Vi lever inte på 1500-talet

Piratpartiets loggaNär jag läser Richard Swartz krönika i DN ”Frihet är inte anarki” så kan jag inte undra att förundras över att det fortfarande finns människor som tror vi lever på medeltiden.

På medeltiden gav kungen bort områden eller verksamheter till personer eller föreningar som i motprestation betalade skatt till kungen. Kungen gav bort ett monopol mot att kungen fick pengar i ersättning.

Detta system har för det mesta rensas bort i dagens samhälle men fortfarande finns det kvar på några få områden. Främst inom immaterialrätten där utgivandet av monopol fortfarande används för att skapa artificiella brist som driver upp priset på varor.

Genom att ge bort monopol på vår kultur så skapar man en artificiell brist som då kan utnyttjas för att tjäna pengar. På detta sätt säljer man vår kultur för pengar.

Idag är kostnaden för kopiering och spridning av verk i praktiken noll kronor genom att de kan delas på Internet. För varor där kostnaden att tillverka en till vara går mot noll kronor så går normalt kostnaden att köpa en vara mot den sista tillverkade exemplaret av varan dvs noll kronor.

Men för artificiella monopol så kan monopolisterna sätta sina egna priser och maximera sin vinst. Dock i dagens digitala samhälle så finns det inget brist på att kunna kopiera verk. Det finns ingen brist i att kunna dela med sig av kultur. Denna är helt och hållet en laglig skapad artificiella konstruktion som inte hör hemma i ett modernt digitalt samhälle.

Verk slutar ofta att sälja fort efter att de spridits för att för det mesta aldrig mera säljas. En stor majoritet av alla verk har litet till inget värde rätt kort efter de introducerats på en marknad – säg ett år eller två. Trots det är de med artificiella lagar oftast instängda i runt 150 år innan de släppas fria och kan spridas av allmänheten.

Idag har särintressen lyckas öka skyddstiden så långt att vanliga svensson ser upphovsrättslagen som ett skämt. Något som leder till att ingen tar lagen på allvar. För vem kan tycka att det är rätt att Kungliga Biblioteket inte törs publicera mindre än 150 år gamla tidskrifter pga rädsla för upphovsrättsintrång ?

Så låt oss skapa en upphovsrätt som stimulerar kreativa människor utan att stänga in kulturen bakom lås och bom så den glöms bort. Vi i piratpartiet vill skapa en vettig upphovsrätt där kommersiell spridning av verk kan skyddas med en vettig skyddstid på högst 20 år.

Låt oss gå in i 2000-talet och faktisk ha en lagstiftning på upphovsrättens område som faktisk är vettig och inte kvar i medeltiden.


One Response to Vi lever inte på 1500-talet

  1. Att världen är som den är, tyder inte detta på att vi fortfarande lever i medeltiden?

    Då som nu gäller detta fortfarande: ”It is the thug controlled top-down state that ruled Europe for thousands of years, where neighbor fed off of neighbor and the ”noble” method of getting money was conquest. It is the opposite of free markets.”

    Denna dokumentär visar väl på hur det medeltida tänket går till:
    http : // vimeo . com / 65148608