Folkpartiet genomgår en politisk kris

För den som följer med i politiken så är det inget konstigt att Folkpartiet en gång i tiden sågs som det mest invandrarvänliga partiet och det parti som höll socialliberalismen högt. Folkpartiet har alltid varit för internationella samarbeten och det parti som länge stridigt för 1%-målet för bistånd till omvärlden.

Men så är det inte idag.

Folkpartiet partiledare har kommit med många krav på hårdare tag mot invandrare för att då utnyttja populismen och då utmana Sd. Som jag ser det så undrar jag vad partiledaren egentligen tänker med. För att gå från en invandrarpositivt parti till ett invandrarnegativt parti leder till att många socialliberaler inte känner sig hemma i Folkpartiet.

Internt i partiet har det lett till stor splittring – han motsägs av de hårdaste utmanarna om partiledareposten. Jag har även sett Folkpartister säga att de inte längre känner igen partiet och därför valt och lämna det. Därför kommer det för mig inte som någon överraskning att Folkpartiet har mycket dåliga opinionsiffror. De gamla socialliberalerna lämnar partiet och utspelen stjäl inga väljare från Sd. Skall man vinna många väljare så funkar det inte och vara näst bästa partiet.

– Folkpartiet kan nog vara särskilt utsatta i frågan eftersom där finns det de som är mer tydligt liberala till fri invandring än i andra partier, säger Demoskops vd Anders Lindholm till Expressen.

via Ny mätning: Lägsta stödet för FP på åtta år | Inrikes | SvD.

Sannolikheten för byte av partiledare i Folkpartiet är nu starkare än någonsin. Att vi redan ser kraftig positionering mot partiledaren utspel, är ett tydligt exempel på att partiet börjat förbereda sig inför en partiledarstrid.

En gång i tiden var Folkpartiet många svenskar andrahandsparti. Många moderater såg folkpartiet som sitt andrahandsval. Samtidigt såg många socialdemokrater som sitt andrahandsval. Det var ett part som politisk låg mellan de två. Idag så har Folkpartiet svängt högeråt och har därmed tappat många av sina potentiella väljare utan att för den skull locka till sig nya väljare.

Folkpartiet behöver bli ett riktigt socialliberalt parti. Man måste kämpa mot massövervakningen och vara för mänskliga rättigheter även på Internet. Man måste starkt kritisera EU för dess sätt att stänga ute folk och dess oförmåga att hjälpa till att skapa fred på jorden så vi inte får dessa stora flyktingströmmmar som nu finns. Man måste sluta säga att sverige måste gå med i Nato utan satsa på mera fredsinriktandra internationella åtgärder och inte stödja försvarsorganisation med länder som ägnat sig åt tortyr. Mer fred och mänskliga rättigheter. Satsa på en skola där man hyllar kunskap och inte hårdare tag. Satsa på en fungerande sjukvård och bättre infrastruktur med fungerande järnvägar.

Men i dagsläget så tror jag inte folkpartiet kommer göra detta. Då folkpartiet i sig är så fast i sin politik att man inte ser vad för politik ett socialliberalt parti borde stå för.


Comments are closed.