Piratpartiet skyddar din personliga integritet.

Via Zac hittar jag att Beatrice Ask skriver i en debattartikel på Svenska dagbladet:

Skatteverket lät 2005 göra en enkätundersökning där 1000 personer ombads att rangordna vad de ansåg mest integritetskränkande. Trea på den listan hamnade att uppgifter om taxerad inkomst och förmögenhet är offentliga. De enda områden som ansågs vara mer kränkande för integriteten var avlyssning av mobiltelefonsamtal och e-post.

Det är just vad alla riksdagspartierna tänker sig införa efter valet då datalagringsdirektivet skall läggas till lagarna.

Det är just det Alliansen under Beatrice Ask gjorde då det införde FRA-lagen.

Piratpartiet kränker inte svenska folket.

Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna kränkte svenska folket då de införde FRA-lagen.

Både alliansen och de rödgröna tänker sig kränka det svenska folket genom att införa EUs datalagringsdirektiv.

Endast Piratpartiet står starkt för svenska folkets personliga integritet.


One Response to Piratpartiet skyddar din personliga integritet.

  1. Nyttjar du ordet ”personlig integritet” så är det ingen som ids att engagera sig.

    Det som det handlar om är huruvida vi skall ha kvar demokrati som grund för vårt statsskick.