FRA ska signalspana åt polisen

FRA ska signalspana åt polisen enligt Ny Teknik. Det blir inte så att polisen får egen signalspaning utan de får använda FRAs signalspaning.

FRA signalspaning skulle bara gälla för signaler som går utanför rikets gränser. Men med uppdraget att även signalspana åt SÄPO så måste det betyda att FRA i framtiden även kommer signalspana på inrikes trafik åt polisen.

Man vet inte exakt hur det skall ske. Skall hela FRA hjälpa polisen, en speciell enhet inom FRA hjälper polisen, en fristående signalspaningsorgan får tillgång till FRA utrustning och hjälper polisen eller så bygger polisen en helt egen signalspaningsorganisation. Det sista alternativet innebär dock stora kostnader.

Problemet är om FRA signalspanar – så innebär det att även FRA kommer kunna komma åt trafik som inte bara går förbi landets gränser – vilket stora delar av den svenska trafiken gör – utan att de kommer komma över all interna datakommunikation med. FRA kommer därmed signalspana på all Internettrafik som går via Sverige.

Sverige är en stor huvudknutpunkterna för Internet. Till Sverige går stora motorvägar hos Internet där mycket Internettrafik flyter – därför är Sverige ett så viktigt land för den som vill spionera på andra länders Internettrafik.


2 Responses to FRA ska signalspana åt polisen

  1. Målet verkar vara att återställa situationen som den var innan FRA-lagen klubbades. Säpo och den öppna polisen ska precis som före 2008 kunna beställa spaning av FRA i den gränsöverskridande trafiken, men nu även i det kabelbundna flödet. Om FRA av misstag samlar in inrikestrafik, vilket redan har hänt enligt Datainspektionen, så måste det materialet omedelbart förstöras.

    Det vi har att vänta är alltså en FRA-lagstiftning som på många sätt liknar FRA 1.0 som den lades fram inför kammaren i juni 2008, men där sedan ett antal plåster applicerades på missfostret i elfte timmen. Nu håller man som bäst på att plocka bort dessa plåster, ett efter ett.

  2. Pingback: Datalagringsdirektivit minoritetsbordsläggs i ett år ? | Anders S Lindbäck @ Kunskapssamhället