Kemikalier bakom folksjukdomar

Vår industri är duktig på att använda nya kemikalier när de kommer men nu verkar det som om det man länge trott att deras användning kan ha seriös påverkar på våra liv är sann. Det kommer uppgifter om att

kemikalier bakom folksjukdomar.

Frågan är om det inte borde till bättre kontroller över hur nya kemikalier påverkar vår värld innan man tillåter deras de börjar användas på stor skala ? För oavsett hur försiktiga man är så tyder allt på de kemikalier som används i produktionen har en tendens att komma med i produkterna. När sedan människorna använder produkterna så kommer de sedan i kontakt med kemikalierna.

Hur skall systemet vara utformat för att stoppa att kemikalier skapar allvarliga skadeverkningar hos människorna ?


Comments are closed.