Omritad kraftkarta ger lägst el-pris i norr

Idag 1 nov införs elzonerna i Sverige. Med fyra områden så delas elpriset man får betala upp per zon. Det beror på att man idag har flaskhalsar i eldistributionen som gör att elen inte kan flyttas dit konsumptionen är i tillräckligt hög grad.

Omritad kraftkarta höjer elpriset i söder då inget av kärnkraftverken hamnar i zon 4. Det beror på att man bryr sig inte lika mycket om hur kartan är som hur kraftledningarna är dragna. Från kärnkraftverken så är det stora ledningarna dragna till Stockholm och Göteborg. Till Malmö gick elen från Barsebäck men när de är nedstängda så innebär det att elsituation är sådan att man i södra sverige tillverkar inte alls i närheten av den elmängd man förbrukar.

Det är flaskhalsarna i kraftnätet som gör att man delat in sverige i fyra elzoner. Danmark gillade inte att vi i Sverige slutade sälja el till dem kalla vinterdagar och fick EU och kräva att det skedde öppet så därför införde man elzonerna för att skilja på elpriser på de olika delarna av landet och på sätt naturligt göra det dyrt att exportera el till Danmark när vi i Sverige behöver elen själv.

Först 2018 förväntas det blir bättre då man ökar kapaciteten till södra sverige genom att införa sydvästlänken och då kommer el-priserna i Södra sverige att sjunka. Under tiden så får malmöborna hoppas på varma vintrar och att staden fortsätter att vara Sverige vindhuvudstad nummer 1.


Comments are closed.