Aftonbladets valkompass visar fel svar för Piratpartiet

Piratpartiets loggaAftonbladet har tagit fram en valkompass inför EU valet. Tyvärr är den rätt tokig då den visar fel på flera av Piratpartiets frågor.

 

1) Sverige bör införa Euron som valuta

Partiets svar: Håller inte alls med

RÄTT

2) Nedladdning av upphovsrättsskyddat material från internet bör vara tillåtet för eget bruk

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT

3) Öka den ekologiska matproduktionen, även om det innebär högre matpriser

Partiets svar: Varken eller

RÄTT

4) Islam är ett hot mot svenska värden

Partiets svar: Håller inte alls med

RÄTT

5) Ett enskilt medlemsland bör kunna blockera viktiga beslut i EU, även om alla andra medlemsländer är överens

Partiets svar: Tenderar att inte hålla med

RÄTT

6) Det är bra om fler länder kommer med i EU

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT

7) På det stora hela har EU-medlemskapet varit negativt för Sverige

Ditt svar: Håller inte alls med Partiets svar: Varken eller

FEL Läser man mera info så står det klart att Piratpartiet anser att EU har varit problematiskt och vi var emot Lissabonfördraget i valet 2009 samt är kraftigt kritisk mot hur EU styrs och de kraftigt integritetskränkande lagstiftning som kommit därifrån. Piratpartiet vill ha ett helt nytt EU fördrag.

KORREKT   Tenderar att hålla med

8) Samkönade par ska ges lika rättigheter till adoption som heterosexuella par

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT

9) Inför könskvotering till styrelserna i större företag

Partiets svar: Tenderar att inte hålla med

FEL  Piratpartiet har tagit en generellt ställningstagande mot könskvotering. Detta gäller då även för styrelser. Detta då det var negativt för kvinnor i partiet då partiet kvotera .

KORREKT Håller inte alls med

10) Öka antalet dagar i föräldraförsäkringen som bara kan användas av pappan

Partiets svar: Varken eller

FEL Piratpartiet har tagit upp frågan till omröstning internt och valde då att säga nej till förslagen att utöka antalet dagar.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

11) Fri marknadskonkurrens får sjukvården att fungera bättre

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet är för individens frihet och därmed även rätten att själv välja vårdinrättning. Den ses så självklart att partiet känner inte behov att explicit markera att man är för fri marknadskonkurrens på just sjukvårdsområdet.

KORREKT  Håller med fullständigt

12) Skatten för höginkomsttagare bör höjas

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet har ställningstaganden om utökade kostnader för staten  genom att efterlysa ett generellt grundskydd samt glasögon till barn – dessa är inte finansierade. Därmed har man egentligen implicit sagt att skatten skall höjas.

KORREKT Tenderar att hålla med

13) Den europeiska integrationen har gått för långt, en del makt skall ges tillbaka till medlemsstaterna

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet vill stoppa bankunionen och vill inte införa Euron i Sverige samt kräver ett helt nytt EU fördrag som alla EU ländernas medborgare skall godkänna.

KORREKT Tenderar att hålla med

14) EU bör ges egen beskattningsrätt

Partiets svar: Håller inte alls med

KORREKT

15) Kärnkraften bör avvecklas i Sverige

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet vill ha billig el och kommer då bygga den som är billigast men samtidigt måste den vara hållbar. Ett nja som säger att Sverige skall behålla dagens kärnkraft så länge den fungerar och så byter man ut den mot det energislag som är bäst när existerande verk läggs ner. Piratpartiet väljer att inte säga att viss teknik måste/får inte användas utan säger i stället att välj det bästa givet den situation och behov som finns.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

16) Det är viktigt att skydda människor mot övervakning på internet, även om det hindrar brottsbekämpning

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT Partiet anser mänskliga rättigheter är viktiga.

17) Vinstuttag från friskolor bör kraftigt begränsas

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet är för individens frihet och därmed rätten att själv välja skola. Det är upp till eleverna att själva välja om de vill gå i en vinstdrivande skola.

