Kraftig ökning av förnybar energi

Under 2011 till 2017 så kommer vindkraften öka med 139% enligt internationella energiorganet IEA. Totalt förväntas den förnyabara energin öka med 40% till 6 400 TWh i årsproduktion. Förnybar elproduktion väntas öka | Näringsliv | SvD.

Det här att vindkraften är snabbt växande är samma trend som vi ser här i Sverige där vindkraft har växt kraftigt de senaste åren. Det finns ett mycket stort antal planerade nya vindkraftparker t.ex. har enbart Göteborgs energi ett halvdussin pågående vindkraftprojekt.


Posted in energi | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Kraftig ökning av förnybar energi

Lite strålning kan ge stora skador

En omfattande undersökning gällande 180 000 patienter slår fast att datortomografi ger ökad cancerrisk – DN.SE.

Att detta sker visar på att även en relativt liten ökning av mängden radioaktivitet kan ge långvariga skador på de som utsätts för dem. Nu är chansen relativt liten. För barn under 10 år så innebär det en ökad risk med 1 på 10 000. Nu har man dock ändrat rutinerna på sjukhusen för att minimera användningen av rönten på barn bla genom att minska stråldosen. Så förhoppningsvis så kommer den siffran att gå ner i framtida liknande studier.

Men tänker man sig en kärnkraftsolycka som i ryssland eller japan så innebär detta att det faktiskt leder till fler dör även utanför de mest radioaktiva zonerna.

Kroppens förmåga att läka små problem i våra celler är välkänd. Men har man otur och tillhör den 1 på 10 000 som får sådant problem i våra celler som inte kan lösas och leder till cancer så är det inte roligt. För att en större mängd människor skall dö så krävs att en mycket stor andel människor blivit utsatta för radioaktivt nerfall. Det krävs 1 million utsatta för att 100 skall dö så risken relativt allt annat är liten.


Inga fler vägar ?

Trafikverket har kommet med en intressant synpunkt på dagens politik. För att klara av miljömålen så tänker sig politikerna att trafiken måste minska varför trafikverket nu säger att "Vägnätet är färdigbyggt" | Inrikes | SvD.

Målet politikerna för fram är att man vill minska biltrafiken med 20 % till år 2030. Det finns flera skäl till det men den främsta verkar vara miljökraven från EU gällande minskade koldioxidanvändning.

Problemet är att vanliga människor verkar inte förstå sådant utan att de kommer nog fortsätta att åka bil om inte politikerna inför åtgärder som gör det mycket dyrare att åka bil. Eller mycket billigare att åka på andra sätt.

En satsning är att satsa på utbyggnaden av cykelvägar så att de som vill och kan cykla till jobbet. Säg att du cyklar i 20km i timmen då hinner du 5 km på en kvart. Skall man åka kollektivt så kan väntetiden på resan vara så lång och du skall även ta dig till och från hållplatserna/stationerna så ofta går det långsammare än att cykla även upp till så långt som en mils väg till jobbet. Även om man åker bil så får man svårt att komma fortare till jobbet med tanke på att man måste ta sig till och från parkeringsplatsen och stå i bilköer till och från jobbet. Ofta är är bilvägen längre än cykelvägen så chansen att man kommer fram mycket fortare med bil är faktiskt inte speciellt stor.

Ju kortare resvägen och restiden är desto mera intressant blir cykeln som transportmedel. En cykel är rätt effektiv för resor upp till 10 km givet att det finns bra cykelbanor att ta sig fram och till jobbet. En stor fördel med att cykla till jobbet är att man får motion varje morgon och kväll det gör att man slipper springa på gym.

Ett sätt att då göra det sämre för biltrafikanter och bättre för de som går och cyklar är att bygga nya vägar för cyklar på bilarnas bekostnad. I Malmö så satsar man idag stort på cykeltrafik genom att bygga nya cykelbanor. Man tar då av bilvägarna i vissa fall vilket då även hjälper till att minska bilarnas hastighet inne i centrum. Det gör det säkrare för fotgängare och cyklister att ta sig fram i centrala Malmö.

Ett annat alternativ är att införa trängselskatter i fler kommuner. Centern vill att man tittar på att fler kommuner skall följa Stockholm och införa trängselskatter. Göteborg är på gång att införa det men även Uppsala och Linköping är i behov av att minska biltrafiken i centralorten. De talar även om behovet att man tittar på system som förenklare möjligheten att färdas över länsgränserna med samma betalsystem för biljetterna.

