Expressen och DN stänger kommentarsfälten

Efter att tidningarna själva fick kritik för sina sätt att hantera sina fält där de ger sina läsare rätt att kommentera artiklarna så väljer Expressen och DN att stänga kommentarsfälten.

Expressen tänker sig att införa förhandsmoderering av inläggen för att slippa alla dessa rasistiska påhopp som länge funnits i kommentarerna. DN i sin tur tänker införa inloggning så att man har koll på vem det är som skriver en viss kommentar så man kan se till att stänga av användare som inte uppfyller de krav man bör ställa för de som får kommentera på tidningens webbplats. Dagens Nyheter tänker bygga ett helt eget system för sina kommentarer. Tills vidare kommer därför kommentarerna vara avstängda till de nya systemen införs.

Det är trist att det finns så många människor som förstör för andra och skriver hatiska kommentarer i kommentarsfälten på tidningarna. Man önskar att man inte levde i ett land där så hatiska människor lever. Har är tyvärr något som ofta leder till våld och andra typer av brott. Att utnyttja sin yttrandefrihet innebär inte att man får utnyttja den hur som helst.


Göran Skytte matar rasisttrollen

Göran Skytte har i två kolumner matat trollen. Han har berättat historien om den som gör ett RUT-jobb hemma hos honom 4 timmar i veckan under rubriken ”Rut och hemtjänst är bra för alla”.

I första avsnittet så visade han hur RUT hade hjälp henne att hjälpa till och försörja familjen via sitt RUT-jobb. Det gav upphov till en stor mängd kommentarer som han då analyserade och insåg att det fanns två typer av människor som ogillade RUT.

Dels vänsterfolk som inte gillade RUT-jobb och dels rasister som inte gillande invandrare fick jobb via RUT. Båda ogillande RUT-avdraget vilket gjorde att han även påstod att det ofta är samma människor som tillhör dessa två skilda falanger.

För er som inte vet hur RUT fungerar så fungerar det så att för varje 100 kr Göran betalar så får han tillbaka ca 50%. Städbolaget kommer senare att få betala ca 50% i arbetsgivaravgifter + skatter etc som gör att totalt sett så går staten ungefär jämt ut. Kanske plus någon procent.

Den som tjänsten utförs hos får ledig tid som då antingen ägnas åt mera jobb eller fritid – oavsett så betalar då denna mer i skatt eller så spenderar de mer på fritidsaktiviteter så RUT-avdraget blir i slutändan en vinst för staten. Till det kommer att annars hade jobbet gjorts svart vilket då skapat skattefiffel och andra typer av brott som kan bli följden av det hela. En svart sektor har genom RUT-avdraget blivit vit.

Många av de som skriver på Skyttas kommentatorsfält tror att de själva är med och betalar för det hela – rätt trist att se att det finns så många disinformerade människor.

Dock är det inte snällt av Göran Skytte att på detta sättet mata trollen och locka fram dem. För det ger dem den uppmärksamhet de kräver och kommer göra dem ännu mera glad i att komma med rasistiska kommentarer i kommentarsfälten på tidningen.

SvD kommentarsfält är idag ofta helt oläsliga för de är ofta fulla av rasistiska kommentarer. Kommentarerna fyller dock sitt syfte för det gör att man verkligen ogillar rasister som förstör oss andras möjlighet att föra intressanta och sansade diskussioner.


Gammelmedia skapar hat på nätet ?

Anders Mildner skriver på SVT Debatt om att censur fel väg att gå i kampen mot näthatarna.

Han beskriver även hur gammelmedia genom sitt agerande skapar hatet i diskussionen på nätet:

Alltså: man har skapat rum som man sedan inte tar något som helst ansvar för. Ingen från redaktionen finns på plats och sätter tonen, ingen förklarar varför vissa saker är okej och andra inte – och värst av allt – ingen ansvarig finns närvarande för att föra en dialog.