KORREKT Håller inte alls med

18) Skattesänkningar stimulerar till arbete och företagsamhet

Partiets svar: Varken eller

FEL Piratpartiet hyllar det frivilliga arbetet.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

19) EU ska ha en gemensam utrikespolitik, även om det begränsar Sveriges möjligheter att agera självständigt i utrikespolitiken

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet var emot införandet av Lissabonfördraget.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

20) EU bör införa ekonomiska sanktioner mot Ryssland, även om det riskerar gasleveranser till EU-länder

Partiets svar: Varken eller

FEL Frågan är dumt ställd för den verkar förutsätta att alla är för ekonomiska sanktioner mot Ryssland.

KORREKT  Tenderar att inte hålla med

21) Antalet anställda i den offentliga sektorn bör minskas

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet vill införa mer IT för offentliga sektorns verksamhet. Detta kommer då medföra färre anställda.

KORREKT Tenderar att hålla med

22) Staten bör ingripa så lite som möjligt i ekonomin

Partiets svar: Varken eller

FEL. Piratpartiet vill t.ex. inför lagstadgade amoteringar och krav på glasögon till barn så man vill då öka statens ansvar för folks ekonomi genom att ersätta sjuk/arbetslöshets försäkringarna med en gemensam ersättning.

KORREKT  Tenderar att inte hålla med

23) Rätten för andra EU-medborgare att arbeta i Sverige bör begränsas

Partiets svar: Håller inte alls med

RÄTT

24) Mångkultur är positivt för Sverige

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT

25) EU ska tillåta medlemsländerna att ha större budgetunderskott

Partiets svar: Tenderar att hålla med

FEL ”Vi vill ha en budget i balans över konjunkturcykler och motverka budgetunderskott.” Detta gäller Sverige och då även alla andra EU länderna.

KORREKT Håller inte alls med

26) EU bör omfördela resurser från rikare till fattigare regioner

Partiets svar: Tenderar att hålla med

FEL ”Piratpartiets invändningar är att den nya EU-budgeten satsar för mycket på jordbruksstöd och regionalstöd. ” http://www.mynewsdesk.com/se/piratpartiet/pressreleases/piratpartiet-om-eu-budgeten-regeringen-faar-anstraenga-sig-lite-mer-innan-vi-ger-besked-838985

KORREKT Håller inte alls med

27) Det är bättre att höja skatter än att skära ned på de offentliga utgifterna

Partiets svar: Varken eller

FEL Piratpartiet vill t.ex. inför  krav på glasögon till barn så man vill då öka statens ansvar för folks ekonomi genom att ersätta sjuk/arbetslöshets försäkringarna med en gemensam ersättning.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

28) Arbetsgivare bör få göra fler undantag från ”sist in först ut”-regeln vid personalminskningar

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet har inte ens diskuterat frågan om att ändra dagens regler så finns inga tendenser på att någon vill ändra status quo.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

29) Mindre allvarliga brott bör leda till samhällstjänst istället för fängelse

Partiets svar: Tenderar att hålla med

RÄTT Släpp fildelningen fri.

30) När staten räddar en bank som har finansiella svårigheter ska staten ta över kontrollen över banken

Partiets svar: Tenderar att hålla med

RÄTT Piratpartiet vill införa både amorteringskrav och åtskiljandet av spar och investeringsbanker för att då minska behovet att staten måste ingripa öht.

Slutresultat:

RÄTT 12

FEL    18

 

Jag ger Göteborgs Universitet underkänt i sin analys av Piratpartiets politik. Det är oroväckande att de inte har så bra koll på Piratpartiets politik. Dock syns det på den typ av frågor som tas upp. Många är frågeställningar som Piratpartiet inte ens brytt som om att ta ställning till för de är egentligen så självklara om man kan partiets politik.

 

De personer som då väljer att rösta enligt Aftonbladets valkompass kommer då att rösta fel. Det vore väldigt olyckligt. Förutom fel svar så ligger Piratpartietsymbolen fel i den karta man tagit fram över hur man ligger i vänster/högerskala och hur EU positiv negativ partiet är. Partiet är definitivt mycket mer negativt till EU än vad den kartan ger sken av.

 

 


En valarbetares vardag

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut”

Det här med att använda fötterna och gå ut och dela ut flygblad, sätta upp affischer eller annat är något som tillhör en valarbetares vardag – eller lördag som vanliga dödliga kallar dagen:

 1. Gå runt på stan och försöka dela ut flygblad – check
 2. Ont i fötterna – check
 3. Begynnande solsting – check
 4. Många flygblad utdelade – check
 5. Glatt gett flygblad till någon som springer över gatan och vill ha flygblad – check
 6. Affischer uppsatta – check
 7. Folk klagar på att jag redan gett dem flygblad – check
 8. Hes i halsen av allt snack – check
 9. Dagens gärning genomförd – ej check

För dagen är inte slut än. Dags att planera inför nästa aktivitet. En valarbetares arbete är aldrig slutfört före ringklockan ringt och vallokalerna är stängda.

