Datalagringsdirektivet: KU kallar in PTS

Har tidigare tagit upp PTS (Post och Tele Styrelsen) dilemma i att försöka ha koll på vad som är telefoni. Med anledning av PTS dilemman gällande datalagringsdirektivet och de oklarheter de ser i lagen så har Konstitutionsutskottet (KY) valt att kalla in PTS och ta upp frågan med dem direkt.

Datalagringsdirektivet ställer ytterligare krav på internetleverantörer och dessa kostnader utgör ett hot mot bredbandsutbyggnaden då den fördyrar utbyggnaden enligt It-minister Hatts bredbandsforum.

Lagen använder sig av terminologi som då inte används i branschen och den oklarhet vilka det är som skall lagra data gör att datalagringslagen kommer vara svårt att få klart i tid. Det faktum att EU förväntas komma med en förändrat datalagringsdirektiv i höst gör att Sveriges planer på att införa lagen redan 1 juli känns väldigt svårt att genomföra i praktiken.


2 Responses to Datalagringsdirektivet: KU kallar in PTS

    • rfc 1149 är bara en transmissionsmetod – den påverkar inte alls datalagringsdirektivet då det är oberoende av transmissionsmetod. Dock kan det bli svårt att uppfylla kraven på att kunna skicka/leverera informationen med 2 timmars varsel till polisen då ping-tiderna är rätt långa om man använder 1149 som transmissionsmetod.