Skall piratpartiets ledning låta Microsoft fortsätta mata CIA med piratpartiets privata kommunikation?

Så nås vi av nyheten att den amerikanska regeringen redan gjort precis det jag varnat för. Kudos till Amelia Andersdotter försök att hejda den amerikanska IT-lobbyns avsikt att slita sönder det förslag till dataskyddsförordning, som EU-kommissionen lagt fram.

Google, Facebook, Youtube, Yahoo, Hotmail – i stort sett alla stora sociala media, som lagrar enorma mängder information om vem som varit i kontakt med vem när och gillat eller rekommenderat vad och hur och läst vad – har låtit dessa uppgifter sugas in till den amerikanska säkerhetstjänstens datorer, som samkört och analyserat det hela på längden och tvären.

Naturligtvis sägs syftet ha varit att jaga terrorister. För att minimera den politiska skadan inom USA säger Obama att inga amerikaner övervakats. Bara utlänningar. Det vill säga folk från exempelvis Sverige, Frankrike, Belgien, Portugal, Danmark, Spanien, Algeriet, Ryssland, Indien …

För det första skriker detta till piratpartiets ledning: Sluta gå i de amerikanska företagens ledband och sluta hindra medlemsmötes krav på öppen källkod och öppna protokoll för piratpartiets interna kommunikation. Stöd medlemsmötets ursprungliga förslag till regler, som förbjuder använda privat protokoll från Google, Facebook, Yahoo och så de inte kan komma år partiets interna kommunikation utan våra uttryckliga tillstånd.

För det andra är budskapet till alla politiker världen över solklart: Det är dags att förstå att datatrafik är känslig. Att man trampar på människans grundläggande integritet och värdighet om man slentrian-övervakar den. Slå fast den egentligen självklara principen om samma regler för övervakning av kommunikation via datorer som för telefonavlyssning, dolda mikrofoner och uppångade brev.

För det tredje är lärdomen tydlig och klar för oss alla som bryr oss om integritet och inte vill leva i en övervakningsstat. Regeringarna har sedan länge tappat alla hämningar och brutit alla de tabun, som vi tagit med oss från erfarenheterna av 1900-talets totalitära stater. De metoder som den amerikanska säkerhetstjänsten nu använder skulle varit en våt dröm för varje officer i NKVD, Gestapo eller Stasi. Det är dags att säga ifrån. Ordentligt!

Ursprung: Ska de svenska EU-parlamentarikerna låta Google fortsätta mata CIA med vår privata kommunikation? | Henrik B. Remixad med Henriks tillåtelse.

PS Själv har jag lämnat skype. Facebook är ett viktig verktyg för att kommunicera med väljare som befinner sig där.


One Response to Skall piratpartiets ledning låta Microsoft fortsätta mata CIA med piratpartiets privata kommunikation?

  1. Huvudet på spiken!

    Önskar nu att Piratpartiets ledning tar till sig det du skriver. Skall vi vinna förtroende och kunna argumentera för vår sak så måste vi leva som vi lär.

    Jag tyckte redan innan att det känndes himmlans obehagligt att skriva politiska saker på Facebook. Vanligt nonsens-blaj-prat är vad Facebook är till för.