Datalagringsdirektivet nu olagligt i tre EU-länder

Nyligen kom uppgifter om att ett tredje land stoppat datalagringsdirektivet som olagligt och stridande mot landets grundlag. Tidigare har Ungern och Tyskland förklarat det stridande mot sin grundlag. Nu har även Cyperns högsta domstol förklarar datalagringen stridande mot landets grundlag.

Cypern införde lagen redan 2007 och vid överläggningar i högsta domstolen så fann den att den strider mot Cyperns konstitution gällande rätt till ett privatliv och rätten till att kommunicera fritt. Telekombolagen får helt enkelt inte spionera på sina kunder som de tvingas enligt datalagringen – det strider mot Cyperns konstitution. Nu är frågan om Cypern kan skriva om lagen så att den inte strider mot konstitutionen eller vad de skall göra.

Jag är osäker på om lagligheten i lagen i de andra länderna där den har införts har provats i deras länders högsta domstol. I Ungern, Tyskland och Cypern har alla deras högsta domstolar sagt att lagen strider mot konstitutionen. Så frågan är stor om det inte är så att datalagringsdirektivet – om det skulle komma upp till prövning – skulle befinnas strida mot fler EU-länders konstitution.

Det bästa vore dock om EU väljer och helt avskaffa lagen då den uppenbart strider mot många EU – länders konstitution – och i slutändan förmoligen även mot EUs egen konstitution (det som egentligen heter Lissabon-fördraget).


Comments are closed.