”Min dotter” Amelia Andersdotter kommer på måndag till Västerås så jag måste planera klart hur vi gör då för att maximera uppmärksamheten.

Just nu ser det ut som vi skall

 • Diskutera EUs satsningar på Infrastruktur och hur det påverkar Västerås järnväg, 3B projektet och regionsindelningen.
 • Besöka järnvägsövergångens barockdisco (varning för spontandans) och tala om Västerås bostadssituation.
 • Besöka årets stadskärna 2013 och informera de som rör sig där om EU valet.
 • Gå förbi Hantverkargatan där de andra partierna får ställa upp valstugor. Göra en manifestation och begrava demokratin. Spela in den på video och sprida den viralt så den får minst 1 miljon tittare.
 • Efteråt blir det en trevlig valpeppsmiddag med lokala piratpartister.

Förutom detta tänkte jag att vi även kanske skulle få Amelia att medverka i radio och intervjuas av media givet att de hakar på det hela.

Ha en trevlig lördag!


Piratpartiet får nästan 3 % i opinionsmätning inför EU valet.

Europaportalen skriver om valet:

Även Piratpartiet ser ut att tappa väljare och inte klara sig över tröskeln till EU-parlamentet. Bara knappt 3 procent skulle rösta på piraterna, jämfört med drygt 7 procent 2009.

via Europeisk höger behåller ledning inför EU-valet | europaportalen.se.

För mig är nästan 3 % ett väldigt bra resultat och betyder att Piratpartiet mycket väl kan få behålla minst 1 mandat i EU-valet bara vi ökar lite i opinionen. Varje liten röst för Piratpartiet kan bli väldigt viktig i valet.

 

Andra:  | Anna Troberg | HAX|


SKOP: Folkpartiet förlorar 2 mandat i EU valet ?

Under februari och början av mars genomförde SKOP en opinionsundersökning om EU valet. Det mest anmärkningsvärda är att Fokpartiet som fick hela 3 mandat i EU valet 2009 nu kanske bara får 1 mandat och förlorar 2 mandat:

Även Folkpartiet ser ut att vara en förlorare i EU-valet. Förra gången var det 14 procent som röstade på Folkpartiet, nu är partiet halverat bland dem som deklarerar att de skall rösta.

via Svensk Tidskrift » EU-positiva mer intresserade av att rösta.

Det hela verkar ge Mp 3 (+1) och V 2 (+1) och Fp får bara 1 mandat om jag ser det hela korrekt. Dock finns det liten chans att de får 2 mandat – piratpartiet fick 2 mandat med endast 7.13% i EU valet 2009. Men då fler mellanstora partier finns så borde de få fler mandat i stället. Dessutom så verkar det som Kd förmodligen kommer åka ur EU parlamentet. Vilket då gör att även dess ställning i riksdagen kan vara hotat om de inte får biståndsröster.

Denna ger även Piratpartiet en högre siffra då vi får hela 2 % vilket är den högst siffran för Piratpartiet på mycket länge. De tidigare siffrorna för EU-valet gav oss 1.3% och 1.5% så det är en ökning att i feb/mars få 2%.

Piratpartiet lider av att sitta i mediaskuggan i EU parlamentet men har nu visat oss mycket i media efter att undersökningen har skett. Så chansen finns att vi kan locka fler att rösta på oss i EU valet.

Valet 2009 fick ökat valdeltagande av ett enda skäl. Piratpartiet ställde upp i valet och många som inte tänkte rösta alls – valde dock att gå och rösta på Piratpartiet. Piratpartiet ökade valdeltagandet.

Kan vi i Piratpartiet få våra potentiella väljare att gå och rösta igen, så kommer vi in igen. För tittar vi på undersökningen grafik så är alltså de som kan tänka sig att rösta på PP lite högre än den andel som kan tänka sig att då rösta på oss i EU valet. Så vårt problem är att då att åter aktivera våra väljare och få dem att gå till valurnorna.

