Vem är ansvarig utgivare ?

När man ger ut en tidning så finns en ansvarig utgivare för tidningen. Om även tidningenen ges ut på nätet så finns en ansvarig utgivare för webbtidningen.

Men vad händer om tidningen byter ansvarig utgivare. Skall den nye ansvarige utgivaren få ansvaret för alla tidigare utgåvor av tidningen eller inte ?

I ett mycket tankeväckande fall så har nu ansvarig utgivare för nättidningen fått ansvar även för arkiverade nätartiklar som skrev innan den ansvarige utgivaren fick jobbet som ansvarig utgivare.

Betyder det att den ansvarige utgivaren även blir ansvarig för för de gamla artiklarna som då ligger i tidningens arkiv ? Vem är då ansvarig om någon t.ex. begär ut en facsmil av den gamla utgåvan som man kan göra hos vissa tidningar ? Den nya ansvarige utgivaren eller den gamle ?

Arkiveringen ger upphov till många intressanta frågeställningar om vad som är en ansvarig utgivare i dagens digitaliserade värld.

Nu har Malmö tingsrätt avgjort att det är den nya ansvarige utgivaren som är den ansvariga för det hela. Men nu kommer nästa mycket intressanta juridiska frågan – kan tidningen dömas för förtal för att de för många år sedan rapporterade om att en advokat uteslutits för att denne dömts till ett brott ?

Måste tidningar börja censurera vad de arkiverar på nätet för att undslippa åtal ? Måste de välja att ta bort gamla artiklar för att de som det skrivs om skall anses ha sonat sitt brott ?

Både frågan om vem som skall anses vara ansvarig för artikeln och frågan om tidningen skall tvingas censureras är viktiga frågor som aktualiseras av vårt digitala kunskapssamhälle där informationen aldrig försvinner utan alltid finns kvar.

Hela detta målet innehåller så många nya aspekter på de förändringar som ett kunskapssamhälle medför att det kommer vara mycket intressant och se resultatet av målet. Jag tror inte det kommer ta slut i Malmö tingsrätt – detta är ett mål där alla aspekter förtjänas att dras ända till högsta instans och avgöras där.


2 Responses to Vem är ansvarig utgivare ?

 1. Ja var det inte någon EU-stolle som ville att Internet skulle få lov att ”tappa minnet”?

  Konsekvensen av detta blir som när Trotskij retuscherades bort från alla bilder i efterhand.

  Men jag kan hålla med om att det är bättre när namnen publiceras på Flashback, därför att där finns en modererande funktion i alla som vill hävda sig. Fel blir alltså rättade. Det blir de inte i gammelmedia.

  Så på sitt sätt är detta ett problem som uppstår genom att read-only verk används i en read-write-miljö som Internet.

  Kanske ytterligare ett skäl att reformera upphovsrätten och göra read-only-verken mera read-write? Eller åtminstone sparade med kommentarer.

 2. Det är väl enkelt, publicera inte namnet på dömda så löser du problemet. Den advokat som anser sig förtalad kan identifieras för att Sydsvenskan publicerade namnet.
  Detta har tidningarna själva skapat genom sin namnpublicerings policy, att publicera namn på dömda brottslingar lägger till straff på straffet.
  Försök inte göra detta till en ”censurfråga” möjligen handlar det om hur långt tillbaka en ansvarig utgivare är ansvarig.