Nu startar lågkonjunkturen…

Västeråsföretaget Aros Quality Group aktietorgets största bolag vinstvarnar. Aros är underleverantörer till verkstadsindustrin. De kan ses som en bra indikator på hur läget är i verkstadsindustrin och att de nu ser en avmattning tyder på att hela svenska verkstadsindustrin ser en avmattning av verksamheten.

Finansoron påverkar självklart verkstadsindustrin. De pengar som behövs för investeringar är svårare att få tag på och alla som då har potentiella investeringar skjuter dem på framtiden för de ser att oron kan påverka deras verksamhet. Att då vänta med större investeringar är förmodligen helt rätt av företagen men samtidigt en tydlig indikation på att krisstämpeln som finansbranschen har påverkar även andra delarna av ekonomin.

Allt tyder på att vi kommer få en kraftig inbromsning av europakonomin de närmaste månaderna. Hur kraftig beror på hur Euro-krisen påverkar resten av ekonomin.

Men även i Kina har man problem – där har centralbanken sänkt kraven på bankerna och sänker det till att de måste ha 20% kapitalreserver( inom EU är motsvarande siffra så låg som 8%). När svenska börsen hörde det så tog den ett snabbt steg uppåt för det innebär att de svenska företagen som säljer på Kina-marknaden kan förvänta sig fortsatta goda tiden. Kinas position som världens ekonomisk motor växer.


Mangaöversättares dom prövas i HD ?

Mangaöversättare kan få domen prövad i Högsta Domstolen då även riksåklagaren vill att domen skall prövas så att åklagarna får ett riktmärke hur lagen skall tolkas.

Noterar att DN kallar honom mangatecknare – men han har inte ritat bilderna utan är översättare av mangaserier. Bilderna kommer från de serier han har översatt och från fanfiction på nätet och enligt uppgift jag har finns en av av bilderna han dömts för på Västerås Stadsbibliotek – och många andra bibliotek. Det är bara att gå dit och låna. Serieböckerna med manga finns på barnavdelningen.

Lake har varit ytterst seriös och har med länkar till riksåklagarens yttrande till högsta domstolen om fallet där han begär resning i målet.

Bloggare från Livbåten har man noterat att konsthistoria behöver skyddas för enligt lagen så måste vi förstöra bilder från antikens grekland då de gamla avbildningarna är olagliga pss som i mangadomen. Enligt dagens lagstiftning så borde vi göra det men frågan är om det verkligen skall vara vår moral som bestämmer att förstöra gamla tiders konstföremål och förhindra att de används i framtida forskning bara för att de målande bilderna föreställer fel saker ?

Skall vi verkligen låta PK-moral förstöra vårt kulturarv ? Det finns idag mycket som folk kan bli upprörda över. Men vi måste ha en stark yttrandefrihet. Vår yttrandefrihet måste acceptera att man skall kunna nämna folkmord utan att folk skall bli upprörda över det.

Vi har nog med självcensur och försöka att styra debatten utan att vi behöver få faster staten som bestämmer hur människors fantasier får färdas. Vi kan inte leva i ett samhälle där censur är förhärskande och de styrande använder sitt informationsövertag för att styra i den riktning de vill ha genom att helt enkelt stoppa sanningen att komma fram.

Det är viktigt att vi i Sverige har en stark grundlag med en stark yttrandefrihet även om då en del använder den för att säga osmakliga och otäcka saker – vi behöver den för att även åsikter som inte de styrande vill skall komma fram skall få komma fram.


Det ljusnar för nettodebitering

Det ljusnar för nettodebiteringen.

Det finns idag många hus med tak. Tak som inte gör någon speciell nytta annat än att stoppa snö och regn. En del av dessa tak skulle kunna utnyttjas av solfångare. Men det finns idag ingen ekonomi i det då man idag inte får kvitta överskottsenergin man producerar, mot den el man köper från nätet.

Nettodebitering innebär att man kan skicka elen man inte använder från solcellerna in i elnätet så andra kan utnyttja den då solen skiner bra och när den inte skiner så kan man få tillbaka elen man skickat ut på nätet utan kostnad för en själv. Man betalar bara för nettoförbrukningen av el i huset.

Idag stoppar skattelagstiftningen sådana konstruktioner och gör det väldigt olönsamt för folk att bygga 0-hus eller plus-hus – hus där totala konsumptionen av el är noll eller positiv under ett helt åt.

Bengt Stridh ABB-ingenjör från Västerås beskriver det hela i denna video på Youtube:


Elmarknaden är ineffektiv

Det är inte elmarknaden det är fel på påstås på ledarsidan på SVD. Problemet är att det är precis där som felet ligger.

Elmarknadens prissättning är ineffektiv
Elmarknaden består av tre stora aktörer producerande majoriteten av elen i Sverige. Dessa har dessutom ett stort korsägande av kärnkraftverk vilket gör att de gällande dessa kan ses som en aktör i ställer för tre konkurrerande aktörer.

Ett oligopolmarknad är aldrig effektiv. En monopolmarknad är ännu mera ineffektiv.