Som tur var så har vi varit duktiga att syna i mycket riksmedia genom datalagringsdirektivets förfall. Detta kan nog hålla i sig då polisen verkar vara ovillig att låta operatörerna sluta lagra data. Så det kan bli ett intressant val som handlar om integritetsfrågorna och massövervakningen.

Själv fick jag in en debattartikel i söndagens Västerås Tidning om att vi inte få valstuga och även i måndagens VLT om datalagringsdirektivet. Dock insändare så de finns inte på nätet. Men vi syns – och i takt med att EU valet börjar hetta upp så får vi chansen att synas ännu mera i media. Jag tror vi kommer in.

PS Unibet gick ut och gav 8 ggr pengarna för den som satsade på Piratpartiet. En av mina miljonärsvänner sade att han fundera på att satsa en mille på PP och sedan donera lite till partiet för att vi skulle komma in så han blev rik. Dock tror jag han sade det mest för att skämta då han ansåg att oddsen visade att PP inte har någon chans. Men, men – man vet aldrig – kanske gjorde han en dåligt val.


Piratpartiet utestängt från EU-debatt även 2014

Även 2009 utestängdes Piratpartiet från partiledardebatten. Dock 2004 fick Junilistan vara med – de fick därför 1 mandat mer än Piratpartiet i EU parlamentet när de kom in. Nu 2014 så har SVT tagit beslut att utestänga Piratpartiet från partiledardebatten inför EU val – på egentligen direkt order från statsminister (som vägrade komma annars).

Så här var det 2009:

Ikväll klockan 20 håller Agenda partiledardebatt inför EU-valet. Men bara riksdagspartierna får vara med. Piratpartiet får inte vara med i debatten, trots att alla bedömare är överens om att vi har en mycket god chans att ta mandat i valet.

via Piratpartiet utestängt från EU-debatt | Christian Engström, Pirate MEP.

TV4 bjöd in alla EU partier till partiledardebatt inför EU valet men Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna vägrade deltaga så den uteblev. Så egentligen har moderaterna sagt sig inte vilja ha några partiledardebatter under EU valet:

Roberta Alenius, presschef hos statsminister Fredrik Reinfeldt (M), menar att det finns många andra sätt att höja valtemperaturen än att ha med partiledarna. Ett är just att lyfta fram de toppkandidater som partierna har.

”– Till exempel har ju många partier starka igenkända röstmagneter. De är erfarna och respekterade politiker som är toppnamn i respektive parti. Jag tror tittarna tycker det är intressant att se en debatt dem emellan eftersom det de facto är de som kommer att företräda oss i Bryssel.”

via Hårda ord efter inställd EU-valsdebatt | Valåret 2014 | Nyheter | Aftonbladet.

Även kristdemokraterna har sagt att de inte vill ha partiledardebatt inför EU valet:

– Det kändes som att de ville ordna en vanlig riksdagsdebatt, något som det kommer att krylla av under det här året. Vi tycker att det blir förvirrande för väljarna. Göran Hägglund ställer inte upp i valet till EU-parlamentet. Vi ville skicka vårt förstanamn Lars Adaktusson men det var inte TV4 intresserade av.

via Hårda ord efter inställd EU-valsdebatt | Valåret 2014 | Nyheter | Aftonbladet.

Därför blir jag extremt förvirrad när mitt i EU valrörelsen väljer Kristdemokraterna Moderaterna och Centern att då vara med i en partiledardebatt i alla fall. Trots att de då dissade EUs partiledardebatt så har de alla accepterat att deltaga i SVTs partiledardebatt.

Skillnaden ? Två saker.

1. Dels är SVTs debatt allmänpolitisk debatt (även om det i artikeln från SVT Agenda i tre olika versioner snabbt minskat vad som står om EU om debatten för att inte erkänna att det är egentligen den fråga som kommer vara viktig i partiledardebatten samt tvingas ändra från 4 veckor före till 3 veckor före EU valet 4 maj till 25 maj är 21 dagar eller rätt exakt 3 veckor och inte 4 veckor som SVT försökte sig påstå från början)

2. och dels så deltager inte Piratpartiet.

Piratpartiet kommer ersättas av Sverigedemokraterna då man kallar det hela en riksdagspartiledardebatt och inte en EU valsdebatt. EU parlamentets delat fjärde mäktigaste svenska parti och där större än hälften av riksdagspartierna får inte vara med i partiledarutfrågningen endast tre veckor före EU valet.

