Bank-appar är säkerhetsproblem

Datainspektionen har undersökt bankernas bankappar och kommer nu med en Varning för osäkra bankappar – DN.SE.

Bankernas bankappar har väldigt dålig säkerhet och kräver endast personnummer och pinkod. Det ger väldigt liten säkerhet och det faktum att man då kan komma åt att se alla lån, betalningar och ekonomiska transaktioner på kontona via apparna gör att de idag är dåligt byggda.

Jag förstår inte riktigt vad bankerna tänkte på när de godkände sådana dåliga IT system för att säkerställa bankkundernas säkerhet. Bankerna valde en gång i tiden att införa en kort 4-siffrig pinkod – och det lider de av än och har ännu inte gjort något för att rätta till det problemet. Det är tyvärr lätt hänt att någon kikar vad en person gör och då kan uppfatta de 4 siffror som ingår i pinkoden.

Bankerna har till 21 december på sig att inkomma med svar till Datainspektionen om vad de tänker göra för att förbättra situationen.


Comments are closed.