Samtidigt så föreslås av länsstyrelsen i Stockholm att en höjning av trängselskatten i Stockholm för att ytterligare minska trafiken. Antalet partiklar i luften är för hög i både Stockholm och Göteborg, man behöver minska biltrafiken för att förbättra luften. Samtidigt så tittar man på att bygga ut tunnelbanan i stockholm för att hela regionen växer och det behövs större kapacitet.

Nu är inte kollektivtrafiken bra den heller både SJ och SLs kunder är idag missnöjda med trafiken och deras betyg är låga. SJ är nere i en kundnöjdhet på 51.3 och då brukar man räkna med 60 är bra och allt över 70 som mycket bra. Buss och flyg ligger över 60 medan t.ex. SL i senaste året gick från 61.4 till 54.4. Som jämförelse ligger SAS på 68.9 och Swebus på 71. En indikation på att resenärerna inte är så nöjda med sin kollektivtrafik. Ett stor problem är biljettsystemen som idag ofta är automatiserade vilket gör det svårt att köpa biljetter.

Inom Piratpartiet så finns de de som vill att man för fram tanken på att helt skattefinansiera kollektivtrafiken och ta bort taxorna. Idag är normalt hälften av kostnaden för kollektivtrafiken bekostad av det allmänna. Genom att helt bekosta det hela via skattesedeln så blir ökningen inte lika stor som nuvarande kostnaden då det innebär besparingar att ta bort försäljning av biljetter och biljettkontroller. För de som idag åker kollektivt så sjunkerna kostnaderna för kollektivtrafiken rätt rejält även om de då får betala kostnaden via skattesedeln i stället. Detta kommer dock att innebära att fler åker kollektivt. Vilket är en fördel om man vill minska bilåkandet och spara miljön.


#fail

Ytterligare 4 000 får lämna Nokia | Näringsliv | SvD.

4000 får lämna Nokia – DN.SE.

Nokia hade egna operativsystem men i stället för att fortsätta med succén med N9 så valde de i stället att satsa på Microsoft och använda deras mobila operativsystem. #fail

Systemfel bakom Ringhalsbrand | Inrikes | SvD.

Nu visar det sig att de höga elpriserna vi i Sverige får uppleva beror på att man på Ringhals inte har ordentliga instruktioner och korrekt ordergivning vilket orsakade branden och kostnader i storleksordningen 2 miljarder för Ringhals och otaliga miljarder för Sveriges el-konsumenter. #fail

EU-skatt är ingen mirakelmedicin | Brännpunkt | SvD.

EU kommissionen skrev debattartikel i SvD och försökte påstå att det var myter som gjorde att svenskarna var negativa till en Tobin-skatt. Om de hade varit lite mera uppmärksamma så hade det kanske noterat att vi i Sverige redan haft en Tobin-skatt – finansvalpskatten – som lagts ner pga att den inte fungerade bra. Hade man från EU kommissionen inte varit eld och lågor för skatten – för att den innebär för första gången att EU får rätt att ta ut skatt – så hade man kanske inte varit så ignorant eller kanske dum att man trodde att svensk folket skulle gå på deras blå dunster ? #fail

Björklunds ordningsiver har gått för långt | SvD.

Björklunds tyckande att skolor som satsar på läsplattor gör fel får här svar på tal i en ord och inga visor debattartikel där man avslöjar det som länge varit en känd hemlighet att Björklunds ordningsiver har sin grund i en gammaldags skolsyn. #fail

Grekiskt möte uppskjutet igen | Näringsliv | SvD.

Grekisk konkurs rycker närmare – DN.SE.

Grekland har just nu mycket svårt att acceptera det ultimatum som EU ställer. Partiledarna i Grekland kan inte ens komma överens när de skall mötas och diskutera frågan. Ett tydligt tecken på att chansen att man kommer acceptera ultimatumet är liten. #fail

Johan Schück: Pakten ger inte mycket skydd – DN.SE.

Johan Schück tar upp den nya europakten för stabilitet och visar på hur den går fel. I stället för att försöka stoppa de grundläggande problemen så väljer man att införa sanktioner mot symtomen och inte sjukdommen. #fail

Borg: Sänk boräntan – annars höjs skatten | Näringsliv | SvD.

Bankerna har idag höga marginalen och genom den låga konkurrensen på bankmarknaden så finns det ingen marknadspress att rätta till detta utan bostadsägarna tvingas betala överpriser för räntorna på bostadslånen. Nu har politikerna valt att sälja ut de statligt ägda bankerna. Hade man i stället använd dem för att konkurrera på marknaden så hade man på marknadsmässig väg kunnat minska bankernas marginaler. Nu tvingas Anders Borg skälla på dem i pressen – det är ett systemfel om han hela tiden måste slåss mot de mäktiga bankerna. #fail

”I princip blir det ingen förtjänst alls” | Näringsliv | SvD.

