Bra med utökad rökfri zon

Rökningen i Sverige har minskat så därför känns det rätt att gå vidare och då införa fler inskränkningar och minska rökningen på offentliga platser där förbipasserande kan få rökluft i lungorna. Krogarna blev rökfria inomhus för 10 år sedan – känns som det är dags att även göra utomhusmiljön mera frisk.

Mer än 100 000 svenskar har dött av rökning sedan dess. Regeringen vill nu utreda skarpare åtgärder. Rökförbud på uteserveringar, exponeringsförbud i butiker och neutrala förpackningar

via Uteserveringar kan bli rökfria – Västerås – www.vlt.se.

Själv välkomnar jag ett utökat frizon från tobaksrök i våra offentliga rum. På en del ställen har man speciella rökrum där luften sugs ut och filtreras från tobaksröken. De som då vill röka måste då gå in i detta rökrum och röka och på så sätt drabbas ingen av de som inte vill röka av röken.

Sverige är idag ca 90% fritt från rökare. Får hoppas att det ökar när större rökfria zoner införs.


Posted in miljö, Västerås | Kommentarer inaktiverade för Bra med utökad rökfri zon

Solkraften växer i Japan och Sverige

I Japan står kärnkraftverken. I stället bygger man snabbt upp förnybara energikällor. Mycket är då hushållen som sätter solceller på taken.

Under året ökade produktionen av förnybar energi i storleksordningen 10 TWh i Japan. Samtidigt minskade den fossilbaserade produktionen, trots att inte en enda kärnreaktor var i drift.

via Förnybart växer snabbt i Japan – NyTeknik.

I Västerås finns en av Sverige största solcellsparker och den levererade 1.1GWh el under första året. Den ger idag en avkastning på 6% av satsat kapital och kommer då vara fullt betald redan efter att endast halva garanterade livslängden på 25 år.

Företaget bakom har nyanställt och tänker sig bygga fler stora solcellsparker i Västmanland och Dalarna. Än så länge är solkraft på väldigt låga nivåer i Sverige och i dagsläget så är det bara en liten bråkdel mot den vindkraft som idag byggs i Sverige. Men då den utvecklas starkt i många länder så kommer den komma även här i Sverige.


Grekiskt lånepaket får 4 månader på sig

Ingen vann ingen förlorade i kampen om Grekland-lånen. Ingen ville ge sig. Så det blev en klassiskt kompromiss. Grekland får behålla lånen och man tar nytt möte om 4 månader. Det är ett sorts mexikansk vapenvila där den som ger upp först förlorar.

Man var överens att inte vara överens och skjuter på beslutet 4 månader. I praktiken en liten vinst för Grekland – även om alla andra inte vill säga det. Det blev till slut enighet om grekiskt lånepaket.

Detta löser inget och det kanske man inte förväntat sig. Det leder inte heller till någon kris. Vilket ingen vill ha. Så bara en fortsatt lånekris som inte tar slut.

Hur många år till kan detta fortgå ? Där krisen förlängs med några månader till något år i taget ?


Posted in Ekonomi, EU | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Grekiskt lånepaket får 4 månader på sig

Köp ingen dator från Lenovo

Lenovo tycker det här med reklam är så bra att man installerat en man-in-mitten – kallat SuperFish – som då tar kontrollen över alla webbanslutningar och lägger in egen reklam.

Problemet med det är att det har visat sig trivialt att hitta krypto-singaturen som används för detta. Nu är den spridd och alla bovar och banditer som vill kapa din dator från Lenovo har fritt fram för det:

Lenovo sa på torsdagen att man inte såg några säkerhetsproblem med Superfish, men på företagets egen säkerhetssajt benämns nu risken för attacker som stor.

via Här är Lenovo-datorerna som kan ha spionprogrammet Superfish – och så tar du bort det – IDG.se.

För din egen skull köp ingen dator från Lenovo och om du har en – se till och följ instruktionerna för att stoppa Sailfish.

För er som kör Linux – ni behöver inte bekymra er – er dator är säker. Men detta visar på hur sårbar man är om man köper en kommersiell dator i en affär och litar på att man får en säker dator. Det bör man inte göra. Installera anti-virusprogramvara – det gör inte din dator så mycket säkrare om du tror det. Mitt råd – vill du ha en säker dator – kör Linux.


