Lägg ner landsbygden ?

Arbetsförmedlingens chef tror på att lägga ner landsbygden och satsa på urbanisering där människorna flyttas till städerna:

Politiker av olika partifärg har länge pratat om vikten av att hela Sverige ska leva. Utvecklingen är dock tydlig. Inflyttningen till större tätorter och storstäder fortsätter med oförminskad styrka. Och även om det finns undantag, tex. Kiruna och Åre- gruvnäring och turism – tror Clas Olsson att trenden är fortsatt urbanisering.

via Unga uppmanas flytta till storstäder.

Undrar var Centern tycker om det ?


Comments are closed.