Även SVT är pedofiler ?

Enligt Dagens Media har även SVT som blivit anklagade för att sprida barnporr så då är tydligen SVT pedofiler.

Men så blir det då en dåligt tecknad bild av en ensam påklädd 20-årig person kan räknas som barnporr.

Brottsbalken 16 kap finns följande lydelse:

10 a § Den som
1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till
döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.

Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år.

Definitionen av barnporr enligt svensk lag:

– pornografisk bild – tecknad bild räknas med
– innehåller någon som är under 18 år eller ej har fullbordat puberteten.

Enligt wikipedia så tar det upp till 20-årsåldern innan puberteten är fullständigt fullbordad.

Så en 20-åring kan då ha ej fullbordad pubertet så bilder eller teckningar föreställande en sådan person kan då räknas som barnporr.

Bilden behöver bara vara pornografisk – det finns då inga krav på att personen är naken eller sådant.

Slutsatsen blir då att en teckning på en påklädd 20-åring kan räknas som barnporr enligt svensk lag.


Pedofilerna på DN

Nu är det klarlagt Sveriges största dagstidning Dagens Nyheter befolkas av pedofiler!

DN publicerade, i samband med de diskussioner om barnporr som varit, en manga-bild. Den publiceringen har föranlett att DN har anmälts till polisen för barnporrbrott.

Då lagen är till för att sätta dig pedofiler så måste det betyda att DN befolkas av pedofiler.

Då många bibliotek har manga-album så måste det betyda att alla bibliotekarier är pedofiker.

Då många ungdomar har läst dessa seriealbum så måste det betyda att hela sveriges ungdom är pedofiler.

Då många ungdomar har köpt manga-litteratur hemma så måste det ske med föräldrarna god minne – även alla föräldrarna är pedofiler.

Manga är tecknade serier – alla som köper säljer innehar eller läser tecknade serier stödjer förlagen som ger ut Manga – så även de måste då vara pedofiler.

Det finns många pedofiler i Sverige – nästan hela Sveriges befolkning verkar vara fruktansvärda avskyvärda pedofiler.

De enda som inte är pedofiler är väl i stort sett alla blinda analfabeter som varken kan se bilden eller läsa seriealbum.

Det är väl bara och bunta ihop och slå ihjäl hela Sveriges befolkning ?

Kanske dags för hysterin att lägga ner ? Kanske dags för dagens riksdagspolitiker att erkänna att dagens lagstiftning på området är för omfattande och för spretig så att nästan vem som helst kan sättas dit såsom varandes pedofil.

Vi måste i Sverige ha rättsäkerhet. Vi måste ha lagstiftning som svenska folket kan stå bakom. Vi måste ha lagstiftning som inte slår så brett att alla kan sättas i fängelse så det i praktiken bara turen avgör om man inte åker dit ?

Reformera lagen om barnpornografi så att endast dokumentation av övergrepp är olagligt.

Andra som skriver bra om det hela är Vidde, Fredrik, terobi, magnihasa och farmor Gun i norrtälje

PS Enligt det nya titt-förbudet så är även alla prenumeranter till DN skyldiga till barnpornografibrott då de betalt för att få barnporr utkört till sig – många ministrar i dagens regeringen är därmed med all sannolikhet brottslingar.


Alla talar om Piratpartiet

Piratpartiets valmanifest har fått alla bloggare att tala om Piratpartiet. Centern släppte sitt valmanifest igår och de fick inte alls lika mycket uppmärksamhet som Piratpartiet.

Piratpartiets mest kontroversiella utspel i valmanifestet får även starkt stöd av en annan intressent av yttrandefriheten – Journalistförbundet vars ordförande Lindblom Hulthén skriver en stark debattartikel och förordar även hon Piratpartiets linje i frågan och tar upp lagens censurerande egenskaper.

Även en moderat riksdagspolitiker stödjer Piratpartiets linje att barnporr skall vara endast dokumenterade övergrepp på barn och inte gälla konstverk av typen tecknade bilder i alla dess former. Maria Abrahamsson går därmed emot sin partikollega justitieministern Beatrice Ask.

Fredrik Strage beskriver hur han måste ordna bokbål för att inte åka dit för barnporrbrott och undrar varför kultursidorna inte gått gjort uppror mot domen och tycker att kulturskribenterna är fega som inte vågar säga emot domslutet.