Posted in datasäkerhet, IT | Kommentarer inaktiverade för Köp ingen dator från Lenovo

Folkpartiet genomgår en politisk kris

För den som följer med i politiken så är det inget konstigt att Folkpartiet en gång i tiden sågs som det mest invandrarvänliga partiet och det parti som höll socialliberalismen högt. Folkpartiet har alltid varit för internationella samarbeten och det parti som länge stridigt för 1%-målet för bistånd till omvärlden.

Men så är det inte idag.

Folkpartiet partiledare har kommit med många krav på hårdare tag mot invandrare för att då utnyttja populismen och då utmana Sd. Som jag ser det så undrar jag vad partiledaren egentligen tänker med. För att gå från en invandrarpositivt parti till ett invandrarnegativt parti leder till att många socialliberaler inte känner sig hemma i Folkpartiet.

Internt i partiet har det lett till stor splittring – han motsägs av de hårdaste utmanarna om partiledareposten. Jag har även sett Folkpartister säga att de inte längre känner igen partiet och därför valt och lämna det. Därför kommer det för mig inte som någon överraskning att Folkpartiet har mycket dåliga opinionsiffror. De gamla socialliberalerna lämnar partiet och utspelen stjäl inga väljare från Sd. Skall man vinna många väljare så funkar det inte och vara näst bästa partiet.

– Folkpartiet kan nog vara särskilt utsatta i frågan eftersom där finns det de som är mer tydligt liberala till fri invandring än i andra partier, säger Demoskops vd Anders Lindholm till Expressen.

via Ny mätning: Lägsta stödet för FP på åtta år | Inrikes | SvD.

Sannolikheten för byte av partiledare i Folkpartiet är nu starkare än någonsin. Att vi redan ser kraftig positionering mot partiledaren utspel, är ett tydligt exempel på att partiet börjat förbereda sig inför en partiledarstrid.

En gång i tiden var Folkpartiet många svenskar andrahandsparti. Många moderater såg folkpartiet som sitt andrahandsval. Samtidigt såg många socialdemokrater som sitt andrahandsval. Det var ett part som politisk låg mellan de två. Idag så har Folkpartiet svängt högeråt och har därmed tappat många av sina potentiella väljare utan att för den skull locka till sig nya väljare.

Folkpartiet behöver bli ett riktigt socialliberalt parti. Man måste kämpa mot massövervakningen och vara för mänskliga rättigheter även på Internet. Man måste starkt kritisera EU för dess sätt att stänga ute folk och dess oförmåga att hjälpa till att skapa fred på jorden så vi inte får dessa stora flyktingströmmmar som nu finns. Man måste sluta säga att sverige måste gå med i Nato utan satsa på mera fredsinriktandra internationella åtgärder och inte stödja försvarsorganisation med länder som ägnat sig åt tortyr. Mer fred och mänskliga rättigheter. Satsa på en skola där man hyllar kunskap och inte hårdare tag. Satsa på en fungerande sjukvård och bättre infrastruktur med fungerande järnvägar.

Men i dagsläget så tror jag inte folkpartiet kommer göra detta. Då folkpartiet i sig är så fast i sin politik att man inte ser vad för politik ett socialliberalt parti borde stå för.


Posted in Politik | Kommentarer inaktiverade för Folkpartiet genomgår en politisk kris

Kalkylark kan bli olagliga

Det skulle då kunna ge 2 års fängelse att t.ex. skriva ett eget kalkylark med lite avancerande funktioner. De är faktiskt att jämställa med ett datorprogram och skulle om åklagaren får rätt bli olagliga att göra. T.ex. om du gör ett sådant för att då hålla koll på hur mycket tid då ägnar dig åt olika arbetsuppgifter så du kan tidsredovisa.

Det skulle då även kunna vara olagligt att då ladda ner en webbsida med en flash-program eller liknande.

Vi får hoppas det inte blir så. Hovrätten kom dock till en sansad uppfattning:

Enligt vad som framkommit i utredningen påverkas en dators fil- och registersystem så snart ett program installeras på datorn. Detta gäller oavsett vilket operativsystem som är installerat på datorn. Om begreppet ”register” ges en vid tolkning skulle följaktligen alla programinstallationer som sker olovligen vara kriminaliserade.