Allt detta uppfattas som provocerande av publiken, som så klart märker att redaktionerna ser ner på dess närvaro i och med att ingen någonsin samtalar med den.

Effekterna av detta går att utläsa på i stort sett alla svenska mediesajter i dag, där folk omedelbart hoppar på den som skrivit en artikel – väl medvetna om att personen i fråga aldrig kommer att svara.

Detta sker inte för att gammelmedia vill skapa hat. Detta handlar i stället om att man från gammelmedia inte inser hur Internet fungerar. Internet är idag en interaktiv diskussionsplats där människor talar med varandra. En effektiv informations- och diskussionskanal för kommunikation mellan människor.

Tidningar har ett helt annat sätt att föra debatt. De vill att folk skriver insändare och debattartiklar där de då kan välja ut vilka de vill publicera och skapar på så sätt en diskussionsbubbla där endast de av tidningen godkända diskussionerna får föras. På så sätt kan de censurera bort de värsta inläggen genom att vägra publicera dem. Tidningarna är så vana att debatten sker i tidningen på tidningen villkor att de helt misslyckas att på ett korrekt sätt ta tillvara de kommentarer som kommer till tidningen.

Nu är det inte alla tidningar som misslyckas med det. Det finns tidningar som faktiskt tar tillvara läsarnas kommentarer och skriver om dem. Ett bra exempel är Ny Teknik som ibland skriver om de läsarkommentarer tidningen får på nätet. När läsarna i kommentarerna påpekar fel i artikeln på nätet så kan man i kommentarerna ofta se ett erkännande och meddelande om att artikeln rättats.

Ny Teknik gör helt rätt. Men så riktar den sig till en mera kunnig publik då de flesta som läser tidningen är intresserade av teknik och ofta kunniga därom.


EU: Övervakningslagen datalagringsdirektivet är dåligt

När EU stiftar ett direktiv så kommer det automatisk med att man skall granska genomförandet av lagen i EU-länderna efter en viss period har gått för att se hur det hela har kommit att införas i EU-länderna.
EU flaggan
Nu har turen kommit till övervakningslagen datalagringsdirektivet och den presenterades idag av svenska Cecilia Malmström. När omröstningen för att införa lagen gjorde förra månaden så var det många av oss som ville att man skulle vänta med övervakningslagen till efter att denna utvärdningen presenterades – men uppenbarligen så ville inte många i riksdagen det. De tvingade igenom en omröstning där en minoritet lyckades få lagen bordlagd i ett år.

Förslaget fick kritik på flera punkter och det beror på att själva implementeringen blivit väldigt spretig och lagarna skiljer sig väldigt åt mellan EU-länderna. Ett utslag av att direktivet varit dåligt skrivet med många öppningar som gjort det möjligt för EU-länderna att införa det på många olika sätt. Målet för EU direktiv är att genomföra en samordning mellan de olika länderna lagstiftning på direktivets område. I praktiken så har väldigt liten samordning mellan EU-länderna genomförts.

All vi som kritiserat övervakningslagen skapad från datalagringsdirektivet har visat sig fått rätt i att det inte givit några bevis på att det lett till någonting. Malmström kunde i utfrågning när lagen presenterades av EU inte säga att lagen på något sätt lett till minskat antal brott begåtts i EU utan hade bara anekdotiska bevis för lagens förträfflighet – detta måste ses som en klart misslyckande för lagen.

Malmström har nu fått i uppgift att hantera städandet av lagen men tyvärr så förväntar jag mig inte att man kommer göra något mer än skenbara integritetsökningar av direktivet. Det trista är att Malmström verkar vara en riktig kappvändare – när hon satt i EU parlamentet så var hon kraftigt emot direktivet men nu verkar hon göra allt för att prata upp det.

