Tusentals ”upprörda” fyller Spaniens gator

Det är intressant att se i vilka länder det varit stora demonstrationer på gatorna pga landets dåliga ekonomi. Förut var detta något främst som skedde i Grekland. I dagsläget verkar Spanien vara landet för demonstrationerna. Ett tydligt tecken på att Spanien har en dålig ekonomi och att de åtstramningar som sker inte har hela folkets stöd. Då tusentals ”upprörda” fyller Spaniens gator – DN.SE.

Samtidigt som man i Grekland gör de sista försöken att skapa någon sorts regering efter valet där så är frågan hur Spaniens politiker känner sig då de vet om att det är icke populärt att komma med hårda åtgärder för att rädda landets ekonomi.

Allting är faktiskt euron fel. Nej kanske inte euron utan den mänskliga faktorn får kanske vara den mera avgörande faktorn. För att euron skall fungera så krävs det att alla euroländerna för en ansvarsfull och stram politik för att uppfylla konvergenskraven på lång sikt. Men det är uppenbart att politiker gör vad de gör för att bli valda och då är det enkelt att underskatta de ekonomiska problemen i landet för att det är helt enkelt inte populärt att ta tag i dem då allting verkar vara bra. Euron hjälpte till att dölja problemen i problemländerna.

Nu tvingas i stället länderna ta tag i sakerna då de inte längre kan ignorera problemet för det blivit akut. Det innebär då i vissa fall att det helt enkelt gått för långt och åkomman har blivit en allvarlig sjukdom. Det som tidigare hade kunnat lösas genom ett impopulärt men fungerande beslut fungerar inte längre. Det krävs i stället extrema åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Åtgärder som får folk att gå ut på gatorna i massprotester i form av demonstrationer.


Comments are closed.