USA-domstol finner mjukvarupatent ej patenterbara

raffaella_biscuso_Judge_hammer_3I vad som måste kallas ett historiskt rättsfall så har för första gången en viktig test som fått många mjukvarupatent att gå igenom att förklaras oförenligt med patenträtten. I praktiken så kan rättsfallet vara ett viktigt rättsfall i vägen mot ett slut på att patentera mjukvara i USA.

Fallet gäller CLS Bank v. Alice Corp där den federala domstolen med hela tio domare som dömt fallet har funnit att de mjukvarupatent som fallet gällt är ogiltiga och inga patent. Tyvärr var de inte eniga men 7 av 10 tog fasta på att det tidigare sättet att bestämma om det var ett giltig mjukvarupatent eller ej befanns vara ej korrekt.

Skulle detta domslut gälla generellt så skulle förmodligen hundratusentals mjukvarupatent i USA vara ogiltiga…. men detta skulle även behövas fastställas av USA Supreme court – deras högsta domstol. Detta är ett viktigt steg till att stoppa mjukvarupatenten i USA.

”While none of the opinions garnered majority support,
seven of the ten judges agreed that the method and
computer-readable medium claims lack subject matter eligibility.
And, eight of the ten concluded that the claims
should rise and fall together regardless of their claim type. ”

CLS Bank v. Alice Corp: Court Finds Many Software Patents Ineligible – Patent Law Blog (Patently-O).

Detta betyder inte döden för mjukvarupatent i alla fall inte ännu. Re Bilski fallet som avgjordes i USAs högsta domstol förändrade hur man fick patent och ändrade de sätt som USAs patentverk testade om en patentansökan skulle godkännas eller ej.

Med detta så går man vidare på den väg som USA högsta domstol då startade och kan innebära ytterligare begränsningar i vad som kan vara patenterbart. Nu kommer väl domslutet att överklagas och tas upp i USA högsta domstol så slaget om mjukvarupatent är långt ifrån över men detta är en viktig strid för att stoppa mjukvarupatent i USA.

Genom att flera av domarna avgav avvikande åsikter i domslutet så kommer det nästan säker gå vidare till USA högsta domstol. Men tills dess den avgör det hela så kommer det bli mycket debatterade i hur detta domslutet egentligen skall tolkas.

I Nya Zeeland så har denna veckan kommit goda nyheter – där har man genom en ändring av sin patentlagstiftning förbjudit mjukvarupatent genom att ta bort de två förargliga extraord som gjort att domstolarna erkänt mjukvarupatent ”as such” ”som sådan” för den som vill veta allting om varför dessa två ord är så viktiga så rekommenderas Christian Engströms underbara lilla skrift – Kan jag patentera min film.

PS Det bästa ur domslutet är följande text ”At its most basic, a computer is just a calculator capable of performing mental steps faster than a human could. Unless the claims require a computer to perform operations that are not merely accelerated calculations, a computer does not itself confer patent eligibility.”


Comments are closed.