Trots att det finns möjlighet för EU kommissionen att vänta så tänker Cecilia Malmström initiera att starta upp att tvinga Sverige betala böter för att vi inte implementerar lagen. Det verkar som det görs av inrikespolitiska skäl för att tvinga den svenska riksdagen att rösta igenom den hårt kritiserade övervakningslagen när den kommer upp till omröstning om ett år i stället för att vänta tills den nya versionen kommer från EU. Främst för att då integritetskränkarna i riksdagen skall använda böterna för inrikespolitiska poänger mot de som fått övervakningslagen bordlagd i ett år.

Det stora problemet med övervakningslagen på datalagringsdirektivet är att lagen föreskriver att man rättsvidrigt utan brottsmisstanke föreskriver en överdriven massövervakning av alla svenskar för att eventuellt ha nytta av det i någon enstaka brottsutredning.

Varför kan man inte ändra direktivet och säga att det krävs en riktig och stark brottsmisstanke om ett grovt brott för att få initiera övervakningen ?


Tjeckiens högsta domstol stoppar datalagringsdirektivet

Från Rick Falkvinge hittar jag att tjeckien är det femte EU-landet där en domstol har förklarat lagstiftningen strida mot landets grundlag. Det betyder att i en av fem EU-länder så har direktivet befunnits strida mot lagen. Det är ungefär lika många länder där direktivet provats mot grundlagen – fler länder kan komma prova det och finna det strida mot grundlagen.

Man kan inte ha lagstiftning där man hela tiden övervakar alla medborgare och behandlar dem likt misstänkta grova brottslingar. Folk tvingas till självcensur när alla kontakter de tar skall lagras och bara misstanken på att de eventuellt möjligtvis och kanske kan begå ett brott som kan lösas genom att avslöja kontakterna. Medierna tvingas be sina uppgiftlämnare som vill avslöja brott som begås att ta till extrema skyddsåtgärder för att inte då råka illa ut. Så kan det inte vara man kan inte hela tiden övervaka helt oskyldiga hederliga medborgare.

När skall EU fatta att direktivet är ett brott mot EU-medborgarnas mänskliga rättigheter ?


Protester mot Ungerns medielag

Tiotusentals demonstranter ställde upp på en protest i Budapest mot Ungerns nya medialag rapporterar SVT. Det skall ha varit den största protestaktionen i Ungern sedan 1989.

Medialagen ökar regeringens inflytande över vad som skrivs på nätet och i press. Lagen kan bötfälla medier med höga böter om de säger fel saker.

Lagen har fått stark kritik från EU-håll och de har lovat att snabblagstifta för att ändra lagen men trots ändringarna så kritiseras lagen för att den kväser oppositionella röster i Ungern.

Det här med att myndigheter censurerar poplärkukturen är inget nytt i Malaysia så censureras Lady Gagas senaste singel.


Ingen håller koll på vem jag talar med på torget Bildt

rättvisans vågskålCensuren på Internet är en het fråga där många uttalar sig. Malmström vill införa filter på EU-nivå. Vår kommunikation övervakas av FRA och snart kommer även SÄPO få del av den informationen. Snart kommer även datalagringsdirektivet att införas i svensk lagstiftning – omröstning sker i mars. Samtidigt så använder diktaturer avstängning av Internet som ett sätt att stoppa demonstranters desperata sökande efter en utveckling mot demokrati.

Utrikesminister Carl Bildt(m) har en debattartikel i Expressen med titeln ”Nätanarki är öppet mål för despoterna” där han skriver om Christopher Kullenberg(??? förmodligen opol) och Anna Troberg(pp):

Båda förefaller att inte acceptera att staten har en roll i att skydda friheten på internet och för att stävja olagligheter. Ändå är det inte konstigare än att staten och staterna har en sådan roll på torget, på vägarna och i att värna luft- och sjöfartslederna.

Men när jag är går på torget, cyklar på vägarna och seglar på havet så finns ingen där som håller koll på vilka jag samtalar med, när jag samtalar med folk och var jag befinner mig när jag samtalar. Men så vill Carl Bildt att det skall bli på nätet då data om epostmeddelanden till vem, när och varifrån skall lagras enligt EUs datalagringsdirektiv.