En del har sagt att Piratpartiet gör självmål och kommer förlora valet för att de tar upp en så kontroversiell fråga – och även de som tycker vi har rätt i sak säger så – men tiden får utvisa om inte den uppmärksamhet partiet får överglänser den skada det kan ge oss. Det finns många moralpanikpersoner som inte kan klara av att föra ett logiskt samtal om frågan vilket gör att det är en het sten många inte törs ta i för även om man har rätt så kommer många tycka man är tokig.

Farmor Gun förklarar hela situationen bra i Norrtälje tidning när hon säger ”om det blir tabu att tala om en lagstiftning är faktiskt våra demokratiska fri- och rättigheter hotade” och hon fortsätter ”Begreppet barnpornografi har blivit så infekterat att folk slutar att tänka rationellt. Det är frustrerande att man inte gör tillräckligt stora insatser mot trafficking i dag och i stället ger sig på serietecknare. ”

Vi i Piratpartiet har visat att vi inte väjer undan för kontroversiella ämnen och slåss för allas mänskliga rättigheter även om det är på ett område där många inte törs ta ställning för att det käns för stigmatiserande. Det är ett skitjobb men någon måste våga säga sanningen. Vi är barnet i den gamla sagan om kejsaren nya kläderna – partiet som vågar säga sanningen även om den gör ont.

Igår var jag och kampanjade på Sala grillnatta och hade förberett mig med argument om folk skulle komma upp till oss och anklaga oss för saker vi inte står för:

Jag vill ha en lagstiftning där barnporr är barnporr och inte en lagstiftning där teckningar är barnporr.

Piratpartiet vill ha lagar som säger att polisen skall jaga pedofiler och inte en lagstiftning som säger att polisen skall jaga teckningar av fantasier.

Vill inte att vi skall förminska det lidande ett barn utsätts för när övergrepp sker på barnet och det fotograferas genom att jämställa det med en teckning av en fantasi.

Nu fick jag aldrig chansen och ta upp detta då det inte blev någon som diskuterade det med mig. I stället så gick i praktiken nästan alla flygblad åt och det vart en mycket lyckad kväll i Sala. Det faktum att vi var 9 piratpartister som gick runt och delade ut flygblad gjorde att de uppmärksammade att vi i Piratpartiet fanns där och det var väldigt många som sade – ”jag har redan fått” då jag räckte fram flygbladet till dem. Vi behöver fler kvällar som den i Sala. Nästa helg blir det besök på Arboga medeltidsdagar.


Piratpartiet får oväntat stöd av professor

Straffrättsprofessor Marianne Leijonhufvud har i en debattartikel i DN debatt givit Piratpartiet sitt helhjärtade stöd i barnpornografi-frågan. Straffrättsprofessorn anser att lagen är dåligt och skulle behövas ändras så att avbildningar av fiktiva barn – läs teckningar – inte skall falla under beteckningen barnpornografi och ansluter hos sig till Piratpartiets linje i frågan.

Straffrättsprofessorn kommer till samma grundslutsats som Piratpartiet från en ren straffrättslig grund. Målet för lagen är att skydda barnen och tecknade barn är icke barn så det finns ingen anledning att tecknat skall ingå i begreppet barnpornografi. Straffrättsprofessorn vill då att brottet skall ligga i brottsbalken och liksom häleribrott så skall det vara ett brott att inneha dokumenterade övergrepp på barn för att det är ett fortsatt övergrepp som förlänger det ursprungliga övergreppet som skedde då bilden togs.

I mångt och mycket tycker jag nog straffrättsprofessorns förslag är bättre än det Piratpartiet har tagit fram eftersom lösningen är tekniskt sätt snyggare än det mera fulhack som Piratpartiet föreslagit och som den nuvarande lagen är. Nu blir det praktiska resultatet liknande i båda fallen – tecknade serier räknas inte som barnpornografi så de är helt likvärdiga. För Piratpartiet är det inte exakta lösningen som är den viktiga – utan det är slutresultatet vi får ett mera rättsäkert samhälle.

Även författaren Jan Myrdal har faktiskt syns i debatten och även han förkastar den delen av lagen som säger att tecknade serier kan vara brottsliga. Författaren utgår ifrån det faktum att lagen i sig är mera moraliserande och inte handlar om att skydda barn.

Det är kul och vara Piratpartist idag. För många verkar gilla den politik vi för även om de då tycker att vi kanske intresserar oss för få frågor. Men då skillnaden i budgetarna mellan alliansen och de rödgröna är 1.8% så är de ju egentligen överens i fördelningspolitiken det är bara felräkningspengar som skiljer dem åt.

