Kärnkraften går inte och lita på

Ett stort problem med kärnkraften är att den är så utsatt – när ett kärnkraftverk stänger ner så försvinner en mycket stor del av Sveriges energiproduktion. Idag står hälften av kärnkraftverken stilla och 60% av Sveriges kärnkraftsproduktion står stilla. Samtidigt som vintern är annalkande…

Förra vintern då det var som kallast stod flera kärnkraftverk stilla vilket skapade merkostnader för elen på ca 7 miljarder svenska kronor. Nu hotar en till vinter med exakt samma sak. Elpriserna skjuter i höjden då vintern kommer. Elen kostar nu runt 65 öre per KWh.

här får det inte vara att kärnkraften inte fungerar då den behövs som bäst. Så här kan det inte hålla på. Sverige måste göra sig av med sitt enorma beroende av ett fåtal kärnkraftverk. En stor satsning på mindre kraftverk som vindkraft och solenergi. Mindre kraftverk gör att detta kan inte hända eftersom ett litet kraftverks fråntillfälle inte påverkar elpriser i sådan stor grad som ett kärnkraftsverks stillastående.

Kärnkraftverken beräknas hålla mellan 10-55 år till (olika för olika kärnkraftverk) tills dess så behöver vi komma på en lösning på hur de skall ersättas.


7 Responses to Kärnkraften går inte och lita på

 1. Att kärnkraft inte går att lita på är ren och skär lögn. Kärnkraftverk har hög drifttid och driftsäkerhet.

  Snarare beror problemet på att vi har en ökande elkonsumtion i landet men inte får bygga nya kärnkraftverk. Därför står vi med kärnkraftverk som måste underhållas periodmässigt.
  Vi kan inte heller bygga nya kärnkraftverk samtidigt som andra är i drift. Det enda som går att göra är att utöka ett redan befintligt kärnkraftverk men då kräver det nedstängning som påverkar elpriserna negativt för oss konsumenter. Allt pga de regler som gäller – ett fast antal kärnkraftverk och inga fler.

  • Så varför är då kärnkraftverken nerstängda och levererar ingen el på tiden då den behövs som mest i Sverige ?

   Uppenbarligen stämmer inte teorin med verkligheten.

 2. Det tråkiga med vindkraften är att den drar energi under det att vindkraftverket byggs (vilket förstås gäller alla kraftverk). Det intressanta är att när man informerade våra politiker om detta drog man till med att ett vindkraftverk tjänar in sin energiskuld på fyra månader.

  Dessvärre var det fel med en faktor tio. Det tar alltså 3,5 år för ett vindkraftverk att snurra ihop sin egen skuld. Våra politiker var alltså sorgligt felinformerade.

 3. ”Sverige måste göra sig av med sitt enorma beroende av ett fåtal kärnkraftverk.”

  Eller ännu bättre – göra oss av med de inkompetenta och brottsliga människorna som jobbar på dessa bolag som skall producera el.

  Eller göra om hela principen för avregleringen så att den sjuka varianten av monopol försvinner för gott!

  Det går inte att blunda för att Sverige ligger i norra Europa, och kommer göra så i fortsättningen också. Vi kommer inte ha medelhavsklimat på ännu några hundratals år. Det blir kallt som sjutton varje vinter, det har det varit de sista tusentals åren. Det kommer inte ändras denna vinter.

  Så, starta upp kraftverken igen och producera el för allt vad grejorna håller!
  Det är precis det som är uppdraget, inte att stänga av och låta folket frysa. Då kommer det börja eldas ved och kol i många hem – och det vore det värsta som kunde hända i vår miljö.

 4. Du glömmer att vindkraftverk är ett sorgligt subventionerat svart hål där skattepengar åker för att försvinna för evigt. Vindkraft är en kul hobby, men ur energiproduktion är det sorgligt och regeringen borde be om ursäkt för Svenska folket för att man lagt så mycket pengar på så lite.
  Vindkraft byggs för dagens förbrukning, men det är morgondagens som är intressant.

 5. Det låter så välunderbyggt och trovärdigt det Michael Karnefors skriver ända tills det kommer till ett område man själv känner till . Då ser man svagheterna i argumentationen.
  Det där påståendet t ex att vindkraftverken måste ”gå i takt med varandra med max ett par graders fasförskjutning” har jag aldrig hört talas om efter att ha sysslat med vindkraft mer än tjugo år. Där får du förklara tydligare.
  Och att produktionen från vindkraft skulle vara ”helt slumpmässig” ? Hyggligt säkra vindprognoser har vi haft sedan minst femtio år tillbaka. F ö jämnar vårt långa land ut det hela väldigt bra om vi har vindkraften utbyggd i hela landet med kraftfulla elnät som förbinder norr med söder. Och oss med övriga Europa f ö. Goda lågtryck föds vid Azorerna och kan förse oss med vindel tills de dör ut vid Novaja Semlja. Vind i kombination med vatten- och biobränslekraft, variabla el-priser, rätt för småproducenter att leverera till nätet, smart-grid m m är vår framtid. Kolla Danmarks framtidsplaner på Energinet.dk

 6. Påståendet att mindre kraftverk är säkrare gäller enbart om tillgängligheten och tillförlitligheten är densamma för de enskilda verken, att tillförlitligheten är oberoende per verk, och att verken är oberoende av varandra.

  Detta gäller inte på någon av dessa tre punkter för vind och sol, därmed gäller inte de förhållanden som krävs för att påståendet att många små kraftverk är säkrare än få stora per automatik skall vara sant.

  Sol exempelvis vet vi är inte är tillförlitligt…. för i genomsnitt 12 timmar per dygn är den inte tillgänglig… när vi har som mest behov av energi är det mycket sämre än så.

  Vind vet vi ifrån driftstatistiken, se exempelvis http://www.vindstat.nu, att den är väldigt otillförlitlig och går upp och ned, inte ens regelbundet som sol, utan väldigt slumpmässigt. Inte heller gäller detta oberoende per enskilt verk utan ibland går hela landets vindkraft ned. Och när den väl är igång innebär det stora antalet verk på nätet ett stort samordningsproblem eftersom alla verk måste gå i takt med varandra på med max några graders fasförskjutning.

  Slutligen måste du se på om situationen för landets ärnkraft är något som är allmängiltigt eller en undantagssituation, och vad den situationen beror på. I Sveriges fall står vi inför en världsunik undantagssituation. Den situationen beror på att Sverige har fört en katastrofalt dålig kärnkraftspolitik som tvingat ägarna till panikuppgraderingar i skala som aldrig sett tidigare i världen, och detta dessutom efter att den industri som byggde reaktorerna i praktien avvecklats.

  http://www.newsmill.se/node/16914
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article2474802.ece

  Visst, kärnkraften är inte 100% tillförlitlig… men den är fortfarande bättre på det området än alla alternativ som vi vill bygga i Sverige, möjligen skogsavfallet undantaget.