskolesystemet är inte till för att föräldrar skall kunna köpa sina barn bättre betyg.


Vad lär de sig i skolan egentligen ?

Jag blir skrämd när jag ser artiklar som denna om korven som innehåller 104 procent kött.

Hur kunde de gå igenom grundskolan utan kunskapen att man inte kan ha 104 g kött i en korv som väger 100 g ? Har de inte läst matematik och vet om att man inte kan ha mer än 100 % när man skall räkna delar av en helhet ?

Ja eller så är det ett smart reklamtick för de vet om att tidningarna kommer skriva om det så företaget får en massa gratisreklam och de vet om att konsumetverket inte kommer straffa dem utan bara kommer be dem rätta till innehållsförteckningen.


Staten måste stödja kvinnliga fildelare!

Det har visat sig att forskare kallar fildelarna totalt sett för ett ”Sunkigt genushål”. Detta då över 93% av alla fildelare är män.

Staten behöver göra något åt detta ojämställda grupp människor och även uppmuntra kvinnor att fildela mera. Jag föreslår därför:

1. Staten skall ta på sig att stödja kvinnliga fildelare genom stipendier för att öka andelen kvinnliga fildelare.

2. Staten skall erbjuda finansiering för kvinnliga entreprenörer som vill starta fildelarsiter på Internet. Varför finns inte ThePiratessBay.org ?

3. Staten skall starta undervisning för kvinnor i hur man fildelar för att säkerställa att fler kvinnor vågar fildela.

4. Staten borde stödja nätverk för kvinnliga fildelare med pengar för att forska i hur man på bästa sättet uppmuntrar fler kvinnor att bli fildelare! Med ett statligt stöd på 100 miljoner kr för att uppmuntra kvinnor att fildela så borde man kunna utjämna den ojämlikhet som finns inom fildelningen!

Så här kan vi inte ha det – men med statens hjälp för att stödja fler kvinnliga fildelare så kan vi faktiskt göra nytta. Staten måste ta sitt ansvar och se till att det blir fler kvinnliga fildelare! Man kan fråga sig varför EU inte drar sitt strå till stacken och stödjer fler kvinnliga fildelare. Är EU manshatande anti-feminister ?

PS Ironi kommer från Eiron.

PPS Kanske en föreläsningsserie med Hanna Fahl hon verkar veta hur man fildelar.


LR och Lärarförbundet negativa till distansundervisning | My Blog

LR och Lärarförbundet negativa till distansundervisning.  Man kan tycka att de vore glada över nya tekniken – men icke – i stället så motarbeterar de allting som då kan leda till att mindre antal lärare behövs i framtiden. De tänker inte på sverige och barnens bästa ?!?