S förslag att få fler ingenjörer

Nu kommer Juholts förslag på hur fler studenter skall läsa till ingenjörer – S vill satsa på studievägledning. Genom att satsa på mera oberoende information och därmed få blivande studenter att bli medvetna om de fördelar det innebär att gå en ingenjörsexamen framför en humanistutbildning så får Juholts förslag samma effekt som Svenskt Näringslivs förslag. Fördelen är att man då sköter styrningen genom information om framtida ekonomiska ersättningar än genom en ändring av hur studiebidraget delas ut.

Personligen så gillar jag socialdemokraternas och Håkan Juholts variant bättre än Svenskt näringslivs. Nu är dock hans förslag dyrare för staten men jag tror att i långa loppet så är det bättre att styra genom bättre information om framtiden än genom att staten styr genom plånboken. Båda förslagen utmynnar i en lösning som innebär fler ingenjörer för Sverige och det tycker jag är det viktigaste.

Det är teknisk forskning och utveckling som är grunden för välståndet i Sverige. Igår idag och i framtiden. Sverige behöver fler duktiga ingenjörer som kan fortsätta traditionen och fortsätta att göra vårt land rikt även i framtiden.


Comments are closed.