Statsminister har egentligen rätt. Vi lever längre och borde därmed egentligen kunna jobba längre innan vi tar pension. Men sättet som statsminister presenterade det hela föll inte i god jord och han fick många kritiker mot ett reform som Sverige måste genomför för att klara oss. #fail

Dead By April-låt spelad för tidigt – DN.SE.

även för melodifestivalen som då skall vara ett nöje och göra folk glada så har det varit stor uppmärksamhet genom att musikerna varit så glada över att kunna sälja sin musik att de redan släppt ut den trots att den fortfarande är med i tävlingen och kan vinna och därför bara får spela i melodifestivalsammanhang. #fail


Polkagrisar och vindkraftverk

Ett sällsynt fynd ger Gränna hopp om gruva – DN.SE. I Gränna har man hittat jordartsmetaller. Sällsynta metaller som används för att t.ex. skapa permanenta starka magneter. Magneterna används i bl.a. vindkraftverk för att omvandla vingarna rörelseenergi till el i en generator. (*)

Idag finns det en gruva i världen där dessa jordartsmetaller utvinns och den ligger i Kina. Men med Kinas egna hårt ansträngda el-situation där Kina är desperata att producera mera el så behöver Kina själv bygga enorma fält av vindkraftverk. Världspriserna har därmed kraftigt gått upp på senare år. Med då resten av världen även den intresserad av att bygga ut sin vindkraft så har man runt om i världen börjat titta på att öppna nya gruvor av jordartsmetaller.

Fyndigheten i Gränna ger en möjlighet att öppna en gruva i Sverige som ledigt skulle klara av att hantera hela EUs behov av jordartsmetaller. Men de förväntar sig inte öppna den före tidigaste 2016. De har förmodligen även problem med tillstånd, upparbetningsanläggning och finansieringen. Så det är en lång väg kvar att gå innan de kan öppna gruvan.

Problemet de har är att USA var en gång i tiden världens största producent av jordartsmetaller. Men gruvan i USA lades ner på 80-talet då gruvan i Kina utkonkurrerade den pga lägre löner. Hela jorden behövde vid den tidpunkten inte så mycket jordartsmetaller att det fanns en världsmarknad för mer än en stor gruva.

Men med de ökande priserna på jordartsmetaller så har man ordnat finansiering och håller på att öppna upp gruvan i USA igen. Det gör att priserna på jordartsmetaller kommer säkert sjunka igen när gruvan skall börja konkurrera på värlsmarknaden och bristen minskar.

Gruvan i Gränna blir då inte annat än en dröm. Det kommer förmodligen inte vara lönsamt att öppna ännu en gruva för jordartsmetaller. Folket i Gränna får leva vidare på sina polkagrisar.

(*) Vinden får vindkraftverkets vingar att snurra runt. Vingarna sitter fast på ett nav och även det snurrar runt och driver en generator. I generatorn går bavet går igenom det magnetiska fältet från magneterna. Det magnetiska fältet får el att genereras genom induktans. Elen skickas sedan vidare ut i elnätet.


Vindkraften ersätter Barsebäck

Vindkraften producerar numera ungefär lika mycket som 1.5 barsebäckkärnkraftverk. Då den byggs ut i rasande takt så kommer den snart vara så att Vindkraften ersätter Barsebäck – NyTeknik.

Både 2009 och 2010 så var vi i sverige tvungna och importera el för att klara oss. Men med ökad vindkraft så kommer elpriserna att kunna sjunka igen. Tyvärr så innebär de stora export/importledningarna av el en nackdel då det även betyder att det går att exportera el. Det gör att elpriserna kommer att gå mot de priser som gäller i högprisländerna som Tyskland och Danmark då de vill köpa billig el från Sverige.

För att få ner elpriserna ännu mera så skulle vi behöva producera mer el än vad sverige behöver och kan exportera – då först kan elpriserna gå ner rejält. Men det betyder även att Sverige då kommer kunna sälja mycket el till utlandet. Sverige har chansen att bli ett rikt el-land pss som många oljaländer idag har blivit rika på sin olja. Med vårt stora land och mycket ödemarker så kan vi bli storexportör av el-energi till kontinenten.


Vattenfall måste lägga ner Ringhals ?

I två och ett halv år så har Vattenfalls kärnkraftverk i Ringhals stått under särskild tillsyn från Strålsäkerhetssmyndigheten (SSM). Även om det inte finns några omedelbara krav på nedläggning så hotar nu SSM med att kanske återkalla tillståndet för kärnkraftverket i Ringhals.

