LR och Lärarförbundet negativa till distansundervisning | My Blog

LR och Lärarförbundet negativa till distansundervisning.  Man kan tycka att de vore glada över nya tekniken – men icke – i stället så motarbeterar de allting som då kan leda till att mindre antal lärare behövs i framtiden. De tänker inte på sverige och barnens bästa ?!?


Comments are closed.