EU vill kriminalisera Piratpartiet med ACTA ?

Det har kommit fram nya uppgifter om ACTA-avtalet där det framgår att EU vill kriminalisera icke-kommersiell fildelning. I artikel 2.14.1 finns det förslag på kriminalisera av:

”inciting, aiding and abetting”

I praktiken så kan man inte tolka det som annat att det då kan kriminalisera hela Piratpartiets verksamhet när vi argumenterar för att förändrad upphovsrätt och där vi i Piratpartiet kämpar för att icke-kommersiell fildelning skall vara tillåten.

Självklart så leder detta till att Piratpartiets negativa intryck av ACTA bara förstärks.


Journalistförbundet tänker konstigt

En journalist skriver en artikel. Journalisten ger en webbplats tillstånd att offentliggöra artikeln på webbplatsen. En annan webbplats länkar till artikeln på webbplatsen.

Enligt Journalistförbundet så skulle det vara olagligt att länka till en artikel som ligger på en annan webbplats.

Hur tänker de nu ? Webben är till för att länka till andras artiklar. Domstolen fanns att det inte är olagligt att länka.


Bloggare ansvarig för kommentarer

Har du en blogg ? Brukar folk kommentera dina inlägg på bloggen ? I så fall så kan du som bloggägare bli ansvarig för de kommentarer som finns på din blogg.

Så läs dina kommentarer och rensa bort dem om de uppenbart är olagliga. Din blogg är ditt ansvar att sköta om på Internet enligt BBS-lagen.


Västerås kommun diskriminerar Piratpartiet

Piratpartiet Västmanland vill sätta upp en valstuga inför valet den 19 september. Då vi kandiderar till valet i Västerås Kommun och landstinget i Västmanland och Sveriges riksdag så känns det rätt med en valstuga och visa upp oss för väljarna mitt i centrala Västerås.

Nu har vi fått besked från kommunen av en tjänstepersons som säger att endast riksdagspartierna får rätt att ha valstuga. De säger att vi kan få sätta upp ett tält på en annan plats under en kortare tid men att vi får ingen valstuga. Det är inte kommunens uppgift att bestämma vems som skall få ha yttrandefrihet i kommunen.

Kommunen diskriminerar oss i Piratpartiet när de väljer att ge extra rättigheter för riksdagspartierna att nå ut till väljarna. En kommun får inte hålla på och diskriminera andra partier och gynna de existerande partierna på nya partiers bekostnad. Tydligen har SPI försökt att få sätta upp valstuga de senaste två valen men även de fått nej.

Det är inte kommunens uppgift och bestämma vilka partier som får nå väljarna och vilka partier som skall förpassas till sidlinjen. En kommun skall vara neutral och inte hålla på att bestämma vilka politiska röster som skall få säga sin mening och få rätt att kontakta väljarna.


Piratpartiet uppvaktar kronprinsessan

Piratpartiet medverkade på tredje lysningen mellan Hans Kungliga höghet Daniel och Prinsessan Victoria. De fick två usb-minnen med ett krypteringsprogram som ger den ett eget privat rum på Internet så de slipper bli övervakade av klåfingringa politiker som Alf Svensson(kd) som vill att alla google-sökningar skall sparas. Själv tycker jag nog att politikerna skall ge blanka den i att registrera de kungliga högheterna och alla andra då de skickar kärleksbrev till varandra.

Vill du att dina kärleksbrev på Internet inte skall registreras ? Rösta på Piratpartiet i valet 2010.


Bloggen ändrad

Bloggen är uppdaterad till en egen wordpressinstallation. Det kommer göra att jag har större frihet att ändra på den  med mera saker  i framtiden. En del saker har tyvärr försvunnit och de återkommer då jag har tid och ta tag i det.


Internet är den politiska debattens arena.

En gång i tiden fördes den politiska debatten i tidningarna. De publicerade åsikter och tankar från politiker och påtryckare. Så sker än idag – men det har inte hindrat dem att bli ifrånsprungna av en annat forum där debatten sker friare och mera intensivt – Internet.

På nätet sker debatten snabbare och mera interaktivt än den någonsin skett tidigare i historien. Vi kommer varandra närmare och kan diskutera och föra fram tankar till andra på ett sätt som man annars bara kan om man befinner sig i samma fysiska rum. Men nu kan man göra det med inte bara de som bor i samma ort som en själv utan alla i hela landet och även med människor från andra länder.

Fördelen med det är att tankar och idéer kan spridas blixtsnabbt över jorden via Internet.  Information om händelser når ofta människor fortare än tidningarna hinner skriva om dem.

