Kvinnliga chefer skapar minskad kostnadsmassa

Läser en artikel i DN om att kvinnliga chefer jämnar ut lönegapet. Det mest intressanta i artikeln enligt mig är att om man ökar antalet kvinnliga chefer med 1% så är kvinnornas löner oförändrade medan männens löner minskar 0.05%. Det totala lönekostnaden minskar i branchen. Lönerna går ner.

För företag som vill ha billigare arbetskraft så kan kvinnliga chefer vara ett alternativ. Nu är skillnaden väldigt liten så frågan är hur det påverkar produktiviten nämdes inte i tidningasartikeln. Betyder detta att även produktiviteten går ner med samma belopp ?


One Response to Kvinnliga chefer skapar minskad kostnadsmassa

  1. Alternativt: ”kvinnliga chefer jagar bort kompetens”.

    Men klart att 0,05% faller inom gränsen för osäkerhet och att det är ”statistik” (du vet, det som kommer efter förbannad lögn).

    Vi kör med decimalkomma på svenska förresten (hur irriterande det än må vara ibland).