Ändamålet med straffbestämmelsen är emellertid att skydda datalagrat material. LK:s åtgärd att enbart installera ett dataprogram som endast påverkar sådana system i datorn som är betingade av dess funktion bör således falla utanför vad som utgör ett ”införande av uppgift i register” i den aktuella straffbestämmelsens mening. En annan sak är att en sådan åtgärd kan strida mot interna förskrifter om användningen av datorer hos en arbetsgivare.

Mot denna bakgrund ska åtalet mot LK för dataintrång ogillas. Tingsrättens dom ska alltså ändras i denna del.

Nu vill åklagaren överklaga det hela till högsta domstolen.

scales-of-justice-glass-effect


Posted in IT, lagar | Kommentarer inaktiverade för Kalkylark kan bli olagliga

Vindkraften fortsätter öka i Sverige

I Sverige byggs vindkraften ut och har under de senaste 5 åren ökat i produktion från låga 2.5TWh till att förra året nå 11.5TWh. En ökning med hela 460% på 5 år. Fortsätter utbyggnaden med 9 TWh de nästa 5 åren så kommer vi till 2020 få en årsproduktion på 20 TWh vindkraft per år.

År från år så är ökningen rätt liten med ca 2 TWh mer produktion per år. Men totalt så innebär det att Sverige håller få ett tredje ben i kraftproduktionen med en stor andel vindkraft. I dagsläget motsvarar vindkraften nästan en tiondel av Sveriges totala elproduktion. Dock kan man förvänta sig en minskande utbyggnadstakt då elpriserna är låga pga lågskonjunkturen och den därmed låga svenska efterfrågan på kraft.

Dock står t.ex. Ringhals 2 stilla och kommer så vara under ett helt år pga problem med med reaktorinneslutningen. Så mer kraft kommer behövas för att klara av våra kärnkraftverk som börjar bli ålderstigna och behöver långa reparationer för att kunna driftas. Även andra kärnkraftverk har tidvis varit avstängda för reparationer.

Vindkraften2009_2014

[table id=1 /]


Posted in energi | Kommentarer inaktiverade för Vindkraften fortsätter öka i Sverige

IT-krig mot Industrivärden ?

Staternas vilja att starta IT-krig mot varandra kommer snart att övergå till att företagen gör detsamma. De tekniker som utvecklas för säkerhetsmyndigheterna kommer inte stanna hos dessa utan kommer komma ut från dem och nå ut till företagen med. Anställda på säkerhetsföretag kommer lämna dem och bilda privata cyber-armeér vilka kommer sälja sina tjänster till högsbjudande.

Filmen ”The Interview” har lett till att företagens Sony IT-säkerhet knäcktes och interna epostmeddelanden publicerades på nätet. Enligt FBI var det Nordkoreas säkerhetstjänst cyberavdelning som gjort det hela. En flera tusen man stark myndighet med uppgiften att hålla på med cyberkrig. Nu när lands säkerhetstjänster kan göra detta utan att det blir stora internationella protester mot Nordkorea så finns inget som tyder på att inte företagen själva kommer att ägna sig åt detta i framtiden.

Då de drabbas så kommer företagen själva behöva ägna sig åt detta. En del kanske bara för försvar. Men risken är stor att att en del även kommer ägna sig åt ”aktiv signalspaning” – dvs cyberattacker. Så länge som detta inte kan kopplas tillbaka till företagen själva. Det finns för mycket att vinna på att inte göra detta. Det finns idag t.ex. företag som redan ägnar sig åt att betala konsulter som ägnar sig åt it-brottslighet. Ett av dessa företag är Rättighetsalliansen Europa AB. Det finns rättegånger där detta avslöjats – trots det har företaget aldrig fällts för detta.

Krigen mellan företagen kan komma att bli hårda. Krigen kommer drabba oskyldiga och det kommer göra Internet till en otäck plats att göra affärer på. Människors kommer sluta lita på Internet som handelsplats och detta kan alvarlig skada de företag som sysslar med affärer på Internet. De kommer känna sig tvingade att anlita dessa privata cyber-armeérna för att skydda sig.