Piratpartiet har idag lika många mandat i EU parlamentet som Sverigedemkraterna samt de två mindre allianspartierna som stoppade EU-valspartiledaredebatten (Kd + C) tillsammans. Tittar på resultat i att Piratpartiet stoppat ACTA och de andra sakerna de genomfört så har man lyckats väl att förvalta det uppdrag som partiet fått av väljarna trots sina få mandat. Självklart så kan ingen tänka sig att man kan hålla en debatt i public service utan att det påverkar EU valets utgång så nära valet och då bör självklart Piratpartiet få vara med allt annat vore en ren skandal.

Nu kan man redan 1 maj börja göra i ordning sina brevröster så att då hålla debatten 4 maj – 3 veckor innan EU valet – kommer då direkt ha påverkan på EU valet. Att då inte kalla det en EU valkampanjdebatt är egentligen att ljuga för väljarna och även att ljuga för sig själva.

SVT Agenda har genom att acceptera att hålla en icke-eu-valsdebatt under EU valet skjutit sig själv i foten. För ingen kommer tro att detta inte är en debatt inför EU valet. Ingen väljare som ser på debatten kommer då inte låta den påverka hur de röstar i EU valet. SVT Agenda har låtit sig själva manipulerats att gå statsministern ärenden och borde vara tillräckligt erfarna att de själva har insett hur kontroversiellt detta är och hur fjärran detta är för en oberoende tv-kanal att göra. Men SVT Agenda har inte låtits sig stoppas i sin iver att få en partiledardebatt och då helt glömt bort att en sådan bör alla parter få deltaga.

Det är uppenbart att partiernas presstalespersoner har farit med osanning för Aftonbladet. Ingen kan tro annat än att skälet till att man inte vill deltaga i EU valsdebatten strax innan EU valet och sedan glatt accepterar deltaga i valdebatt strax innan EU-valet som annat än hyckleri. Man vill diskutera riksdagsfrågorna och använda EU valet som en valmätare för riksdagsvalet. Och SVTs Agenda har glatt låtit sig manipuleras.

Nej, här har SVT Agenda visat på mycket dåligt omdöme. Här har man medvetet ljugit för sig själva. I sin iver att få till en partiledarutfrågning så har SVTs Agenda i stället låtit sig bli en megafon för allianspartiernas strategi. Man borde från början bjudit in alla till EU valsdebatt och sagt – de som inte kommer ger upp sin tid till de andra partierna. De hade då fått skylla sig själva.

Nu lät man sig styras och i praktiken beordras av statsministern att göra som denne ville. Det är uppenbart att den ansvarige för SVT Agenda inte är tillrådlig att leda programmet. Det behövs att vi får programansvariga som då ser till att debatter inte går en parts ärenden utan att man faktiskt själv sätter agendan. Att på detta sätt låta sig styras av statsminister borde inte tillåtas och den ansvarige för detta borde avsättas.

Kan man stoppa en programledare för en liten radioshow för att denne inte gillar ett av riksdagspartierna efter att ha blivit hotad av dessa med järnrör en mörk natt så kan man även stoppa dagens ledare av SVT Agenda som i praktiken låter sig ta order av statsminister om vilka utfrågningar som får ske i SVT Agenda.

Kan förstå att statsminister Fredrik Reinfeldt försöker. Men SVT bör inte tillåta sig ställa upp på sådana divalater och ha partiledarutfrågningen inför EU valet oavsett om statsministern behagar dyka upp eller ej. För att få ett rättvist val och att svenska folket skall ha kvar förtroende för SVT som oberoende TV-station så måste huvuden ryka. Annat alternativ finns inte – för misstanken kommer hela tiden finnas kvar att SVT inte längre är oberoende utan en megafon för alliansregeringen.


Valstuga i Västerås kommun

Tekniska nämnden i Västerås kommun brukar ett valår köpa in valstugor inför riksdagsvalet. Normalt görs det genom att en av gymnasieskolorna som en led i sin undervisnings får material och eleverna bygger stugorna som del i sin skolarbete. De studerar till byggarbetare.

Valstugorna lånas sedan ut – utan kostnad – till riksdagspartierna som inför ett riksdagsval gratis får en av stugorna under valrörelsen. Efter valrörelsen säljs sedan stugorna.