Svenska Myndighetskontroll tar upp det faktum att den politiska debatten idag sker till största delen på Internet och att det är där alla politisk intresserade måste finnas för att hänga med i vad som diskuteras inom politiken för Internet har vitaliserat den politiska debatten och låter alla som vill att vara med.

En orsak till att politikerna idag så gärna vill införa censur på Internet är för att de känner sig ifrånsprungna av den nya tekniken – det är rädda för vad den kan ställa till med och vill försöka ta makten över Internet för att försöka styra den politiska debatten.

De är dömda att misslyckas för Internet leder idag den politiska debatten. Det är här den sker och det är här den kommer att ske i framtiden med.


Justitieminister Beatrice Ask gör avbön.

”Jag anser inte att rättsväsendet ska skicka kuvert med särskilda färger till vare sig misstänkta eller dömda. Regeringen planerar inget sådant förslag.”

Justitieminister Beatrice Ask

Problemet med det uttalandet är att – kommer hon då skicka kuvert med vanliga färger till misstänkta ?

För färgen gör detsamma – det är tanken att man skall ställa misstänkta i skamvrån:

Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.”

– Europakonventionen Artikel 6.2

”Jag ångrar att jag uttryckte mig så klumpigt”, säger hon till TT och även statsministern håller med att det var ett dumt uttalande. Så nu behöver man inte införa skampålar på torgen igen.


Absolut yttrandefrihet

Skulle yttrandefriheten vara absolut och inga restriktioner finns på vad man får säga gäller följande:

– En kvinna kan går på en gata och en gäng män kan gå efter henne och rop  sexuella förolämpningar och kalla henne okvädningsord.  Männen använder  bara sin ’yttrandefrihet’ och laglig rätt att säga vad de vill när  yttrandefriheten är absolut.

– En person håller ett möte och uppmanar personerna vid mötet att slå ihjäl alla från Stockholm för de är för dryga för att få leva. Folkmassan går ut och slår ihjäl alla de misstänker vara stockholmare. Personen utnyttjar bara sin ’yttrandefrihet’ och kan inte ställas till ansvar.

– En person gör rök och skriker i en full  teatersalong att elden är lös. Personerna får panik och flera blir svårt skadade men personen utnyttjade bara sin ’yttrandefrihet’ och kan inte fällas för något brott.

– En person kan planera ett mord men stoppas precis innan mordet  genomförs av en polis. Personen kan inte fällas för att det är inte  förbjudet att vilja mörda någon, personen använde bara sin  ’yttrandefrihet’.

– En person som inte får ett jobb baktalar den som fick det  och påstår att denna är pedofil. Oavsett konsekvenserna för den  förtalade individen så använder personen använder bara sin  ’medborgerliga yttrandefrihet’.

Ett land där yttrandefriheten är absolut är ett land där anarki råder för det är ett land där många andra rättigheter försakas.

Yttrandefriheten bör vara så stor som möjligt men när den inskränker på andra människors rättigheter, så bör lagstiftningen skydda dessa människors medborgerliga rättigheter. Dagens lagstiftning är klar; en kvinna bör kunna gå på en gata utan att bli antastad, folkgrupper får man inte kunna hetsa mot, man får inte skapa panik, man får inte planera ett mord och man får inte förtala andra människor.

Sverige och de flesta andra länder på jorden valt att infört lagar som skyddar människors rättigheter på bekostnad  av yttrandefriheten. De anser att man inte skall kunna skylla ifrån sig på yttrandefriheten för att inskränka på andra människor rättigheter.

Yttrandefriheten kan aldrig vara absolut och det måste alltid finnas inskränkningar i yttrandefriheten för att försvara människornas medborgerliga rättigheter i ett demokratiskta samhälle.

Med yttrandefriheten kommer även ett stort ansvar; ansvaret att se till att yttranden inte skadar andra människor.

Till Piratpartiets årsstämma har det motionerats om att ta bort lagen om hets mot folkgrupp. Jag stödjer inte den motionen och kommer rösta nej till den – jag hoppas du gör detsamma.


Farligt att skämta.

En av problemen med Internet är att vad man säger kan inte tolkas mot ens ansiktsuttryck. Det gör att mottagarna av ett meddelande kan inte förstå om det är så att det man säger inte skall tas på största allvar. I levande livet så är det enkelt att via kroppspråket förmedla ironi och sarkastiska uttalande – svart humor då den är som bäst. På Internet så leder det till att du blir arresterad och får sitta i häktet.

Det är så lätt att ens skämt tas för allvar och att det leder till stora rubriker i tidningarna. Det är tyvärr så att när man väl har sagt något så kan många ta det som allvar.