Oracle har fått fnatt ?

AndroidOracle köpte Sun och sedan dess så verkar bolaget ha fått fnatt och förargat alla användare av deras öppna produkter som OpenOffice och Java. Oracle har förargat medarbetarna som jobbar med OpenOffice till den grad att det har splittrat projektet och skapat LibreOffice i stället som nu verkar vara den naturliga fortsättningen på OpenOffice. Men inte nog med det – Oracle har även stämt Google för Android.

Oracle har anklagat Google för upphovsrättsintrång och har gått så långt att de lämnat in en anklagelse till en domstol. Google har svara på anklagelsen och sagt att den är för vag för att förstå. Oracle har nu uppdaterat sina anklagelser och gjort dessa mera lättbegripliga.

Det hindrar inte folk från öppen källkodsvärlden som läser dem att bli väldigt konfunderade; för de ser inga upphovsrättsintrång. Det verkar snarare som Oracle inte alls vet vad de gör. Det verkar inte finnas mycket substans bakom anklagelserna. Speciellt om man vet om att publika interface i koden må då vara samma – för det finns inte så många sätt och skriva ett sådant interface – men dessa är dock helt lagliga att använda.

Detta är exakt samma argument SCO försökte använda sig av då de anklagade Linux för att stjäla deras kod för UNIX – att Linux stulit kod som då vid närmare undersökning visades bara vara koden med de öppna interface som fanns som del av en Posix standard. Där blev SCO tvingade att helt backa från dessa anklagelser. SCO är nu under förmyndare inför likvidering av företag inför en förestående konkurs. Det ser inte bättre ut än att Oracle kan tvingas gå en liknande väg för det är kostsamt att driva lönlösa stämningar och leder till att företaget får svårt att sälja sina produkter då ingen vill ha med det att göra. Nu är dock Oracle så stort att detta inte borde leda till likvidation men det kan allvarligt skada aktiekursen om ingen vill använda deras mjukvaruprodukter för risken att bli stämda av dem. Alla i öppen källkodsvärlden gillar inte alls vad Oracle gör med Suns öppna produkter vilket kommer påverka Oracles försäljning negativt.

Det första och alldra största problemet Oracle har är att ingen bit av koden i Android kommer från koden Oracle äger. Det andra stora prbblemet är att Oracle i sin skepnad av Sun släppt koden för Java fritt under General Public License 2. Java är öppen källkod och får då modifieras och spridas av andra företag som t.ex. Google.

Oracle har bl a skrivit ”the source code in Android’s “PolicyNodeImpl.java” class is nearly identical to “PolicyNodeImpl.java” in Oracle America’s Java, not just in name, but in the source code on a line-for-line basis.

Problemet med det är att den koden som visas i länken ovan är släppt enligt GPL 2. Koden kommer dessutom inte från Google utan ingår som del av ett öppen källkods-projekt. Nu verkar det som Oracle har missat att Java är dubbellicensierat och därmed försöker stämma Google för upphovsrättsintrång.

Ett ännu större problem med kodexemplet Oracle angav är classpath exception. En friskrivning av Sun som gav alla fri rätt att implementera classbiblioteket i Java. Dvs precis den kod som nu Oracle hävdar Google inkräktar på.

Ordalydelsen för classpath exception (den viktiga biten):
As a special exception, the copyright holders of this library give you permission to link this library with independent modules to produce an executable, regardless of the license terms of these independent modules, and to copy and distribute the resulting executable under terms of your choice

Vet inte var alla dessa jurister kommer ifrån. Men de verkar inte känna till att kod som skall implementera exakt samma interface kan bara skrivas på X antal sätt och ju mera trivial funktionaliteten är desto färre sätt blir det. Det gör att för många triviala datorprogram så kan man starkt hävda att det finns ingen upphovsrätt – för givet hur språket ser ut så är implementeringen så trivial att alla programmerare skulle skriva i praktiken exakt samma kod. Kravet på verkshöjd gör att kodsnutten i sig ej har upphovsrätt.

Att sedan koden då även är släppt enligt GPL och därmed fri programvara gör att vem som helt kan ta koden och använda den – givet att man då behåller samma licens som koden i sig var i – dvs släpper koden som GPL.

Slutsatsen är att Oracle har inget att stå på och att det igen är dumma advokater som inte vet vad de gör som försöker sig på upphovsrättsfall inom mjukvara utan att inse att de inte förstår branschen och de villkor som gäller där.

Detta kommer bli dyrt för Oracle. För om de är så imkompetenta på detta området – hur inkompetenta är de inte då på andra områden ? Att göra sina kunder arga är inte det bästa sättet att göra affärer på.

Oracle påstod förut att de endast skaffade sig patent för att försvara sig – nu använder de patent för att attackera andra företag. Det brukar vara ett tecken på att företaget som äger patenten för en förlorande strid på marknaden och i stället vänder sig till domstolarna för att få tillbaka övertaget.

Dags att korta Oracle på aktiemarknaden ?


3 Responses to Oracle har fått fnatt ?

  1. Oracle är inte SCO. Ingen har sett Larry Ellison bete sig som Darl McBride. Vad som är viktigt att komma ihåg med GPL-kod är att den fortfarande tillhör upphovsrättsinnehavaren. Ifall Oracle menar att Google använder och vidaredistribuerar Oracles kod, men att de inte uppfyller licensvillkoren, så har Oracle rätt att återkalla licensen. I varje fall om vi pratar om GPL. Domstolen kan mycket väl komma fram till att Google har plagierat och att de inte har givits rätten av Oracle att göra så. Avslutningsvis vill jag säga att vi nog inte har sett det sista kortet spelas ut i den här processen.

  2. Jag tror inte advokaterna är dumma, de vet nog precis vad de gör, Oracles pengar går direkt till advokaternas fickor precis som i SCO fallet. (De enda som tjänade något på de rättsprocesserna var advokaterna på samtliga sidor)