EU patent tvingas igenom ?

EU flagganTrots att EU-domstolen är starkt kritiskt till förslaget om att införa EU patent så tror Sveriges regeringen att nästa rådsmöte kommer att rösta för att fortsätta det utan att ha med sig alla EU länder i frågan.

Den 9-10 mars har Konkurrenkraftsrådet möte. Där förväntar sig Sverige att de kommer ge sitt godkännande till att fortsätta med EU patent. Därmed kommer 25 av EUs medlemsländer att gå vidare med förslaget som innebär att man inför gemensamma EU patent. Några av stötefrågorna är dels språkfrågan där man valt att acceptera att patent kan bara skrivas på de tre stora EU-språken tyska, franska och engelska dels vilka instanser som skall hantera överklagandet av patentmålen. Det kompliceras av att det i EPO ingår länder som inte ingår i EU samt länder från EU som inte tillhör samarbetet om EU-patent.

EU domstolen säger att domstolsförfarandet enligt förslaget bryter mot EUs grundlag:

”The Court observes, first, that, under that agreemet, the European and Community Patent Court is an institution which is outside the institutional and judicial framework of the European Union. […] To that extent, the courts of the Member States are divested of that jurisdiction and accordingly retain only those powers which do not fall under the exclusive jurisdiction of the European and Community Patent Court.”

Språkfrågan gjorde att Italien och Spanien inte ingår i de länder där EU patent skall införas och domstolsproblematiken gör att man idag inte vet vilken domstol man skall vända sig till för att överklaga patent. En soppa där Sverige hårt puffar på för att fortsätta trots dessa stora problem.


Comments are closed.