Starkt stöd av Riksbanken

en bankTill Piratpartiets årsmöte så har jag motionerat om att vi bör förespråka att bolånetaket blir 75% och att vi skall vara för att alla bör amortera sina lån.

Nu kommer Riksbanken vill ha kvar bolånetaket och öppnar upp för ökad amorteringar av lån.

Kul att se att Riksbanken stödjer mina motionsförslag på Piratpartiets årmöte. Nu kanske de inte läst just mitt förslag – men de åtgärde de gärna ser är helt i linje med de som jag föreslår att Piratpartiet skall ställa sig bakom.

Bolånetaket har varit bra och sänkt belåningsgraden för bostäder från 71% till 69%. Det är dock fortfarande mycket högre än den var för 10 år sedan. 2002 var belåningsgraden bara 59% och den har då ökat sedan dess men så genom att bolånetaket infört så har den minskat den med 2%. Även om det då delvis kan ha att göra med att bostadsbyggande minskar kraftigt. Nya bostäder brukar inbringa de högsta priserna och därmed även de högsta lånen.

Just nu är det diskussioner om EUs bankunion där då Sverige ställer krav för att gå med – t.ex. så vill Sverige ha inflytande för att vara med. Själv finner jag det häpnadsväckande att de ens ber Sverige vara med UTAN något inflytande. Det känns så fel att man från EU tror att någon skulle tänka sig sådant.

När det gäller själva EUs bankunion så är det bara ett sätt att knyta länderna närmare varandre och kommer inte påverka den stora frågan som EU står inför och måste reda ut. Hur gör man i en handelsområde om de regler som finns gynnar vissa länder på andra länders bekostnad ? Hur gör man då en del länder har kraftigt övertag i ekonomi och förmåga att generera vinster i företagen ?

Själv tror jag inte en bankunion är rätta vägen att gå och att EU behöver tänka över hur EU skall göra för att stärka konkurrenskraften i alla länderna så att den ojämlikhet som nu finns i EU inte består och fortsätter och leda till fler och fler problem. För de löser inte någon bankunion – däremot så kan den vara bra på att sopa undan problemen så de inte syns och politikerna i EU inte behöver ta tag i de verkliga frågorna. De som kan lösa problemet på sikt.


2 Responses to Starkt stöd av Riksbanken

  1. Jag tror att man bör sätta en undre gräns för dessa tak. En ungdom som ska köpa sin första bostad har ofta inte många möjligheter att lägga upp 25% av kapitalet själv. Så en gräns eller på annat sätt hjälpa ungdomar att köpa sin första bostad tror jag behövs.

    • De får helt enkelt göra som deras föräldrar och deras föräldrar; spara först några år tills de har råd att köpa en bostad.