Hatts Digitaliseringsråd

IT minister Hatt presenterade idag sitt Digitaliseringsråd med 27 personer som kommer påverka IT-Sverige .

Följande personer ingår i rådet och skall forma regeringen IT politik:

Karin Ajaxon, projektkoordinator, Juliagruppen

Eva-Karin Anderman, forskningsansvarig, Siftelsen svensk industridesign

Hans von Axelsson, utredare, Handisam

Ann-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT-och telekomföretagen

Patrik Fältström, Distinguished Consulting Engineer, Cisco

Matilda Gennvi-Gustavsson, Sustainability Director, Ericsson

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting

Pia Gruvö, chef för Avdelningen för Krypto och IT-säkerhet, Militära säkerhetstjänsten

Peter Gärdefors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Mikael Haglund, teknisk direktör, IBM Sverige

Jens Henriksson, internationell sekreterare, Sveriges konsumenter

Anette Holm, IT-direktör, Stockholms stad

Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, Örebro universitet

Kristina Höök, professor i Människa-Maskin Interaktion, Stockholms Universitet

Anna Karlsson, grundskollärare, Viktor Rydbergs samskola

Peter Krantz, kommittésekreterare, E-delegationen

Marianne Larsson, projektledare, Teknopol

Martina Lind, entreprenör och grundare av Politometern

Kurt-Erik Lindqvist, verkställande direktör, Netnod

Dennis Pamlin, verkställande direktör, 21st centry Frontiers

Åke Rosandher, chef Center för eHälsa i samverkan

Ola Rosling, verksamhetschef, stiftelsen Gapminder

Anders Sjöman, kommunikationschef, Voddler

Brit Stakston, mediestrateg, JMW

Bosse Svensson, verkställande direktör, mktmedia

Staffan Truvé, forskningsdirektör, Recorded Future

Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik, Stockholms universitet

Flera kända namn från tidigare IT-rådet, några ytterligare jag hört talas om men även en hel del jag inte alls känner till.

Vi får se hur det går. Men jag är rätt cynisk när det gäller IT-politiken för tittar man på resultatet av tidigare IT-ministrar så har dessa traditionellt sett gjort väldigt lite och det har haft ännu mindre påverkan. Det har varit stora ord men lite handling.


Comments are closed.