Nu är den stora frågan – vågar något av de mera etablerade partierna uttala sig i frågan och ta till sig Piratpartiet förslag eller kommer de förkasta det för att inte ge Piratpartiet kredit för att de tagit upp frågan och skapat opinion omkring den.

Straffrättsprofessorn emeritus Marianne Leijonhufvud är en av Sveriges stora namn inom juridik från ett forskningsperspektiv och att hon ger Piratpartiet rätt visar att Piratpartiet ligger rätt i sina åsikter. Oavsett så kommer de flesta inse vad som verkligen skett; Piratpartiet han ännu en gång visat sig ha de rätta åsikterna i viktiga frågor som rättsäkerheten och de mänskliga rättigheterna.


Akta dig för små bröst

Akta dig för små bröst – för det kan tyda på att kvinnan är ett barn och inte vuxen och därför kommer bilder på henne och tolkas som barnpornografi. Så tänker tydligen tingsrätten i Uppsala som uppenbarligen formats av Playboy-idealet som säger att riktiga kvinnor har silikonfyllda stora bröst. Har de inte det så är de bara barn.

Det kan sägas vara kontentan av domen mot Simon Lindgren som i juni dömdes för barnpornografi för tecknade bilder av kvinnor med för små bröst. Tyvärr har politikerna i riksdagen blivit för indoktrinerade. För trots allt så är det nog lite vansinnigt att tecknande serier där nakenhet förekommer skall vara barnpornografi.

Tyvärr är lagen inte som någonting som stoppar övergrepp på barn utan verkar mera vara ett utslag för en moraliserande lagstiftning av politiker som drabbats av utslag av politiskt korrekthet dvs det är moralpanik och handlar inte om att skydda barnen.

Piratpartiet vill ändra lagstiftningen så att den skyddar barnen och inte de som är allergiska mot kvinnor med små bröst.

Se även dagens Playrapport om det där Anna Troberg uttalar sig om lagstiftningen. (OBS denna är bara kvar en kort tid så om dui läser denna långt efter detta inlägg skrivits så kommer du inte hitta videosnutten på playrapport)

Tänk på att det är olagligt att visa en bild på en barn som badar naket i ett badkar – något som sker varje dag i många tiotusentals hem – men om man visar samma barn blir skjutet med en pistol på nära håll – då är det helt lagligt.

Länkkärlek HAX,


Piratpartiet släpper valmanifest

Nu släpper Piratpartiet sina valmanifest för 2010 års val.

Piratpartiets sjökort – INTEGRITET
Piratpartiets sjökort – KULTUR
Piratpartiets sjökort – KUNSKAP

Trevlig läsning!

PS DN ger det titeln Det öppna samhället monteras ner ett citat från valmanifestet samt slår upp stort att Piratpartiet vill inte kriminalisera en hel serietidningsläsande generation.

PPS TTs artikeln som går ut i många tidningar har rubriken Piratpartiet betonar rättsäkerheten.


Förr eller senare läcker det ut!

När EU vill att alla länderna skall skapa enorma databaser över medborgarnas telefonssamtal, sms eller när de är uppkopplade på nätet så glömmer de någonting viktigt – förr eller senare läcker det ut på nätet.

Någon gång i framtiden så kommer denna informationen ligga tillgängligt på nätet.

Se bara på Wikileaks senaste uppgifter om USAs krig i Afghanistan. Dessa ligger nu ute på nätet till vissa delar av omvärldens förtvivlan och andras stora uppskattning.

Spara inte data du inte vill andra skall se – för förr eller senare så kommer det läcka ut på Internet. Om staten inte värnar medborgarnas personliga integritet så kommer ingen annan göra det heller. Vi behöver lagar som garanterar medborgarnas mänskliga rättigheter.


Har du vitt mjöl i påsen ?

Det finns många som dåraktigt hävdar att de har inget att dölja för de gör inget olagligt.

Statsanställde Shirley Sherrod körde sin bil då hennes chef ringde henne. Hon bads köra till väggrenen och stanna bilen för ett samtal. När hon gjort det så fick hon sparken av sin chef för att hon var en rasist.

Hon blev väldigt förvånad för bara några veckor tidigare så hade Shirley Sherrod hållt en 40 min långt brandtal mot diskrimiring pga hudfärg och nu blev hon avskeded för motsatsen.

Saken var den att någon tagit hennes tal mot rasism och klippt ut ett exempel hon tog upp och lagt det på Internet och vips kunde man tro – om man bara såg det korta klippet – att hon var rasist.

När då klippet visades i media så blev det ståhej och hon blev avskedad på helt felaktiva grunder. Nu kom hela klippet fram till slut och det kom fram att hon avskedats på helt felaktiga grunder pga media.

