Det ljusnar för nettodebitering

Det ljusnar för nettodebiteringen.

Det finns idag många hus med tak. Tak som inte gör någon speciell nytta annat än att stoppa snö och regn. En del av dessa tak skulle kunna utnyttjas av solfångare. Men det finns idag ingen ekonomi i det då man idag inte får kvitta överskottsenergin man producerar, mot den el man köper från nätet.

Nettodebitering innebär att man kan skicka elen man inte använder från solcellerna in i elnätet så andra kan utnyttja den då solen skiner bra och när den inte skiner så kan man få tillbaka elen man skickat ut på nätet utan kostnad för en själv. Man betalar bara för nettoförbrukningen av el i huset.

Idag stoppar skattelagstiftningen sådana konstruktioner och gör det väldigt olönsamt för folk att bygga 0-hus eller plus-hus – hus där totala konsumptionen av el är noll eller positiv under ett helt åt.

Bengt Stridh ABB-ingenjör från Västerås beskriver det hela i denna video på Youtube:


Comments are closed.