Sverige är ett föregångsland för diktaturer ?

Anna Troberg har i en debattartikel i Newsmill tagit upp hur Sverige är ett föregångsland för diktaturer genom införandet av datalagringsdirektivet:

Den ofattbara mängden uthämtad privat information talar sitt tydliga språk. Den säger att man inte bara hämtar ut information vid misstanke om grova brott. Den säger att man för längesedan tappat respekten för människors rätt till sitt privatliv.

År 2009 var det ca 2000 tvångsmedel som användes mot medborgarna misstänkta för grova brott. Genom nya lagen så blir det 9 000 000 tvångsmedel mot medborgarna och detta oavsett om de är misstänkta för grova brott eller ej. Det är inte så att Sverige och svenskarna har blivit så mycket mera kriminella. Nej, sanningen är att det helt enkelt är så att lagen är inte proportionell mot den integritetskränkning den medför.


Comments are closed.