Nu år 2014 så är det dags för EU val och man har då valt och göra samma sak här. Man låter RIKSDAGSPARTIERNA få låna en valstuga under EU valet utan kostnad.

Kommunen gör det utan en tanke på att det kan vara olika partier som sitter i EU parlamentet och riksdagen. Kommunen gör det utan en tanke på att Piratpartiet är idag större än hälften av riksdagspartierna i EU parlamentet. Faktum är att Piratpartiet har idag lika många ledamöter i EU parlamentet som Kristdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna har tillsammans.

Trots det får inte Piratpartiet låna en valstuga inför EU valet. Trots det får inte Piratpartiet sätta upp en valstuga under EU valet. Att bara riksdagspartierna får rätt att låna och ha en riktig valstuga under EU valet kan inte vara annat än otillbörligt gynnande och självklart bör vi då se över våra rättigheter gällande detta.

Praxis är att de partier som inte är riksdagspartier får stå 100+ m från de överiga partierna – på samma gata men i helt andra änden av gatan. Förra valet valde vi och acceptera detta men fick då höra kommentarer som – jaha jag trodde alla partier stod där bort och finns det partier här med. Nej det är uppenbart så att kommunens kommer försöka missgynna Piratpartiet igen.

Men i Eu valet är vi fjärde största parti och bör självklart säga nej till att missbehandlas och få andra villkor än riksdagspartier. I EU valet bör alla som sitter i EU parlamentet få samma villkor.

Alternativ som finns är

 1. Gå till domstol och kräva att den förbjuder kommunen att sätta ut valstugorna öht ?
 2. Gå till valnämnden och påpeka det mycket otrevliga i att vi trots att vi är fjärde största parti i EU får stå långt från de andra partierna är då inte rättvist utifrån valsynpunkt. Det finns idag hårda regler i hur valsedlar skall vara utlagda i vallokal för att inte missgynna andra partier att då tänka sig att valstugor inte skulle vara av samma kaliber – då har någon på kommunen råkat göra mycket fel då de tänker.
 3. Att stämma kommunen eller kanske snarare den handläggare som hanterar ärendet är ett alternativ den legala termen ”otillbörligt gynnande” bör även gälla för val.

För den som vill veta mera om detta är välkommen att kontakta Västerås kommuns handläggare. Hon är planerare på Tekniska kontoret och ansvarig för godkännande av användningen av kommunen mark.

Vad gör vi nu ?


Ipsos: Övriga 2.5 (+0.2)

Vanligtvis nämns inte Piratpartiet i opinionsundersökningarna. Men med de höga talen för övriga så börjar det bli intressant vilket parti som skall bryta sig loss och särredovisas:

Andelen tillfrågade som anger sympati för övriga partier ökar till 2,5 procent, men varken Feministiskt initiativ eller Piratpartiet har nått upp till minst 1,5 procent tre mätningar i rad, vilket är kriteriet för att särredovisas som parti i DN/Ipsos. Alla förändringar mellan februari och mars ligger inom den statistiska felmarginalen.

via KD under spärren igen – svår väg till valet – DN.SE.

Det intressant är att både S och M går tillbaka. Det förvånar väl ingen ? När dessa partier väljer att vara så lika varandra i sin politik att de knappt går att skilja åt så dras självklart väljarna till andra partier.

En annan viktig trend är Miljöpartiets stora framgång med en uppgång till 10.4%. Även om uppgången är inom felmarginalen så ser det ut som Sd förhoppningar om att vara tredje störst parti är långt borta. För nu slickar även Vänstern dem i hälarna med sina 7.6% mot Sd 7.8%.

De rödgrönas marginal till allianspartierna är fortsatt överväldigande och idag 13.3%. De är idag säkra på att få majoritet i riksdagen. Lägger man till detta även med de faktum att då Övriga finns med så inser man att de rödgrönas marginal är större än den ser ut på pappret.

Men roligast i dagens opinionsundersökning är att Övriga-gruppen börjar bli intressant att snacka om – för där ligger Piratpartiet. Får vi bara några tiondelar till så kan vi börja och särredovisas och då vet man aldrig vad som kan hända till höstens val.

