Ny lag ger patent på upptäckter ?

Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden.

I propositionen föreslås ett klargörande i patentlagen (1967:837) så att det framgår att kravet på att en uppfinning ska vara ny inte hindrar patent på nya medicinska användningar av ett redan känt ämne. I patentlagen återges därmed samma villkor för nyhet som finns i den europeiska patentkonventionen.

Så man skall alltså kunna ta ett tidigare känt ämne och få patent på det för en ny användning ? Det är knappast en uppfinning – snarare en upptäckt. Ser inte annat än att detta innebär patent på upptäckter.

I regeringens pressmeddelande påstås att detta inte utgör några nya möjligheter till patentskydd. Men det verkar inte riktigt vara så om man läser pressmeddelandet eller förändringen av patentlagen som säger:

Villkoret i första stycket, att uppfinningen ska vara ny, hindrar inte att patent meddelas på ett känt ämne eller en känd blandning av ämnen för användning vid ett förfarande som avses i 1 d §, om användningen av ämnet eller blandningen av ämnen inte är känd vid något sådant förfarande. Villkoret hindrar inte heller att patent meddelas på ett känt ämne eller en känd blandning av ämnen för en specifik användning vid ett  förfarande som avses i 1 d §, om en sådan användning inte är känd.

Jag kan inte se det som annat än att om man upptäcker att ett ämne kan använda för att bota en sjukdom och den verkan inte tidigare varit känd så kan man patentera användningen av ämnet för att bota sjukdomen.

Kan inte få det till annat att det är en utvidgning av det patenterbara området. Även vid datalagringsdirektivet påstår man från justitiedepartementet att de data som lagras ändå lagrades idag – vilket då inte alls stämmer. Så frågan är varför envisas justitiedepartementet att fara med osanningar i sina pressmeddelanden ?

Lagändringarna föreslås gälla från  1 juli 2011. Snart kommer det väl att vara så att läkemedelsbolagen kommer och säger

– Hej, vi har ett nytt läkemedel kan vi få patent på det

– Det kostar så mycket att skapa nya läkemedel så självklart så får ni patent på det så ni kan få stora vinster, svarar då staten.

 

 


7 Responses to Ny lag ger patent på upptäckter ?

 1. Ditt resonemang påminner mig om en filmsketch jag såg en gång: Den unge Thomas Edison rotar i lådorna i sin verkstad, och hittar en tingest han aldrig har sett förut. Det är en glaskula fäst vid en gängad metallsockel, och inuti glaskulan kan man se ett arrangemang av upphängd tråd. Edison försöker lista ut hur man använder den, han stoppar sockeln i munnen, men det får honom bara att se fånig ut. Därefter skruvar han ned den i en bordsarmatur som råkar stå i närheten, och se – glaskulan lyser plötsligt upp hela rummet! Då öppnas dörren till verkstaden, och en barsk kvinna träder in:

  – Thomas Alva Edison! Kom och ät! (hon drar honom med sig i örat)
  – Men, men… Jag har just upptäckt glödlampan!

  Var det verkligen så det gick till? 🙂

  Nej, ett nytt användningsområde är inte en ”upptäckt” utan en ”uppfinning”, precis det som skall kunna patenteras. Vatten, koksalt och järn är kända ämnen sedan urminnes tider. Om någon använder dessa kända ämnen i någon ny process, till exempel elektrolys för utvinning av vätgas (just den processen är förstås inte ny, men den illustrerar resonemanget i princip), och tar denna process i industriellt bruk, så kan man mycket väl få patent på processen, trots att ämnena är välkända.

  De flesta patent handlar inte om för vetenskapen tidigare okända kemikalier, utan om nya sätt att använda kända ämnen och vardagliga ting till något ”nyttigt” (läs: säljbart). Jag förnekar inte att det har utfärdats många tvivelaktiga patent, men ett patent som bara beskriver ett ämnes kemiska sammansättning utan att förklara vad man skall ha det till håller knappast för granskning – hur vore det ens möjligt att inkräkta på patentet om det inte beskriver någon process man kan imitera? Att patentera vad man kan göra med en väldigt ovanlig sekvens av aminosyror är inte konstigare än att patentera vad man kan göra med en bit trä – det är inte proteinets eller cellulosastrukturens komplexitet som utgör ”uppfinningen”, utan själva användningen av ämnet.

  Därför ser jag inget konstigt eller oroväckande med det föreslagna förtydligandet av patentlagen. Att någon redan har patent på en viss användning av det ovanliga proteinet (eller att proteinet av annat skäl är känt sedan tidigare) skall inte hindra att någon får patent på en helt annan användning av samma protein. Jag instämmer i Floodis fråga: Vad kommer att kunna patenteras, som inte kunde patenteras förut?

  Jag vill avhålla mig från att tolka våra inbördes motstridiga uppfattningar om lagändringens innebörd som ett bevis på onda avsikter från min meningsmotståndares sida. Just the facts, ma’m. Spar de känslomässiga uttrycken för tolkningen av justitiedepartementets agerande till den stund då åtminstone en majoritet kan finna dem befogade.

 2. Vad händer med äldre billiga ämnen som är off-patent men redan har en användning? Exempelvis magnesyl. Antag att någon kommer på att magnesyl kan användas mot cancer. Skulle då magnesyl som receptfri billig värktablett stoppas för att hindra cancerpatienter från att få tag i magnecyl billigt?

  • Ja det skulle den putte, alternativt blir det förbjudet för läkare att ge magnecyl till cancerpatienter.

 3. ”Om man berättar en tillräckligt stor lögn och fortsätter att repetera den, kommer folk till slut att tro på den.

  Lögnen kan hålla bara så länge som staten kan skydda folket från politiska, ekonomiska och/eller militära konsekvenser av lögnen.

  Därmed blir det livsviktigt för staten att använda all sin kraft för att kväva oliktänkande, ty sanningen är lögnens svurna fiende och därmed blir alltså, i förlängningen, sanningen statens största fiende.”

  – Joseph Goebbels