Inköpschefsindex och dess betydelse

För att hålla koll över hur ett företag mår så kan man faktiskt fråga en person: Inköpschefen.

Med ansvaret för företagets inköp så har chefen en bra position för hålla koll över hur mycket företaget behöver köpa in. Köper företaget in mer varor så beror det på stor sannolikhet att man förväntar sig sälja mera och köper företaget in färre varor så beror det på att försäljningen inte går som den skall. Men även företagets investeringar i nya maskiner och utrustning köps in av inköpschefen så allting ett företag behöver går via inköpschefen. Det gör att inköpscheferna sitter i en unik position att veta exakt hur mycket ett företag har köpt in under den senaste perioden och kommer köpa in i den nära framtiden.

Det här att inköpschefen vet exakt hur mycket som skall köpas in inom den nära framtiden gör att inköpschefen även vet hur framtiden kommer bli. Frågan man inköpschefen så får man vet hur mycket ett företag kommer köpa in närmaste framtiden.

Inköpschefsiundex sätts samman så 50 motsvarar medelvärdet och varje förändring är skillnaden mot detta medelvärde. Är index över 50 så betyder det att företaget förväntar sig köpa in mer varor i framtiden vilket då kommer stimulera dess leverantörer att producera varor. Är index under 50 så betyder det att företaget förväntas minska inköpen och därmed så kommer leverantörerna att kunna sälja mindre varor till företaget.

Inköpschefsindex är en väldigt bra förutsägande index som talar om hur framtiden kommer att bli. Därför brukar det användas som prognos för framtiden för den ekonomiska utvecklingen.

Just nu så har nu index för april räknats ut och det ser inte bra ut för världen. I kina har index sjunkit från 51.6 till 50.5. KINA: PMI SJÖNK TILL 50,5 I APRIL ENL SNABBESTIMAT – HSBC | SvD.

Samtidigt så har i Tyskland inköpschefsindex sjunkit från 50.6 i mars till 48.8 i april och är den första noteringen under 50 sedan november. Under hösten så var inköpschefsindex lågt då eurokrisen hängde över många länders huvuden men då den verkat lättas upp så har indes ökat under 2013 för att nu återigen börja gå ner.

För sverige del är detta problematisk. Vår största handelspartner är Tyskland men även Kina är en viktig handelspartner. Ett av skälen till att Sverige gått så bra i eurokrisen är dels att vi inte är med i euron men även att vår försäljning till liten del går till krisländerna. Våra två största handelspartners är Tyskland och Norge. Norge har sin olja och kommer fortsätta gå bra länge till. Men börjar tyskland gå sämre så kommer även sverige gå sämre för över 10% av sveriges export går till tyskland.

På kort sikt så betyder det inte så mycket då sverige idag drivs av inhemsk efterfrågan genom regeringens stimulanser av ekonomin och den låga räntan som gör att folk lånar för att spendera. Men på längre sikt så är detta negativt för sverige att vi överkonsumerar. Det svenska näringslivet hålls uppe och igång men det kräver då att även resten av världen börjar konsumera så vår exportindustri kan fortsätta att sälja varor på världsmarknaden. Tysklands ekonomiska tillstånd är även viktig för sveriges ekonomiska tillstånd, för det är vår största exportmarknad.


Comments are closed.