Vindkraften fortsätter öka i Sverige

I Sverige byggs vindkraften ut och har under de senaste 5 åren ökat i produktion från låga 2.5TWh till att förra året nå 11.5TWh. En ökning med hela 460% på 5 år. Fortsätter utbyggnaden med 9 TWh de nästa 5 åren så kommer vi till 2020 få en årsproduktion på 20 TWh vindkraft per år.

År från år så är ökningen rätt liten med ca 2 TWh mer produktion per år. Men totalt så innebär det att Sverige håller få ett tredje ben i kraftproduktionen med en stor andel vindkraft. I dagsläget motsvarar vindkraften nästan en tiondel av Sveriges totala elproduktion. Dock kan man förvänta sig en minskande utbyggnadstakt då elpriserna är låga pga lågskonjunkturen och den därmed låga svenska efterfrågan på kraft.

Dock står t.ex. Ringhals 2 stilla och kommer så vara under ett helt år pga problem med med reaktorinneslutningen. Så mer kraft kommer behövas för att klara av våra kärnkraftverk som börjar bli ålderstigna och behöver långa reparationer för att kunna driftas. Även andra kärnkraftverk har tidvis varit avstängda för reparationer.

Vindkraften2009_2014

[table id=1 /]


Comments are closed.