Så varför skall lagarna vara hårdare på nätet än på torget Bildt ? Du är ingen som skyddar nätet Bildt, du är någon som vill hjälpa till att hindra det fria ordet att talas på nätet. I stället är det ’despoterna’ i EU – t.ex. f.d. justitieministern Thomas Bodström(s) – som skriker högst och får igenom sina repressiva lagstiftning för att stoppa det fria ordet på nätet.

Själv tror jag det handlar om rädsla. För på Internet gör möjligheten att kommicera med andra att man kan sprida ideer makthavarna inte vill skall spridas. Det kostar inte mycket att komma ut på nätet. Det man skriver kan där enkelt spridas till alla som vill läsa. Orden man skriver kan påverka en helt folk. De kan störta diktaturer och avslöja bovar och falskt tal.

Det finns faktiskt ingen anarki på nätet Bildt. Alla lagar som gäller på torget vägen, luft och sjölederna gäller även på nätet. Men till det kommer tyvärr flera speciallagar som ytterligare begränsar yttrandefriheten t.ex. FRA-lagen och datalagringsdirektivet.

Man är mindre övervakat på torget än på Internet. Man får tala mera fritt på torget än på Internet. Varför får inte Internet ha samma yttrandefrihet som torget, vägarna, luft och sjöfartslederna Carl Bildt ?


Svenska PEN förkastar manga-dom

Svenska PEN förkastar manga-domen och det faktum att fiktiva berättelser kan dömas som barnporr.

En översättare av japanska manga-serier fälldes både i tingsrätten och hovrätten för innehav av tecknade bilder. Domen är överklagad till högsta domstolen och kommer förmodligen tas upp där.

Piratpartiet kritiserade lagstiftningen redan innan valet och vill en förändring av lagen så fiktiva bilder skall vara lagliga oavsett hur etiskt dåliga de än är. Piratpartiet tycker det är viktigt att skilja på bilder på övergrepp på barn och tecknade bilder där inga barn far illa. Piratpartiet och Svenska PEN har därmed samma åsikt i frågan i att översättaren inte borde ha fällts av domstolarna. Yttrandefriheten borde ha varit starkare än ett försök att moralisera lagstiftningen genom att förbjuda fantasifigurer.


Ungern rättar medialag

Omtvistad medielag ändras i Ungern och görs bättre och mera representativ för en moderna demokratisk stat.

– Kravet på balanserad rapportering gäller nu enbart radio och TV.

– Höga böter till medier utanför Ungern tas bort.

– Svepande kravet på att innehållet får inte väcka anstöt ändras till att den inte får vara diskriminerande eller väcka hat.

Lagen skall skickas på snabbgenomförande och förväntas vara klar inom några veckor.


Makthavarna vill styra debatten på Internet

I debattartikeln ”Makthavarnas iver att kontrollera nätet” på Brännpunkt i Svd
tar Anna Troberg, Piratpartiets partiledare, upp politikernas stora vilja att försöka kontrollera och styra vad vanliga människor får göra på nätet.

För politikerna vill inte att vanlig folk skall få vara med och påverka politiken för om vanligt folk får säga vad de vill och andra kan läsa det så blir det problem för politikerna.

Makthavarna kan då inte längre via debattartiklar i tidningar kontrollera vad som sägs och hur det sägs. Fria oberoende tänkare kan via bloggar mula sönder deras argument och påpeka hur dåliga och hur dumma politikernas påstående verkligen är.

Plötsligt så kan människorna se när politikerna via halvlögner och halvsanningen och utelämnande eller feltolkning av fakta försöker styra debatten i sin egen riktning. Bloggarna ger dem inte chansen att längre styra debatten, för de avslöjar de flesta dumheter som politikerna säger. PLötsligt så kan fler vara med i den politiska debatten och påverka politiken.

Med Internet så demokratiseras den politiska debatten så alla kan deltaga.