Så även om du har helt vitt mjöl i påsen så kan du åka dit så det smäller om det. Det är därför många anser att man skall stifta lagar där man antar att staten är ond – för att skydda medborgarna mot statens oförätter som kan inträffa. Det måste finnas stora skyddsnät för medborgarna och stora möjligheter att få rätt – annars kan det lätt hända som i fallet Shirley Sherrod att du blir anklagad för att vara motsatsen till vad du är.

För även om du har vitt mjöl i påsen så kan du råka riktigt illa ut.


USAs STIM aka ASCAP jihad mot den fria kulturen

STIM har en motsvarighet i USA den organisationer heter ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers). ASCAP företräder musikskaparna och liksom STIM samlar de in pengar och delar ut till all medlemmar. ASCAP har förklarat jihad mot den fria kultiren och startar nu en kampanj för att olagligförklara de fria licenersna som Creative Commons och General Public License och förbjuda musiker att använda dessa licernerna för sin musik.

I USA konstitution ståd dock ”Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

EFF och andra organisationer försöker att utbilda ASCAP genom att skicka dem brev och förklara för dem att de missförstått allting.

Så hur har de tänkt att stoppa folk att lagligen utnyttja sina rätter enligt USA grundlag som säger att alla har rätt att yttra sig ? Men sådana petitesser brukar inte stoppa upphovsrättsmaffian.


Valpejl – svaren SVT censurerar

SVT site Valpejl har standardfrågor de ställer till alla riksdagskandidaterna. Vi kandidater i PP och FI etc som inte tillhör de 7 partierna i riksdagen + Sverigedemokraterna vi censureras och får inte svara på frågorna – därför svarar jag på frågorna här i min blogg i stället:

Presentera dig själv
Född i Stockholm 1964 men bott hela min barndom i Norrland och sedan 1976 här i Västerås. Studerade till civilingenjör jobbade 8 år på ABB med att utveckla styrsystem till Industrin. Läste företagsekonomi och startade eget företag, Har haft många olika förtroendeuppdrag och de fick mig att engagera mig politisk i kampen mot mjukvarupatent och upphovsrättsfrågor som representant för öppen källkodsrörelsen. Det har genom åren blivit några besök på Rosenbad t.ex. deltog i Justitiedepartements branschsamtal angående fildelning.
Nuvarande uppdrag: revisor i FFII.se och styrelseordförande för Svenska Linuxföreningen.

Varför skall man rösta på dig:
Jag har ett starkt rättspatos, är principfast och tror starkt på de frågor jag engagerar mig i.

Var någonstans skulle du placera dig själv på en politisk vänster – högerskala?
Jag väljer inte hur jag tycker i ett vänster höger perspektiv utan i hur bra den sakpolitiska frågan är för Sverige och låter inte ideologiska hinder stoppa mig se rationellt på en fråga. När en från alliansen pratar politik med mig så tror de ofta jag tillhör de rödgröna och när någon från de rödgröna pratar med mig så tror de ofta jag tillhör alliansen.

Vem är din politiska förebild?
Har inga förebilder utan väljer min egen väg.

Om du var aktiv i ett annat parti, vilket skulle det vara?
Förmodligen Centern. Folkpartiet eller Miljöpartiet – men inget av dem känns rätt i dagsläget – de har för många frågor där jag tycker motsatt vad dessa partier för som politik idag.

Finns det en fråga där du ändrat ståndpunkt inom politiken?
Nej.

Om du får en riksdagsplats kan du då tänka dig att rösta emot ditt parti, i en för dig mycket viktig fråga?

Skulle Piratpartiet välja att ge upp sina fokusfrågor och rösta emot mig så blir det konstigt. Jag ger inte upp Piratpartiets politik och har inte en tanke på att de andra riksdagskandidaterna för Piratpartiet gör det heller.

Bedriver du en personvalskampanj?
Ja, jag ber alla att kryssa mig. Men kommer inte spendera några belopp på annonser reklammaterial etc. Förväntar mig i första hand att komma in i kommun och landstingsvalet.

Andra censurerade: Anna Troberg, Emil Isberg, Jan Lindgren, Gun Svensson, Gabriel Sjölund, Jonny Olsson, Rickard Olsson.

PS Kort efter jag skrivit ovanstående meddelande så gav SVT upp – och nu har även vi partier utanför riksdagen fått möjligheten att svara på frågorna. Kudos till SVT som gav med sig och låter alla svara på frågorna.