Mera centralstyre i EU ?

EUNu kräver Tyskland att man omförhandlar Lissabon-fördraget och inför ändringar för att införa stabiliseringspakten som gjort som del av Grekland-kraschen skall permanentas inom EU. Dessutom kräver Tyskland att länder som inte uppfyller sina ekonomiska krav skall förlora rösträtten i EU.

Det leder oundvikligen till ökat centralisering av makten till EU där svaga ekonomiska länder förlorar makten inom EU. Bestraffningen gör dem till livegna inom EU där de måste uppfylla de starka ländernas krav eller så förlora sin makt inom EU.
Jonas Sjöstedt – fd EU parlamentariker för V – säger det inte många vågar säga – länder bör lämna EU-samarbetet om de inte klarar av att sköta sina finanser. För i grunden handlar det om att Euro-samarbetet är i fara då det uppenbart har stora problem. Problem Tyskland vill lösa genom ett förändrat EU-fördrag.


One Response to Mera centralstyre i EU ?

  1. Det här har aldrig handlat om att införa någon budgetdisciplin. Det enda det här toppmötet handlar om är att Tyskland vill införa en ”permanent rescue mechanism” för euron, m a o tvinga länder som står utanför euron att betala för vad Tysklands merkantilistiska dominans inom eurozonen har kostat de perifera länderna, som skuldsatt sig till taket så att Tyskland fått avsättning för sin export, samtidigt som Tyskland håller nere sina egna löner och således minimerar sin egen import från omvärlden. Nu vill inte Tyskland betala notan, utan skicka räkningen vidare till Sverige, och Reinfeldt är på väg från ett nja till ett ja.
    Men vi kräver folkomröstning ifall han går med på detta utan att fråga svenska folket, för det innebär veritabelt spiken i kistan för svensk ekonomi.