Marginalprissättningen fungerar inte
Idag prissätts elpriset på marginalen. Tanken bakom det är att det då i teorin skall vara lönsamt att hålla igång kraftverk som producerar el som kostar som marginalpriset.

I praktiken är det så att dessa kraftverk är så olönsamma jämfört med andra kraftverk att de är bättre och inte ha dem alls för de förstör företagens vinstmarginaler.

Sverige är idag – trots en stor produktion av inhemskt unik vattenkraft – en stor nettoimportör av elenergi. Så uppenbarligen fungerar inte marginalprissättningen som en dragplåster för att göra det lönsamt för de större aktörerna att bygga mer kraftproduktion.

Stora subventioner av kärnkraften
Det är många som klagar på att den alternativa elen får stora subventioner genom el-certifikaten. Sanningen är snarare att den största subventionen får idag kärnkraften. Staten ger idag kärnkraftägarna ett stor försäkring mot större problem. Skulle ett Harrisburg eller Chernobyl inträffa i Sverige så skulle svenska staten stå för fiolerna och ta hand om kostnaden. Kostnader som mycket lätt kan vara hundratals miljarder eller mycket mera när stora delar av Sverige ödeläggs av radioaktiv strålning.

Skulle svenska staten kräva betalt för dessa försäkringar på marknadsmässiga grunder så är risken stor att kärnkraftverken skulle läggas ner. För endast staten har de resurser som krävs om en olycka skulle inträffa. Försäkringssubventionen av kärnkraftverken är förmodligen mycket större än kostnaden för elcertifikaten.

Prissättningen av näten ökar kraftigt.
Det har även visat sig att priset för nätavgiften ökat kraftigt de senaste åren. Då denna är en ren monopolmarknad och där den statliga myndigheten som skall övervaka priset verkar se mera till bolagen än till konsumenternas villkor så blir priserna därefter.

Sverige behöver en bättre elmarknad.
Sverige får vara glad att vi har så mycket vattenkraft som vi har för den utgör grundstommen i den svenska elkraftproduktionen. För att komma tillrätta med underskottet i energiproduktionen så är vindkraft idag det mest effektiva sättet att på kort tid bygga mer elproduktion. Att bygga ett nytt kärnkraftverk tar 10 år och vattenkraften så är idag helt stoppad pga politiska beslut. Solenergin är så fruktansvärt dyr pga sveriges nordliga läge att den inte är aktuell i Sverige. Kol och oljekraftverk är inte aktuella då oljan är på väg att ta slut och de be smutsar ner miljön rätt ordentligt.

Energipolitiken lokalt i Västerås
Det finns preliminära planer på en utbyggnad av värmekraftverket i Västerås genom antingen biokraft men även kol undersöks och I höstas togs beslutet att köpa mer mark till Mälarenergi så det kan byggas ut. Det kommer dock dröja många år till innan någon planerad utbyggnad är klar.


Mälarenergi statsnät anmält för prisdumpning

Teliasonera anmäler Mälarenergi statsnät för prisdumpning i en upphandling då de anser att det kommunägda bolaget vid en upphandling har lagt sig under självkostnadspriset. Upphandlingen gäller en bostadsrättsförenings upphandling av anslutning till ca 1000 lägenheter.

Mälareenergi Statsnätet är idag den ledande leverantören av Internetkablage i Västerås. Ungefär 2 av 3 västeråsare köper Internetanslutning via ett av de stora antalet Internetleverantörer som leverar Internet via statsnätets kablar. Statsnätet har fiberkabel nergrävt runt hela Västerås och konkurrensen mellan internetleverantörerna gör att kostnaden för Internet är låg i Västerås.

I Teliasoneras fall hade kunderna bara kunnat välja dem som Internettjänsteleverantör men via statsnätet så kan nu alla lägenheterna välja ett stort antal Internetleverantörer där även TeliaSonera ingår. Personligen så hade jag som upphandlare valt statsnätet. Jag var med och skötte min bostadsrättsföreningens upphandling när vi anslöt oss till statsnätet och då var det inte tal om annat än att ansluta föreningen till statsnätet för att få tillgång till det tjänsteutbud som där tillhandahållls.

Piratpartiet ställde upp i valet 2010 med målet att om vi kommer in vara med och påverka i statsnätets utbyggnad.


Bränslefabriken i Västerås anmäld till åklagare

Bränslefabriken i Västerås där man tillverkar bränsle till kärnkraftverken ligger i utkanten av staden. Själv jobbade jag många år på ABB i ett hus som var på samma gata- Det var det närmaste huset på samma sida av gatan som bränslefabriken och måste erkänna på den tiden så tänkte jag inte mycket på vad som skedde där.

Nu visar det sig att det finns en stor mängd säkerhetsproblem på Westingshouse fabrik. Under 2010 inträffade 23 incidenter och en är anmäld till åklagare.

Iofs så är det en förbättring från de 30 incidenter som skedde förra året. Men fabriken står under särskild tillsyn SSM för att det har varit för många incidenter och att de har helt enkelt inte klarat av att ha hög säkerhet samtidigt som produktionen har ökat med 25% under året.


