Lärdomar från en valkampanj — Flickus flackus flum

Lärdomar från en valkampanj — Flickus flackus flum. Jacob har skrivit mycket intressanta tankar om vad som krävs för att bedriva en bra valkampanj.

Nu räckte hans insatsar inte alls till – men de visar på att det krävs en stor mängd fotfolk som gör ett stort idellt arbete för att få fram ett partis politik och locka röster när man inte får synas i media.

 


Comments are closed.