Rädda Euron för 500 miljarder till ?

EU flagganFinansministrarna är samlade i nytt krismöte för att rädda euron. Målet är att skapa en ny fond med 500 miljarder till förutom de 440 miljarder som förra räddningafonden hade. Förra räddningsfondens pengar är nu slut så därför behöver man ännu en fond för att rädda euron från undergång.

För att klara av det så diskuterar euro-länderna mera samordning av den finansiella politiken. I det ingår:

– gemensam översyn av ländernas budgetar så inte budgetöverskottet skenar iväg som i Grekland.
– straffa länder som inte håller till budgetunderskottsgränserna. Det är något som funnits men i praktiken inte används man vill därför att straffen skall mätas ut med automatik.

Till det har Tyskland och Frankrike ställt ett mer eller mindre ultimatum där de kräver vissa åtgärder för att gå med på räddningsaktionen för euron med krav på gemensam företagsskatt och höjd pensionsålder.

Irland lever på att ha extremt låg företagsskatt och är då bekymrad att det kommer helt förstöra deras näringsliv om de tvingas kraftigt höja skatten. Men även Sverige och Belgien är starkt kritiska mot Frankrike och Tysklands planer och anser de social frågorna är något varje enskilt land bör bestämma över.

Det kommer bli fler extrainsatta finansmöten i Bryssel under 2011 för att klara av den kris som euron fortfarande befinner sig i. Kommer de 500 miljarderna rädda euron eller kommer det behövas mer pengar för att rädda euron ?


Comments are closed.