Med ett regeringsalternativt som är klart så kan väljarna rösta på det parti som de gillar mest och inte på det parti som de av ekonomisk skäl känner sig tvingade att rösta på. Däri ligger Piratpartiets stora chans i höstens val.

Marginalerna är små i politiken. Mycket tid är fortfarande kvar. Bra representation i media. Duktiga valarbetare och väl varda ord till väljarna och Piratpartiet kan mycket väl segla ända in i riksdagen.


M, C och Kd ställer inte upp i EU valet?

raemi_Fighting_AirNär SVT presenterade sin valundersökning inför EU valet 2014 så visade det sig att både Centern och Kd förmodligen skulle ramla ut EU parlamentet.

Det är därför inte konstigt att deras partiledare dissar att vara med i TV och förklara partiets politik inför EU valet. Dock är det lite underligt eftersom regeringen gett sig själv och resten av riksdagen extra pengar för att propagera för EU-valet under valåret.

Men vad skall TV4 göra de kan inte tvinga partiledarna att deltaga. Valet 2009 var det annorlunda och då fanns partiledaren med på valsedlarna för EU valet. Idag vägrar de debattera EU frågorna. Hur kommer det sig att partiledare så uppenbart ger walk over i EU valet ? Hur kommer det sig att partiledarna inte vågar debattera EU valet ?

Att tre partiledare inte tycker att de behöver masa sig till en partiledardebatt inför EU-valet är naturligtvis ett symptom på ett större problem. Riksdagspartierna är generellt måttligt intresserade av EU-val

.

via Reinfeldt, Lööf och Hägglund lämnar ynklig walkover till TV4:s partiledardebatt | Anna Troberg.

Enligt undersökningar så är så mycket som 7 av 10 svenskar EU kritiska Så partiledaren vill kanske inte deltaga i debatten för de vet om att de då misshagar väljarna som inte vill se dem tala sig varma för EU.

Dock visar detta klart att partiledarna för M, C och Kd ser EU valet som ett andra rangens val som de inte bemödar sig att deltaga i. Även om då partierna inte är för fina för att ta emot pengar för att jobba för att utöka valdeltagandet i valet. Men ökar verkligen valdeltagandet av att partiledarna anser sig för fina för att debattera EU valet ?


Opinionsundersökning: Övriga 2,3% (+0.6%)

Piratpartiet fick lite uppmärksamhet när de första opinionsundersökningarna inför EU valet kom och det har lett till att Övriga-gruppen där Piratpartiet finns med har gått rätt kraftigt i denna opinionsundersökning inför höstens riksdagsval.

Dock vem som blir statsminister är rätt klart då den rödgröna sidan har stark majoritet. Med 52% mot 38% för alliansen – skillnaden är större jämfört med förra valet vid denna tidpunkten:

Därmed är de rödgrönas försprång dubbelt så stort som det var vid samma tid inför förra valet. I februari 2010 skilde det 7 procentenheter.

via Utspelet om skatter har inte hjälpt regeringen – DN.SE.

I SVTs stora EU valsundersökning så fick PP 1.3 och FI 0.2 och dessa brukar normalt sett vara huvuddelen av Övriga i riksdagsvalet – de övriga brukar ha så låga resultat att de inte är mätbara i en sådan undersökning.

Givet min normala formel och uppskattning så har förmodligen PP 1.7% och FI 0.4% och resten får 0.1%. Det tyder på att Övriga bör ligga omkring 2.5% under 3 mätningar för att PP skall kunna särredovisas med sina egna röstsiffror. Alternativt om övriga kryper upp över 3% så borde även då PP särredovisas – under förutsättning att då PP får större delen av ökningen och den inte beror på att FI får stora framgångar.

Under veckan har piratpartiet synts mycket i media – t.ex. fick jag ju in en debattartikel i VLT – och för många städer så har valkampanjen börjat. PP har en lite längre valkampanj än de andra partierna för vi behöver tas oss ut ur skuggan av att då inte sitta i riksdagen. Media har en tendens att prioritera riksdagsvalet trots att det bara är 13 veckor till EU valet.

I genomsnittliga opionen för alla opinionsmätningar så ligger Övriga bara på 1.7% så vi får se om fler opinionsundersökning kommer med högre resultat för Övriga eller om detta bara är ett tillfälligt resultat beroende på slumpen och de felmarginaler opinionsundersökningarna har då man bara frågar ca 2000 personer.