Olje-landet Norge satsar på elbilar

Totalt finns här närmare 14 000 elbilar, och försäljningsstatistiken pekar fortsatt uppåt. I augusti stod elbilarna för mer än 6 procent av alla sålda bilar, ett nytt rekord.

viaOslo är som gjort för elbilen – NyTeknik.

Hur kommer det sig att ett oljerikt land som Norge idag har så stor satsning på el-bilar ? En orsak är säkert det faktum att Norge redan passerat peak-oil. Oljan i Norge håller på att sina och man kommer inte åter kunna nå upp till den oljeproduktion man en gång hade.

I Norge inser man därför att oljan är på väg att ta slut och att man därför behöver satsa på andra metoder för bilarna annars kommer de alla stå i sina garage med soppatorsk när oljan i världen tar slut.

Här i sverige har vi dock en regeringen som inte alls är intresserad av miljöaspekterna och faktiskt inte uppfyller sina egna beslut om att gör något för att skydda miljön och att göra sveriges bilflotta fossilfritt till år 2030.

Hur man skall uppnå riksdagens mål är det dock ingen som jobbar på. Så chansen att det uppfylls är rätt liten. Det är ungefär som det besluts som tog i att stänga av kärnkraften 2010. Då beslutet togs var det så lång tid kvar att man då trodde att det skulle genomföras. Men bara typ samma år som kärnkraften skulle vara nedstängd insåg politerna att det inte skulle gå och tog ett nytt beslut. Då kärnkraftindustrin gått på politikernas beslut så hade man inte renoverat vad som behövs så året 2010 fick vi i stället ett högt el-pris för att kärnkraftverken behövdes renoveras. Det var till största delen politikernas fel som inte tagit tag i problemet tidigare.

Detssamma kommer hända med målet om 2030. När man når det målet så kommer man finna att bilarna klarar inte av att köras på etanol och biobränsle samtidigt som det kommer vara det enda tillgänliga bränslet. För mycket tyder på att export av bensin kommer bara ske i ytterst liten omfattning år 2010 – de aldra flesta ländernas oljekällor har då nått peak oil och oljeproduktionen i många av dagens exportländer kommer inte klara av ens att ge sitt eget land det energibehov det har. Exporten av bensin kommer vara extremt dyr och enbart ett fåtal kommer ha råd med den.

Energipolitik kräver långsiktighet genom att någon får ansvaret att se till för att vi i sverige skall uppfylla dessa mål som tas i riksdagen – annars får vi problem.


One Response to Olje-landet Norge satsar på elbilar

 1. Du är inte särdeles kunnig på de områden du skriver om, tillåt mig lite sumariskt korrigera dig:

  Norge drömde om egen fordonstillverkning vilket startade på allvar då Volvo skulle bli hälften norskt och norsk sockels olja och gas hälften svenskt (svenska nationalister stoppade det på 1970-talet och mitiverade mig att flytta till Norge).

  Norge satsade på elbilen Think och för att ge den en hemmamarknad så gav fritag från alla avgifter inkl. moms och tillåtelse att köra i kollektivkörfält. Nu kostar en Tesla S mindre än en av de billigaste BMW eller MB i Norge, slipper vägtull (som kan vara 6000:-/mån) årsavgift, ofta parkeringsavgifter och får köra förbi alla köer i kollektivkörfält.

  Vad gäller olja så har Norge skjutit upp utvinningen från några av de mest lovande fälten.

  Statoil visade redan för ett år sedan i Houston att de utvann i snitt över 50% från var oljekälla till allt lägre kostnad och allt mindre energianvändning (Kjell Aleklett har noll koll och solar som så många i katastrofhot).

  Allt som görs av olja kan göras av energi vatten och kol, syntetiska drivmedel tillverkas redan av kol till totalkostnaden $30/fat och från naturgas till som mest (Pearl i Qatar) motsvarande ett oljepris på $40/fat.

  Men min vän, redan bygger Sydkorea, Kina, Indoen och Rosatom från Ryssland, kärnkraft GenIII+ lika billigt eller billigare än motsvarande kolkraftverk, så inte ens med gratis kol kan dagens form av kolkraft konkurrera.

  Men undderjordisk förgasning av kol har utvecklats parallellt med prissänkningen på utvinning av skiffer olja/gas så hela Fischer Tropsch metoden sker i koldepån och bara syntetiska drivmedel lämnar platsen.

  Det enda som kan priskonkurrea mot det är masstillverkad kärnkraft GenIV som drivs av att destruera dagens kärnavfall eller torium eller som i den senaste GenIV i Ryslands fall av att destruera kärnvapenmaterial, eller torium, och kan växla mellan produktion av drivmedel eller elektricitet.

  Om man inte kan allt ovan så borde man aldrig skriva om framtida energier…

  Eller hur?