Smutsig kampanj mot Android och öppen källkod

Nu kanske ni blir ledsna på mig men detta är tredje inlägget i rad om Apples stämning mot Samsung och det föreläggande om stop av försäljning i EU som en tysk delstatsdomstol gjorde mot deras Galaxy Tab 10.1. Det visar sig nu att delstaten har en möjlighet att man kan få ett förhandsföreläggande i delstaten vilken Apple utnyttjade för att stoppa försäljningen. Domstolen har alltså inte alls funnit att Samsung inkräktar på Apples designskydd.

I utlandet så kallas designskydd ofta design patent och PRV kallar det designskydd men tidigare var det känt som mönsterskydd, Tidningar använder alla tre beteckningarna och – de tidningar som inte kan lagar brukar då ofta blanda ihop ”design patent” med det vi Sverige kallar patent – men det är alltså designskydd. Tydligen har Apple ett EU-designskydd som gjort att det fått igenom föreläggandet om försäljning över hela EU.

Jag sade i en kommentar till mitt förra blogginlägg om att designen skall vara ny och inte tidigare existerande design. Men det är ändrat så numera från 2002 så undersöker inte PRV om så är fallet:

År 2002 skedde en förändring i mönsterskyddslagen som innebär att PRV:s granskning i princip bara omfattar formella hinder, till exempel att blanketten är rätt ifylld. Dessutom granskas designen så att den inte strider mot allmän ordning och goda seder och att den inte innehåller så kallade offentliga beteckningar.

Från PRVs webbplats.

Det visar sig nu att ApplediPad efterapar en forskningspryl från 1994 som då var känd långt innan apple fick sitt designskydd. Så frågan är om inte detta kan leda till att Apple förlorar och anspråken kan förklaras ogiltiga ?

Så det är egentligen en storm i ett vattenglas som då Florian Mueller utnyttat för att skapa stora rubriker om att Android är slut och att Google måste ta Android och göra den till sluten kod. Detta är förmodligen del av en smutsig kampanj för att sprida osäkerhet om öppen källkod och få den att verka sämre än den verkligen är och stoppa företag att använda och släppa program med öppen källkod.


6 Responses to Smutsig kampanj mot Android och öppen källkod

  1. Pingback: Apple vs. Samsung och EU’s designskydd « Christian Engström, Pirate MEP

  2. Pingback: Nu får den säljas igen – Samsung Galaxy Tab | Anders S Lindbäck @ Kunskapssamhället

  3. Pingback: Öppen källkod i skolan | Frekar06 Blogg

  4. Vad menar du att Florian Muellers agenda är?
    Menar du att han är emot öppen källkod och emot mjukvarupatent? Det är naturligtvis möjligt, men verkar vara en något ovanlig ståndpunkt.

    • Han jobbade för mysql som lobbyist och förde en parallell kampanj med gräsrotsrörelsen och hjälpte till och stoppa direktivet för mjukvarupatent i EU. Men efter det verkar han ha jobbat för andra företag och sett till att många negativa artiklar om fri och öppen programvara infiltrerat media. Han har bl a försökt stoppa Munchens flytt till Linux – och lyckades fördröja den några år.