Elbrist hotar i söder

Sverige har nu en mycket konstig situation där vi har elöverskott i norr där vattenkraftverken går för full då dammarna är fulla samtidigt som elunderskott hotar i söder .

Skälet till det är ett välkänt problem för Sverige. För mycket av vår el producerar av de norrländska älvarna och för lite el produceras i södra sverige. Detta blir mycket uppenbart då kärnkraftverken i Ringhals är avstängda. Då blir det sådana problem att man måste ta till reservkraft i södra sverige för att de där skall kunna få el samtidigt som det är överskott i norra sverige.

Det finns därmed ett stort behöv av att man i södra sverige skapar en större elproduktion. Läget är inte bra. Dels så är elproduktionen i södra sverige för liten. Dels så är överföringskapaciteten från norra sverige till södra för liten. Slutligen så är man i södra sverige väldigt beroende av att kärnkraftverken fungerar för annars så riskerar man att få elransonering under kalla vintrar.

Här behövs bättre ledningar mellan norra och södra sverge samt fler kraftverk i södra sverige.


Comments are closed.