Översyn av valsystemet klart i förtid

I morgon kl 11 presenterar den parlamentariska kommittén och justitieminister Beatrice Ask SOU 2012:94 Översyn av valsystemet. Resultatet skulle egentligen redovisas i mars men verkar redan vara klart.

Det blev omval 2011 efter valet 2010 och därmed blev det en debatt om frågan hur valsystemet bör vara utformat. Utredningens mest kända namn är Carim Jämtin(s) fd biståndsminister och numera S partisekreterare och Åsa Torstensson(c fd infrastrukturminister. Denna utredning fick då ett antal förslag till förändringar av valsystemet att ta ställning till:

– reglerna om fördelning av mandat vid val till riksdagen bör ändras,

– det bör införas kommunala utjämningsmandat eller om det är möjligt att på andra sätt uppnå en proportionell mandatfördelning i valkretsindelade kommuner,

– den fria nomineringsrätten bör inskränkas och om det bör införas krav på offentliga valförberedelser,

– det bör införas ett elektroniskt röstningsförfarande vid allmänna val och folkomröstningar,

– valkretsindelningen vid val till riksdagen i Västra Götalands län bör ändras,

– det bör införas ett starkare skydd för registrerade partibeteckningar och om det bör vara möjligt att ange partisymboler på valsedlarna,

– det finns behov av kompletterande bestämmelser eller andra åtgärder för att säkerställa att tillförlitligheten och effektiviteten i valprocessen vid förtidsröstning kan upprätthållas, att otillbörlig påverkan av röstande inte sker och att korrekt avgivna röster kommer med i rösträkningen,

– kommuner utanför ett omvalsområde bör vara skyldiga att anordna möjligheter till förtidsröstning,

– det finns skäl att ytterligare begränsa kommunernas möjligheter att som val- och röstningslokaler använda lokaler som inte uppfyller tillräckligt höga krav på tillgänglighet,

– budets roll vid budröstning bör förtydligas, och

– bestämmelserna i vallagen (2005:837) och kommunallagen (1991:900) fullt ut är förenliga med unionsrättens krav i fråga om rätten för unionsmedborgare att rösta och vara valbara i kommunala val och val till Europaparlamentet.

Vi får se vad de säger imorgon om det hela. Vi i Piratpartiet hade en hel del problem med hur valsystemet ser ut och skulle gärna se det ändrat till det bättre. Piratpartiet har inte ingått i kommittén utan endast riksdagspartierna har fått vara med.


One Response to Översyn av valsystemet klart i förtid

  1. Piratpartiets största problem var att ingen röstade på oss, men det tänker de tydligen inte fixa 😉

    Skämt åsido, inget av problem som de ville åtgärda drabbade väl Piratpartiet? (mer än omvalet i Västra Götaland)