ALIS är konkurrenshämmande

Administration av litterära rättigheter i Sverige, ALIS är en insamlingsorganisation liknande STIM som hanterar licensiering av svenska dikter.

ALIS har fått en hovrättsdom emot sig som säger att ALIS är konkurrenshämmande och har krävt för höga licenskostnader för de verk de samlat in pengar för.

ALIS själva hävdar att domen är orättfärdig.

Om ALIS jobbar på samma sätt som andra verksamheter med samma mål som STIM osv så kan detta mål ha påverkan på hur de alla kan jobba i framtiden. Det mest intressanta är att professors Jan Rosens utredning om avtalislicenser som nyligen togs fram så framkom ingen sådan kritik som domslutet fastslog.