Yttrandefrihet: Det bidde ingenting

När yttrandefrihetskommitten betänkande äntligen kom så blev det som i sagan om skräddarens nya kläder – ingenting. Ingen teknikneutral lag som även skapar samma yttrandefrihet på Internet som i vanliga medier. Inget grundlagsskydd för privatlivet.

Det var politikerna i kommitten som körde över ordförande Göran Lambertz. Oförändrad yttrandefrihet föreslås – DN.SE.


One Response to Yttrandefrihet: Det bidde ingenting

  1. Som jag ser det så har yttrandefrihetskommitten gjort helt rätt. Då är jag också utgivare för ett etermedium sedan många år.

    Samtliga nuvarande förslagen till förändringar är en nedmontering av yttrandefriheten.

    Det måste till bättre och klokare förslag till förändringar än de som hitintills föreslagits.

    Det bollen är något för PP att ta upp och driva vidare.