Sverige har inte längre lågkonjunktur BNP +2.1 för 2014

Tack vare ett starkt fjärde kvartal – det var 2.7% bättre än fjärde kvartalet 2013 – så har Sverige inte längre lågkonjunktur. För första gången på många år så har Sverige en tillväxt som är över 2.0% och vi har därmed inte längre lågkonjunktur. Tillväxt under 2.0% får räknas som lågkonjunktur.

Trots ett turbulent slut på året i politiken med nästan regeringskris och hot om nyval så gick folk och handlade.

BNP ökade med 2,1 procent jämfört med år 2013.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,4 procent.

via Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2014 – Statistiska centralbyrån.

Det var hushållen som återigen var de som drog upp den svenska konjunkturen under året. Men det var faktiskt en annan del som var ännu starkare sista kvartalet.

Exporten ökade med 3.3% och industrin ökade produktiviteten med 2.3%. Dock var det främst tjänsteindustrin som visade framfötterna och det var endast under fjärde kvartelet som tillverkningindustrin ökade i Sverige.

Så slutet av året fick se en förbättring av den svenska konjunkturen. Delvis genom den svagare svenska kronan som hjälpte den svenska exporten.

Även arbetsmarknaden gick bra under 2014 med 1.5% fler arbetade timmar och sysselsättningsökning med 1.4%.

Statistiken för januari är fortsatt positiv med ett handelsnetto på 3.5% (2014 3.8%) .

Nu är dock svensk ekonomi fortfarande i ett problematiskt läge. Med en negativ styrränta på -0.1% så har riksbanken färre kvarvarande metoder för att då hålla den svenska konjunkturen flytande. Så frågan är om tillväxten kan upprätthållas under året eller inte. Det får tiden visa.


Comments are closed.