Projekt vitmåla Beatrice Ask

Kritiken mot Beatrice Ask har inte varit nådig efter hennes förslag att återupprätta skampolen som bestraffningsmetod i strid med Sveriges grundlag. Men det är inte konstigt att alla velat se hennes avgång – det förslag hon tagit fram strider mot Sveriges, EU och FN uppfattningar om vad som är mänskliga rättigheter :

Justitieminister Beatrice Ask förslag strider mot Sveriges grundlag .

Justitieminister Beatrice Ask förslag  strider mot Europeiska Unionens konstitution.

Justitieminister Beatrice Ask förslag strider mot deklarationen om mänskliga rättigheter från Förenta Nationerna vilken Sverige har skrivit under och förväntas upprätthålla.

Justitieministern Beatrice Ask förslag om att återinföra skamstraffen är en tillbakagång till medeltiden.Eller som andra kallade det mandatperiodens sämsta idé.

För att återupprätta justitieministerns heder så verkar man nu startat projekt vitmåla Beatrice Ask.

Målet är att dels deflektera kritiken genom att kalla det ’näthatet’ och påstå att kritiken gäller helt andra saker än grundproblemet att Beatrice Ask vill  återinföra skamstraffen. Dvs man skyller på att kuverten skall vara grälla som något ’näthatet’ hakat upp sig på. Genom att kalla det’näthatet’ så försöker de få fram kopplingar till att kritiken skulle bara vara på nätet och därför inte lika viktig. Projektet försöker få det till att bara vara skrikiga bloggare som kritiserar henne – trots att det var många även i det egna leden som kritiserade Justitieminister Beatrice Ask.

Justitiemininster Beatrice Ask kör på i samma fotspår och skyller på att valåret är inget bra tid att ta upp nya frågor och gör då samtidigt en omvänd pudel genom att ta tillbaka sitt dementi att Alliansen inte vill införa skamstraffet. För uppenbart så tror Beatrice Ask att om hon tagit upp frågan under icke-valår så hade ingen hoppat på henne och man fört en normal debatt om frågan att gå emot Sveriges grundlag, EUs konstitution och FN deklarationen om mänskliga rättigheter.

Det finns även de som tror på jultomten – men det är inte så många.  Beatrice verkar dock tillhöra dem. Så risken är stor att när väl valet är över så kommer alliansen genomföra planerna på att införa skamstraffen.

Nästa steg är att mänskliggöra Justitieminister Beatrice Ask för att försöka göra henne mänsklig. Det påminner om CIA plan för att öka opinionen för kriget i Afghanistan genom att förmänskliga problemen där. I SVD skrivs då en fluff-piece – en artikel om Beatrice Ask som är menad att öka förtroendet för en Justitieminister som vill inskränka våra mänskliga rättigheter genom att teckna henne som en vanlig människa.

Problemet är att när jag läser artikeln så får jag uppfattningen att hon bara genom att inte ha ovänner har fått de politiska uppdrag hon fått:

”–Karriären har mer handlat om att hon varit på rätt plats vid rätt tillfälle ”

Hon därmed kommit att nå en position där hon helt enkelt är olämplig – hon har fått en befordran till en position hon inte är kompetent nog att klara av aka Peter Principe. Den princip som säger att alla befordras till en nivå man inte längre klarar av och fastnar där.

Nu tror jag inte hon kan vara kvar som justitieminister efter valet då hon är en uppenbar belastning för regeringen på den posten.  Projekt vitmåla Beatrice Ask handlar nog snarare om att återupprätta alliansens anseende för att kunna ge henne ett annat jobb i regeringen om den vinner valet 2010.


One Response to Projekt vitmåla Beatrice Ask

  1. Jag har inget i sak att invända mot vad du skriver, men du missade väl det centrala i kritiken av Tant Gredelin? Nämligen att det räcker med att det finns en misstanke, dvs ingen fällande dom, inte ens en rättegång, för att personen skall hängas upp på skampålen inför familj och postanställda (som kanske känner att det är deras plikt att sprida denna kunskap till så många som möjligt).