Maktskifte i Västerås kommun

Det blev maktskifte i Västerås kommun. I praktiken så avgjorde Miljöpartiets avhopp från alliansen att de rödgröna vann valet. Hade Mp stannat kvar med alliansen så hade de fått 31 röster totalt och majoritet. Resultatet blev att Mp hoppade av från en majoritets till en minoritets-’regering’ som kommer ha mycket svårare att få igenom sina frågor. Nu kommer de rödgröna ’regera’ i stadshuset med en minoritetsregering trots att alliansen fick 852 fler röster än de rödgröna.

Resultat från valet 2010

Parti Mandat Förändring från 2006

Socialdemokraterna 22 -1
Vänster 4 0
Miljöpartiet 4 0
Rödgröna 30 31

Moderaterna 17 +3
Folkpartiet 7 -1
Centern 2 -2
Kristdemokraterna 2 -2
Alliansen 28

Sverigedemokrater 3 +3

Piratpartiet fick 0.74% i kommunvalet, 0,74% i riksdagsvalet i Västerås kommun och 0.70% i riksdagsvalet för Västmanland. Alla tre resultatet som är färdigräknande är bättre än riksgenomsnittet i riksdagsvalet som för Piratpartiet var 0.65%.

Landstingsvalet är ännu inte färdigräknat.


Piratpartiets hårda tag mot brott

Urholkat förtroende för rättsväsendet är det största problemet och kan få en stat att gå överstyr och urmynta i rena anarki. Utan en tro på att staten kan hantera brottslingarna så kommer folk själva vara rädda, skaffa sig vapen och själva kräva rätt för ogärningar mot dem. Vi slipper få ett vigilantesamhälle om vi kan få folk att tro på att staten kan ta fast brottslingar.

Med Piratpartiets valmanifest så stoppas många brott att begås och vi skapar ett samhälle där det finns extremt färre brottslingar. Med Piratpartiets politik slipper vi få en urholkning av förtroendet för rättsväsendet. Piratpartiet skapar ett säkrare samhälle där färre begår brott.

Piratpartiet är det parti i denna valrörelsen som har den kraftigaste lagförslagen mot att stoppa brott i Sveroge. Med Piratpartiets valmanifest så stoppas hundratusentals eller kanske till och med miljoner brott varje dag. För Piratpartiet vill legaliserad fildelning för privat bruk.

Med Piratpartiets hård tag mot brott så minskar brottsligheten i Sverige sensationellt stort och vi blir ett mycket laglydigare land. Rösta på Piratpartiet om du vill minska brottsligheten i Sverige.

Mitt namn är Anders Lindbäck och jag återfinns på Piratpartets listor för valet 2010. #14 riksdagslistan Östra distriktet. #3 Kommunlistan Västerås. #1 Landstingslistan Västmanland.


Vi vill inte ha kontrollsamhället

Lake tar upp att Marianne Levin har varit och uttalat sitt stöd till Piratpartiets politik gällande integritetsfrågorna och deras relation till upphovsrätten. Hon frågar om vi verkligen vill ha ett stort kontrollsamhälle för att skydda upphovsrätten ?

Jag tror inte att jag är ensam när jag säger nej. Jag vet att jag inte är ensammen. Janne Flyghed, professor i kriminologi är inne på samma sak när han påtalar att Thomas Bodström socialdemokraternas kandidat till justitieministerposten är motsägelsefull när han i ena ögonblicket säger sig vilja riva upp FRA-lagen men i andra införa datalagringsdirektivet.

Självklart ska medborgarna skyddas mot att bli utsatta för brott, men inte till priset av att rättsstatens fundament urholkas. Medborgarnas skydd mot statsmaktens insyn i privatlivet är en av hörnstenarna.

Janne Flyghed ord tar upp det fundamentala vi kan förvänta oss av ett rättsäker demokrati. Både FRA-lagen och datalagringsdirektivet är tyvärr kraftiga intrång i privatlivets helg.

Ikväll kl 20.00 kommer Uppdrag granskning att ta upp frågan om fildelning.

Andra om detta Magnihasa om Janne Flygberg och Marianne Levin medan Ravenna tar upp Bodströms förvirrande tankesätt. Farmor Gun säger det på sitt sätt. Sedan finns det tyvärr dårar som inte tror på att det går att skydda privatlivet.

Säg åt dina politiker, säg åt alla andra, lägg din röst på Piratpartiet så vi slipper kontrollsamhället.

Jag heter Anders Lindbäck och ställer upp för Piratpartiet i valet #15 plats på Östra listan, #3 plats kommunvalet Västerås och #1 Landstingsvalet Västmanland.


Glöm inte att rösta!

Det är dags och tänka på att rösta i valet. Endast 1 vecka kvar nu. 7 dagar och tänka på vad du skall rösta på.

Får jag ge en rekommendation ?

Kryssa #14 på Piratpartiets Östra lista.
Kryssa #3 på Piratpartiets lista för Västerås kommun.
Kryssa #1 på Piratpartiets lista för Västmanlands landsting.

Kryssa mig i valet.