Kriget kan bli stort. Det kan bli litet. Det avgör politikernas agerande i hur de hanterar den kris som världen nu befinner sig i. Kommer politikerna hela tiden med nya krav på övervakning och ökande aktioner mot vanliga människor på Internet. Det leder till utvecklandet av avancerad teknik för att massövervaka många, men även väldigt specialiserad teknik för att då skicka ett virus till en specifik person som då är gjort enkom för den personen och som är till för att avslöja allt denna personen håller på med på Internet.

Denna typ av verksamhet har redan börjat:

– Vi misstänker att starka krafter vill destabilisera Industrivärden och företagen i gruppen. Vi har uppgifter om elektronisk avlyssning, säger han till tidningen.

via Martin-Löf misstänker avlyssning | Näringsliv | SvD.

Hur länge dröjer det innan den är allmänt använd ? Gissar på mindre än 5 år så kommer denna typ av artiklar och händelser vara vardagsmat. Trender på Internet har en förmåga att sprida sig snabbt.

PS Som exempel så är det egentligen väldigt enkelt att avlyssna folk. Se bara Ung Pirats pojkstreck mot Folk och försvar och där många som deltog övervakades och hur en grå zon detta kan vara.


Satir när den är som bäst

Med anledning av dåden mot yttrandefriheten i Frankrike så blir det lite satir idag. När några skjuter med vapen mot satiriker och då politiker planerar att utnyttja detta för stoppa de som vill hindra yttrandrefriheten genom att minska yttrandefriheten så behövs en satirisk sång om upphovsrätten för att visa hur fel båda sidor har i detta krig.

Mindre yttrandefrihet stoppar inte terrorismen. Människor behöver lära sig att samtala med varandra och inte kriga. Vi behöver inse att våld är aldrig lösningen.

PS Videon handlar om det absurda i att tvinga folk att köpa musik på runda plastskivor när Internet är ett mycket bättre distributionsmedium.


Piratpartiet: Narkotikapolitik

Dagens lagstiftning och kamp mot narkotikan fungerar inte. Varje år kommer det nya larmrapporter om nya droger som då säljs i Sverige och som leder till ond bråd död. Just nu är det Spice och före det var dödsdrogen MDPV. Varje år dör hundratals människor av sitt drogmissbruk i Sverige.

Piratpartiets mål är att minska skadeverkningarna av narkotikan på vårt samhälle. Piratpartiet vill ändra synen på användning av narkotika från ett i första hand legalt problem till ett första hand social problem. Piratpartiet vill öka satsningen på att minska narkotikanvändningen i samhället genom att satsa mer resurser för vård av de som är drabbade av droger.

Piratpartiet vill inte legalisera narkotika eller släppa cannabis fritt, detta oavsett vad en del företrädare för partiet för fram; det är deras privata åsikter och inte partiets politik. Langare och smugglare kommer fortsättas att tas fast och åka i fängelse även i ett Piratpartistiskt Sverige.

Narkotikaanvändarna

Det finns egentligen tre grupper av människor som idag använder narkotika i samhället. Dessa tre grupper överlappar delvis men deras bevekelsergrunder är i stort detsamma: för att då förändra sin egen värld och må bättre.

1. Nöjesanvändarna

För nöjesanvändarna är narkotika ett alternativ till andra sätt att droga sig. Ett alternativ till att då t.ex. använda alkohol eller tobak. Användningen är ofta socialt betingad och finns mer inom vissa subgrupper där bruket av droger är mera accepterad. Dessa är normala personer som då använder narkotikan för att njuta av de effekter drogerna har.

2. Självmedicinerarna

Självmedicinerarna använder droger som en sorts ”receptfri” medicin De har psykiska problem vilka inte tagits hand om sjukvården på rätt sätt eller den inte ens uppmärksammats. Här finns även de som då använder narkotika för att döva sig mot självdestruktiva tankar och slippa tänka på dåliga upplevelser. Vilket gör att de då söker sig till narkotikan som räddningen. Här finns de som vill undanfly vardagens tristess och inte klarar av den till de som har riktiga psykiska problem och skulle behöva uppsöka sjukvården.

För dessa är droger då en medicin för de tillstånd de befinner sig i. En stor andel av dessa borde kunna tas om hand om av vården. Om den fungerat bättre och om droganvändarna vågat uppsöka den. För dessa skulle en avkriminalisering kunna hjälpa den att våga söka hjälp utan att då sättas i fängelse.

