Talespersoner för Piratpartiet

Piratpartiets logga Piratpartiets styrelse – där jag är sammankallande från och med idag – har beslutat att titta på att införa poster som talespersoner för partiets politik.

Målsättningen är att de första personerna skall utses redan på styrelsens majmöte 2013 så vi kan skicka dem till Almedalen i sommar. Det blir ett fåtal som väljs och vilka roller de kommer få är inte bestämt ännu. Jag ser frågor som kultur/upphovsrätt, IT-frågor och EU-frågor något som vi kanske väljer att införa talespersoner för. Det beror på hur klara partiets ställningstagande i frågorna är tills i maj.

Så frågan hänger i luften och kommer tas upp på kommande styrelsemöten för att bli fastare i formen. Det är därför bra med input från andra medlemmar hur de ser på frågan. Tänkte jag skulle skulle sätta på pränt hur jag ser på jobbet och hur jag anser att sådan personer skall väljas – dels för min egen del men även för att starta upp en debatt inom partiet om hur vi skall utse dessa poster. Nu finns det inga formella krav på jobbet men några saker ser jag som viktiga för en sådan position:

1. Förmågan att presentera partiets politik inom området. Man bör t.ex. ha skrivit debattartiklar och presenterat partiets politik inom området.

2. Kunskap om området. Det är viktigt att man känner till partiets politik och sakförhållandena inom det politiska område man vill bli talesperson för.

3. Aktiv lojal medlem i partiet. Att man genom att arbeta för partiet visat upp sin lojalitet och förståelse för partiet och jobbar för partiets bästa och jobbar för att föra fram partiets åsikter och inte sina egna privata åsikter. Det är viktigt att man kan skilja mellan sina egna privata åsikter och partiets åsikter.

Uppgift som talesperson är att kunna deltaga i politiska debatter, att kunna skriva debattartiklar inom området och hjälpa till och utforma partiets politik inom område i samråd med partiets medlemmar.

Talesperson är en utåtriktad post med uppgift att föra ut partiets politik och kräver att man då kan klara av en sådan position och har de egenskaper som krävs för att föra ut partiets politik på ett bra sätt. Det skall inte ses som en maktposition där man bestämmer partiets politik inom området utan ens uppgift är att som marknadsförare föra ut partiets budskap.

För dig som är intresserad att bli talesperson i en fråga så uppmanar jag dig följande. Skriv några debattartiklar i frågan och visa att du faktiskt kan föra ut partiets budskap i frågan. Gör du det och de mottas väl så kommer det – enligt mig – vara svårt för partiet att utse någon annan på den posten.

Vilka talesperson som skall utses är inte bestämt och styrelsen mål är att utse ett fåtal på majmötet som en start och delvis en testbänk för hur detta skall göra och sedan utse fler i framtiden i takt med att partiets politik vidgas.

Hur ser du på rollen som talesperson för piratpartiet och vad skall utgöra urval för hur dessa personer väljs ?

PS Som sammankallande tycker jag det behövs att styrelsen blir bättre att kommunicera med medlemmarna vad vi gör och vad vi tänker att göra så det inte kommer som en klar blixt från himlen för de som inte orkar läsa våra torra protokoll. Därför kommer jag ta upp frågor styrelsen diskuterar och nämna dem på min blogg för att ge mina åsikter i frågorna.


13 Responses to Talespersoner för Piratpartiet

 1. Hur ser du på frågan om att mindre frågor inte kommer ha någon talesperson. T.ex. frågan om medicinsk spädbarnsomskärelse.

  Tänk om någon vill driva den frågan stenhårt, men inte har någon ”talesperson” som vill hjälpa till att föra ut den politiken.

  JAg ser i alla fall en risk för att mindre frågor kommer förtryckas och särskillt om de inte gillas av ledningen/styrelsen som är fallet i exempelfrågan.

  • Det är en fråga som ligger under hos den eventuella talesperson som då motsvarar socialministern. Varje liten sakfråga kommer inte ha en talesperson.

   Om någon kandidat vill profilera sig i frågan så är det inget partiet kan stoppa men jag ser helst inte att vi blir kända för den frågan i valrörelsen. Jag vill se att vi blir kända för de frågor som hela partiet känner hårt för och som varit vår grundpolitik under lång tid. Det är trist att mycket tid går åt att diskutera kontroversiella frågor i stället för de frågor som vi borde titta på och driva som kan göra att vi vinner ett val.

  • I min perfekta värld så vore det riksdagsgruppen som nominerar och partistyrelsen – där partiledaren är ordförande – godkänner talespersoner för partiet. I den världen finns ingen partiledning utan partiet har ett partisekretariat som leds av partisekreteraren. Men så är det tyvärr inte.

   Men det är bara hur jag vill att det borde vara i partiet. Jag håller med dig att det är fel att partistyrelsen utser talespersoner över partiledarens huvud. Skall vi ha en obruten ansvarskedja så borde talespersonerna närmaste chef vara partiledaren. Talespersoner borde då utses på samma sätt som vice partiledare.

   Men så anser inte en majoritet av styrelsen i dagsläget. Men frågan är inte bestämd ännu. Styrelsen skall ta upp den på januarimötet igen.

   • Jag hoppas *verkligen* att styrelsen ändrar åsikt i den här frågan!

    För min nästa undran var ju hur ska dessa talespersoner (som då tydligen styrelsen har ansvar över) samarbeta med partiledaren? Kommer Anna Troberg ha nåt som helst att säga till om kring våra talespersoner? Eller kommer de kunna springa omkring hursom så länge styrelsen är nöjda?

    Hur planerar ni att lösa eventuella konflikter mellan PL och en talesperson?

