Kärnkraft och härdsmälta i Japan X3 ?

Nu har det hänt som inte kan hända. Återingen verkar det ha blivit härdsmälta i ett kärnkraftverk. Enligt japans regering så räknar de med att minst 2 kärnkraftverk har fått härdsmälta och att ett tredje är på väg att få härdsmälta. Tsunamin i Japan var så kraftig att kärnkraftverkens strömförsörjning slogs ut och därmed försvann den möjlighet verken hade att kyla av härden. Så även om verken snabbstoppades så tar det viss tid innan härden svalnat för att inte vara potentiell farlig. De lyckades inte få in tillräckligt med vatten för att kunna kyla ner härden och förhindra härdsmälta.

I ett av verken så skedde en explosion. Förmodligen för att väte frigjorts och tillsammans med luften bildat knallgas som exploderat. Nu är dock osäkerheten stor om hur stora problemen är i kärnkraftverken men Japanska regeringen agerar som om två av kärnkraftverken har fått härdsmälta och att det tredje mycket väl kan få det. Det värsta med det tredje kärnkraftverket är att det tydligen även går på plutonium. Plutonium är ett av världen mest farliga ämne och det behövs inte att många gram sprids för att väldigt många människor kan dö av exponeringen. Evakuering runt kärnkraftverken sker just nu för att rädda liv och flytta människorna frän kärnkraftverkens närhet och få bort dem från den närmaste riskzonen runt kärnkraftverken.

Exempel som Harrisburg, Chernobyl och nu denna kanske triss i japanska kärnkraftolyckor visar på hur farligt kärnkraften kan vara och hur många det påverkar om ett kärnkraftverk får allvarliga problem. Detta kommer hålla tillbaka byggnationen av ett antal kärnkraftverk världen över. Det kommer bli politiska debatter om kärnkraften är säker nog eller ej. Kraven på politiska partier att avskaffa kärnkraften kommer komma från många håll. Det är fullt naturligt och det är något man bör förvänta sig när det visar sig att de kärnkraftverk som byggt inte klarar av att fungera utan sprider stora mängder radioaktivitet.

Även om det nu var tsunamin som var katalysatorn för olyckan så är det inget kärnkraftanhängarna kan skylla på – för de som byggde kärnkraftverken var väl medvetna om att jordbävningar kan inträffa i Japan och borde ha vetat om att detta scenario var tänkbart. Man borde därmed ha haft system som klarade av en tsunami och skyddade de elektriska systemen som pumpade kylvatten in till reaktorn för att kyla ner härden och stoppa eventuell härdsmälta.

Även om de skyller på faktorer utom deras kontroll så får alla som vill bygga kärnkraftverk kämpa hårt mot alla kärnkraftmotståndare som vill stoppa kärnkraften för att de anser den vara för farlig. I världen finns det ca 500 kärnkraftverk. Med 5 olyckor så verkar vi vara i en situation där chansen att råka ut för en allvarlig kärnkraftsolycka i praktiken är i storleksordningen 1 på 100.

För vanliga människor är 1 på 100 för mycket och kommer göra att kärnkraftens framtid är allvarligt hotad. Det är alltför hög chans med tanke på hur allvarlig en sådan olycka är för vanliga människor och för ekonomin i landet där olyckan sker. I Japan finns 55 kärnkraftverk som alla befinner sig i en zon där allvarliga jordbävningar kan ske. Men vad dagens olyckor visar på så finns det inga garantier att även om man är medveten om farorna så kan man vara medveten om alla problem och kan se till att de inte uppkommer. Japan var förberedd att det som hände kunde hända – men kunde trots det inte stoppa denna händelseutveckling. Frågan är hur många andra kärnkraftverk runt om i världen som befinner sig i samma situation. Det är bara att se på hur det såg ur här i Sverige för några år sedan då det visade sig att ett av verken hade system som inte fungerade. Nu skedde ingen allvarlig olycka, men det hade kunnat bli riktigt allvarlig om man inte hade upptäckt problemet och åtgärdat det.

Här i Sverige närnar sig SKBs ansökan om att få långtidsförvara kärnkraftavfall i kopparkärl 500 m under jorden i en gruva. Där har det visat sig att radioaktiviteten kan påverka kopparkärlet och det kan gå sönder fortare än beräknat pga radioaktivitetens påverkan på kärlet. Enligt vissa så är det leran som kärlet skall ligga i som stoppar vattnet så viktigt att kärlet lika gärna kunde vara av järn för annars är risken stor att vatteneroderingen kan påverka kopparkärlet lika mycket som ett järnkärl. De nya rönen gör att det finns osäkerhet om det förslag till slutförvaring som skall lämnas in den 16 mars till Strålskyddsmyndigheten kommer få godkänt eller de tvingas göra om en del forskning.

vindkraftverk
För anhängare av kärnkraften är detta inga roliga dagar. Även om det inte direkt är kärnkraftindustrins fel kanske, så kommer dessa händelser innebära att det återingen kommer bli svårt att få igenom byggnationen av nya kärnkraftverk. Förväntar mig att erfarenheterna från tsunamin i Japan kommer leda till nya krav på hur säkerheten i kärnkraftverken är uppbyggd så att liknande händelser inte sker igen. Förmodligen blir det krav på att vattensäkra kärnkraftverken så säkerhetssystemen klarar av att arbeta även om en syndaflod täcker kärnkraftverket med vatten. Problemet är att vatten och elektricitet fungerar inte bra ihop. De tätningar som utsatta kärnkraftverk kan behöva göra kommer öka kostnaden för existerande kärnkraftverk – men det kommer även göra byggnationen av nya kärnkraftverk ännu dyrare. Med tanke på att ny kärnkraft idag kostar ungefär lika mycket som vindkraft att bygga så kommer detta att ge en skjuts för byggandet av mera vindkraft.


4 Responses to Kärnkraft och härdsmälta i Japan X3 ?

 1. vad som än händer så blir man orolig över den dåliga hanteringen vid olyckor på kärnkraftverk. Dålig säkerhet typ.

 2. Pingback: Jinge.se » Katastrofen en seger för sol, vind och vatten

 3. Märkligt att det inte går att bygga atomkraftverk, som kan klara olika felfunktioner.
  Verkar som den tekniska utvecklingen stått stilla sedan 50-talet.

  Varför ex-vis inte ha ett flertal mindre reaktorhärdar än som idag en megastor? Blir det något fel i en sådan mindre reaktorhärd så blir skadan begränsad bara till den mindre reaktorhärden.

  • Dennis det är för dyrt att bygga små kärnkraftverk. Kärnkraft är bara lönsamrt i stor skala.

   Och en liten kärnkraftsreaktor vid en olycka kan vara minst lika farlig som en stor.