3. Missbrukarna.

Missbrukarna är de vilka inte klarar sig utan droger. Ca 1 av 6 brukare av droger räknas som missbrukare. En del blir aldrig missbrukare trots de tar droger. För andra krävs det en längre tid användning för att då bli missbrukare.

Många gruppen var från början självmedicinering eller nöjesanvändning men har blivit beroende och klarar inte sina dagar utan att ta droger. Många missbrukare bekostar sin vana med brott medan andra kan vara vanliga svensson som då jobbar och använder narkotikan för att klara sig genom sin dag.

Narkotikamissbruk påverkar tredje man

Vanliga människor drabbas av narkotikamissbruket i samhället. Främst kanske pga de brott som då narkotikamissbrukare gör för att finansiera sina missbruk, men även för den livsfara de utsätter sig för när narkotikamissbrukare kör bilar i trafiken.

Idag är det fler människor som åker dit för att köra drogpåverkar än att köra rattfull. Det kan tyckas konstigt med tanke på att polisen gör regelbundet raider för att då ta fast rattfulla genom att få folk att göra utandningsprov. För att kunna sätta dig någon för drogfylla så måste de tas av polis till station för piss eller blodprover och det görs ju bara om polisen misstänker drogfylla genom att de påträffar en person i trafiken som kör fel och vid kontroll verkar vara narkotikapåverkat.

Narkotikabekämpning i Portugal.

I Portugal ändrande man hur man jobbade för att bekämpa narkotikaanvändningen genom att skapa grupepr av poliser, socialsekreterare och sjukvårdpersonal. När en person påträffas som narkotikanvändare så får en grupp 72 timmar på sig att ta fram ett åtgärdspaket för att hantera personens bruk av droger.

Genom dessa lyckades man minska antalet narkotikarelaterade dödsfall så det är den väg som då Piratpartiet vill införa även i sverige och utgör då motivet till att Piratpartiet vill avkriminalisera narkotikaanvädningen för eget bruk. Det är bättre och få människor att sluta använda narkotika än att då skicka dem i fängelse där de då kan gå snabbkurs i hur man även langar och smugglar in droger i sverige.

Piratpartiet vill inte ändra på legaliseringan av droger utan försäljning av droger skall fortsätta vara olaglig.Langare skall åka i fängelset och det skall vara fortsatt förbjudet att ta in eller odla droger i sverige. Däremot vill piratpartiet öka anslagen till vården för att då öka bekämpandet av narkotika.

Ökat stöd till vård mot droger

Vården mot narkotika används idag till flera områden.

  1. Information mot droganvändning.
  2. Avgiftning av missbrukare genom självinskrivning till vårdplatser.
  3. Tvångsvård av missbrukare som inte vill skriva in sig själva.
  4. Stöd till fd missbrukare så de inte börjar igen.

Tyvärr är det ont om platser för att då få missbrukare att avgiftas och bli drogfria och med fler resurser så kan användningen av narkotika i svenska samhället minskas. Piratpartiet har inte bestämt exakt vart de ökade resurserna skall gå eller exakt hur mycket resurserna skall öka. Det är något som får bestämmas beroende på var pengarna gör mest nytta och hur mycket som behövs för detta.

Ökad stöd för psykiska problem i skolan.

Piratpartiet vill utyttja skolan genom att då satsa mer på åtgärder mot de som har psykiska problem redan under den obligatoriska skolgången. Målsättningen är att fånga upp de med psykiska problem som grupp redan i skolan så de fortare tas om hand om av vården.

Detta är i sig inte direkt för att bekämpa narkotikan utan för att då minska den psykiska ohälsan i samhället, men de fungerar bra genom att det då även leda till att förre väljer att självmedicinerar med droger.

Piratpartiet vill minska skadeverkningarna av droger i vårt samhälle

Piratpartiet har inte sagt nej till visionen om ett narkotikafritt samhälle i sin narkotikapolitik. Målet är att göra om bekämpningen av narkotika från att se det till mindre del som ett legalt problem och se det mera vara ett social problem. Piratpartiet vill inte att de som missbrukar narkotika skall ses som brottslingar som skall kastas i fängelse, utan som människor som behöver hjälp mot droger. Piratpartiet vill minska de skador som narkotika och drogmissbruket utgör för Sverige.


Posted in Piratpartiet, Politik | Kommentarer inaktiverade för Piratpartiet: Narkotikapolitik