    Om en talesperson löper amok, hur snabbt kan styrelsen avsetta han/hon? Kan inte PL agera snabbare om det skulle uppstå problem? Ja, ni har per capsulam men det tar ändå ett tag att få ihop det. Och vad händer om styrelsen inte är enig och hamnar i ett döläge?

    Återigen – ett illa genomtänkt förslag som riskerar att ställa till med betydligt mer skada än det tror sig lösa.

    • Självklart bör man se till att de personer man utser är sådana som har förtroende inom partiet och är kompententa nog att inte förstöra för partiet.

     Men om så sker så får man byta ut dem mot någon bättre.

     Det finns partier som valt helt fel partileadre – med välkända resultat *host* S *host* så förhoppningsvis har styrelsen nog framförhållning att vi kan byta ut personer som förstör för partiet.

 2. Ett tillägg till min första kommentar:

  Skulle det inte vara en bättre lösning att de som står på våra valsedlar, både till EU och till Riksdagen, blir våra talespersoner? Annars tänker jag att våra talespersoner riskerar att ”sno” rampljus från de som står på valsedlarna och det tycker jag skulle vara olyckligt.

  • Självklart har vi tänkt i de banorna. Det kan mycket väl bli så att talespersonerna kommer vara våra toppkandidater i kommande val.

   • Fast det där låter ju bakvänt – för nu låter det som att talespersonerna ska utses först och sen ska riksdagskandidaterna utses. Både svaret ovan och hur snabbt talespersoner ska utses talar ju för det.

    Och då blir det väldigt konstigt… för i alla fall kandidaterna till riksdagen ska ju väljas i interna val och det insinuerar att ni (styrelsen) har förmågan att påverka de interna valen och det hoppas jag verkligen inte!

    Alternativet är ju att ni utser talespersoner och sen om de inte blir toppkandidater så sparkas de och nån toppkandidat ersätter? Vilket låter som ett mycket märkligt förfarande…

    • Talespersoner kommer enligt det liggande förslaget utses i januari varje år av partistyrelsen. Med nuvarande schema kommer våra riksdagskandidater vara spikade i slutet av 2013, så när vi ska utse våra talespersoner för 2014 kan den då sittande styrelsen har riksdagskandidatlistan som underlag för sitt beslut.

 3. Så… eh… Med tanke på de bråk vi har haft i partiet tidigare år och jidder om ansvarskedjor och liknande så… vem tillsätter talespersoner? Styrelsen? Ledningen? Låter på förslaget som att medlemsmötet ska göra det?

  Vem avsätter dessa om de inte sköter sig? Också medlemsmötet i så fall?

  Finns det nån plan för hur dessa talespersoner ska samarbeta med styrelse/ledning?

  ”Gör du det och de mottas väl så kommer det – enligt mig – vara svårt för partiet att utse någon annan på den posten.”

  Vad händer om två eller fler personer skriver debattartiklar som mottas väl inom samma område? Ska vi då ha flera talespersoner inom ett fält? Hur ska dessa personer samarbeta? Kommer nån av dem i så fall att ha ”huvudansvaret” och de eventuellt andra personerna att rapportera till den som har huvudansvaret?

  Ska talespersoner få mediaträning, som vissa fick inför valet 2009? Om nej, varför inte? Om ja, ska fler personer inom partiet få mediaträning eller är det bara talespersonerna?

  Det känns dessutom som extremt kort tid att plocka fram talespersoner på till majmötet om det inte redan nu finns en tydligare struktur än vad jag har läst här.

  Sist men inte minst så undrar jag varför vi måste utse talespersoner till att börja med? Om nån nu skickar in debattartiklar som mottas väl – har inte det här ”problemet” redan löst sig självt? Har vi inte redan haft personer som har skickat in debattartiklar och deltagit i debatter utan att vara talespersoner (och då räknar jag inte med folk från ledningen eller våra EU-parlamentariker).

  Jag tycker inte om idén, tycker som den presenteras här inte verkar genomtänkt, tycker den verkar stressas igenom av nån obestämd anledning och på det hela så borde behovet lösa sig självt.

  Kan inte styrelsen fokusera på viktigare saker som att fortsätta och ta fram ett bredare program så vi kan locka fler väljare till 2014?

  PS. Grattis till att du blivit sammankallande! 🙂

  • Styrelsen utser och avsätter talespersoner.

   Bara en talesperson per politisk område. Skriver flera debattartiklar så är det bra för det visar på bredd i partiet och betyder att om en talesperson vill avgå så finns det andra som kan ta uppdraget.

   Självklart vore det bra om talespersoner och toppkandidater på våra listor får mediaträning så de inte gör misstag när de skall medverka i media.

   Problemet är att ingen kan vara expert på alla områdena. Så därför behöver vi i partiet
   ha de som kan politiken men även de som har i uppdrag att sprida vår kunskap om vår politik inom
   ett viss område.

   Styrelsen fokuserar även på breddning. Men det räcker inte att ha en politik – politiken måste presenteras för väljarna på ett bra sätt – där kommer talespersoner in i bilden.

   • Jag håller absolut med om att ingen kan vara expert på alla områden, men jag tycker inte den lösningen som har lagt fram här är en vidare bra lösning utan tvärtom är en ganska dålig lösning som riskerar att ställa till med mer problem än vad den säger sig ordna.

    Ja, det är viktigt att ha folk som kan prata om de här sakerna men personen med sakkunskapen är inte nödvändigtvis den som är bäst på att presentera informationen för allmänheten.

    Jag tycker ett bättre arbete med att få fram vår politik är att försöka engagera så många av våra medlemmar och aktivister som möjligt och inte att särbehandla ett fåtal. Tänk om vi kunde få till den bredd vi hade under valet 2009 igen? Med så många aktivister ute på gator och torg att till och med sossarna blev förvånade.