Det senaste problemet på Ringhals var den kvarglömda dammsugaren som kostade över 1 miljard att åtgärda då den orsakade en brand som de har tvingats sanera. SSM anser att Ringhals brister i egenkontroll dvs genomför inte de kontroller som behövs för att driva kärnkraftverket på ett säkert sätt. När småsaker som att glömma att ta bort en dammsugare från ett område där de inte bör finnas i när kärnkraftverket är i drift inte fungerar så är det bara en ytterligare indikation på att allting inte står rätt till på Ringhals. Det är dock svårt att veta var problemen finns även om SSM verkar peka på att det kanske snarare är ledningen än fotfolket som gör fel.

De som driver Ringhals får nu ett halvår på sig att komma tillrätta med problemen eller så kan SSM välja att återkalla tillståndet.

En nedstängning av Ringhals skulle allvarlig minska den svenska elproduktionen och driva upp elpriset på marknaden. Vi får hoppas ägarna till Ringhals tar varningen från SSM på allvar och faktiskt ser till att förbättra situationen på Ringhals.


Svenska kärnkraftverk klarar inte svenska jordbävningar ?

Slås av nyheten att de svenska kärnkraftverken inte visar sig klara av kraven de måste uppfylla för att klara av en jordbävning. Det finns risk att om en stor svensk jordbävning uppträder så kan det innebära problem i vissa kärnkraftverk.

Till det kommer att de även har problem om det skulle uppstå problem i mer än en reaktor i taget. Sker en normal jordbävning för svenska förhållanden så kommer väl knappast en reaktorinneslutning att gå sönder men däremot så kan det vara problem med kraftledningarna till reaktorn eller de ställverk som finns i närheten av reaktorn. Nu har vi i sverige så att en reaktor är inte ensam utan det finns 3-4 reaktorer på varje område. För en av dem problem så kan man klara av att ta hand om det. Men får tre kärnkraftverk på samma område problem så har de tydligen inte tillräckligt mer personal för att hantera detta.

Det här kommer att innebära att kärnkraftverkens säkerhet behöver uppdateras för att bättre anpassas till de tänkbara situationer de kan råka ut för.


Omritad kraftkarta ger lägst el-pris i norr

Idag 1 nov införs elzonerna i Sverige. Med fyra områden så delas elpriset man får betala upp per zon. Det beror på att man idag har flaskhalsar i eldistributionen som gör att elen inte kan flyttas dit konsumptionen är i tillräckligt hög grad.

Omritad kraftkarta höjer elpriset i söder då inget av kärnkraftverken hamnar i zon 4. Det beror på att man bryr sig inte lika mycket om hur kartan är som hur kraftledningarna är dragna. Från kärnkraftverken så är det stora ledningarna dragna till Stockholm och Göteborg. Till Malmö gick elen från Barsebäck men när de är nedstängda så innebär det att elsituation är sådan att man i södra sverige tillverkar inte alls i närheten av den elmängd man förbrukar.

Det är flaskhalsarna i kraftnätet som gör att man delat in sverige i fyra elzoner. Danmark gillade inte att vi i Sverige slutade sälja el till dem kalla vinterdagar och fick EU och kräva att det skedde öppet så därför införde man elzonerna för att skilja på elpriser på de olika delarna av landet och på sätt naturligt göra det dyrt att exportera el till Danmark när vi i Sverige behöver elen själv.

Först 2018 förväntas det blir bättre då man ökar kapaciteten till södra sverige genom att införa sydvästlänken och då kommer el-priserna i Södra sverige att sjunka. Under tiden så får malmöborna hoppas på varma vintrar och att staden fortsätter att vara Sverige vindhuvudstad nummer 1.


Posted in energi, EU | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Omritad kraftkarta ger lägst el-pris i norr

Elbrist hotar i söder

Sverige har nu en mycket konstig situation där vi har elöverskott i norr där vattenkraftverken går för full då dammarna är fulla samtidigt som elunderskott hotar i söder .

Skälet till det är ett välkänt problem för Sverige. För mycket av vår el producerar av de norrländska älvarna och för lite el produceras i södra sverige. Detta blir mycket uppenbart då kärnkraftverken i Ringhals är avstängda. Då blir det sådana problem att man måste ta till reservkraft i södra sverige för att de där skall kunna få el samtidigt som det är överskott i norra sverige.

Det finns därmed ett stort behöv av att man i södra sverige skapar en större elproduktion. Läget är inte bra. Dels så är elproduktionen i södra sverige för liten. Dels så är överföringskapaciteten från norra sverige till södra för liten. Slutligen så är man i södra sverige väldigt beroende av att kärnkraftverken fungerar för annars så riskerar man att få elransonering under kalla vintrar.

Här behövs bättre ledningar mellan norra och södra sverge samt fler kraftverk i södra sverige.